PL EN
REVIEW PAPER
LEGAL OBLIGATION TO COUNTERACT MOBBING
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(4):632-637
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A psychologist, H. Leymann, in his report of studies conducted in Sweden published in 1984, gave a modern meaning to the term mobbing. Three main features of mobbing may be distinguished: usage of psychological and physical violence by the perpetrator, humiliation of an employee, long-term and frequent action. The objective of the study was to present the legal regulations concerning the prevention of mobbing at the workplace. The obligation to counteract mobbing results from regulations contained in legal acts, which directly or indirectly prohibit mobbing. Legal regulations oblige employees to undertake preventive and eliminative measures with respect to mobbing. However, the regulations concerning counteracting mobbing contained in legal acts are very general. This hinders effective mobbing prevention and control.
 
REFERENCES (10)
1.
Abramowska A., Nałęcz M.: Prawna regulacja mobbingu, MoPr, 7/2004, 182, (5).
 
2.
Boruta I.: Godność człowieka – kategorią prawa pracy, PiZS, 8/2001, 6, (5).
 
3.
Cieślak W., Stelina J.: Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, PiP, 12, 2004, (2).
 
4.
Chakowski M.: Regulacje prawne mobbingu w Szwecji, Francji i Belgii, MoPr, 9/2005, (11).
 
5.
Marciniak J.: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Warszawa 2008, 93, (10).
 
6.
Myra B.: Mobbing – próba zdefiniowani zjawiska i jego prawno karne aspekty, Nowa kodyfikacja prawa karnego, 2006, XIX, 37, (10).
 
7.
Jędrejek G.: Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2007, 76, (5).
 
8.
Romer M.T.: Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy, 12/2005, (2).
 
9.
Wasilewski B.: Następstwa psychologiczne i zdrowotne mobbingu. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005, 75 – 76, (9).
 
10.
Zych M.: Mobbing w polskim prawie, Wydawnictwo C.H.Beck 2007, 3, (1).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top