PL EN
RESEARCH PAPER
SUICIDAL ATTEMPTS AMONG ELDERLY INHABITANTS OF THE LUBLIN REGION
 
More details
Hide details
1
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(4):505-513
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to many researchers suicidal attempts among the elderly constitute about 5% of all suicides. The authors analyse motivation and the course of suicidal attempts among elderly inhabitants of the Lublin Region based on clinical material concerning acute poisonings. The causes preceding suicidal attempts are as follows in sequence: situational suicidal reactions, states of depression, conflict situation within the family and/or environment, addiction mainly to alcohol. A considerable group of patients undertaking suicidal attempts were those with psychosomatic diseases. Considering committed suicides among the elderly, contrary to what could have been expected, poor economic standard of the patients was not the primary cause of suicide.
 
REFERENCES (8)
1.
Brzeski Z. : Oparzenia chemiczne przewodu pokarmowego - przyczyny, pomoc przedspecjalistyczna. Medycyna Ogólna, 2002, 8.2, 119 – 126.
 
2.
Brzeski Z. : Tlenek węgla - nowe zagrożenia w toksykologii środowiska. Medycyna Ogólna, 2002, 8.4, 319 – 325.
 
3.
Groszek B. : Toksykologia wieku podeszłego. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 204 – 206.
 
4.
Polewka A., Bolechała F., Skupień E., Trela F., Zięba A. Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 295 – 297.
 
5.
Polewka A., Kroch S., Chrostek-Maj J., Pach J., Zięba A.: Próby samobójcze przez samozatrucie u osób w podeszłym wieku. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 291 – 294.
 
6.
Skręt K., Mańkowski W. : Analiza przypadków zatruć pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu w latach 1997 ÷ 2001. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 334 – 335.
 
7.
Targosz D., Pach D. : Wpływ wieku na częstość występowania powikłań w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 314 – 317.
 
8.
Targosz D., Szkotnicka B., Morawska J., Pach J., Groszek B.: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa, leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 ÷ 2001. Przegląd Lekarski, 2002, 59, 4 - 5, 325 – 330.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top