PL EN
RESEARCH PAPER
PUBLIC AND NON-PUBLIC HEALTH CARE FACILITIES – A COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED ELEMENTS OF THE FUNCTIONING OF PHC UNITS
 
More details
Hide details
1
Z zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to the reform of the health care system, health care units must compete with one another, search for competitive forms of activity, effectively manage the resources possessed and elements of production in accordance with the health demands of patients and market principles. The most frequent cause for patients’ reporting to PHC unit is the need to contact a physicianThe survey was conducted among 943 patients reporting to public and non-public PHC units, which focused on two aspects of the functioning of these facilities. Various forms of patient registration with a physician proposed by PHC units were analysed, as well as the structure of employment of higher medical staff, which would guarantee the constant care of a patient. The results of the study showed that statistically significant differences in functioning were observed between public and non-public PHC units. Non-public health care units, to a greater extent, practice various forms of registration with the first contact physician, which especially concerns the realization of home visits and obtaining a visit on a specific day at a specified hour. The structure of employment of higher medical staff in non-public PHC units, to a greater degree, allows the realization of each visit to a physician selected by a patient
 
REFERENCES (8)
1.
Kulczycka K.: Funkcjonowanie zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów. Praca doktorska. Lublin 2004.
 
2.
Opoldski K., Dykowska G., Mo Żdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa 2003.
 
3.
Putz J., Głowacka L., Kitte lE.: Opinie na temat reformy podstawowej opieki zdrowotnej w kierunku lekarza rodzinnego. Zdrowie Publ. 1994, 105 (9): 305-308.
 
4.
Ringmann C., Kragstrup J., Stovring H.: How well do patient and general practitioner agree about the content of consultations? Scand J Prim Health Care 1999; 17(3): 149 – 152.
 
5.
Saneta – Pusz B.: Sposoby i metody kreacji wizerunku przychodni w warunkach konkurencji na rynku usług medycznych. Medycyna Rodzinna. 2000, 3-4,13-16.
 
6.
Szczepska M.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce i w Europie. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej, 1996, 72.
 
7.
Targowski M., Różycka – Cytryna M., Wdowiak L.: Promocja zdrowia jako zadanie dla podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie Publ. 2004, 114 (3), 433-434.
 
8.
Zientek - Varga J .: Rewolucja w służbie zdrowia. Przewodnik Lekarza 2000, 3, 8.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top