PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
It has been shown that the correct composition of the intestinal microbiota enables better use of energy and minerals contained in the diet; decomposition of toxic, carcinogenic and mutagenic substances appearing in the intestines and phagocytosis of pathogen cells; decides about maintaining the continuity of the epithelium and protects against disturbances in the functioning of the intestinal barrier with all their consequences, and against a decrease in immunity. The aim of the study was to assess the potential impact of selected factors, including nutrition, on the proper functioning of the gut microbiota in young women.

Material and methods:
The study involved 119 women, aged 20–24, conducted by the survey method, using a proprietary questionnaire, which contained 29 closed questions regarding the presence in their lives of factors negatively affecting the condition of the intestinal microbiota. A menu on three randomly selected days was attached to the questionnaires.

Results:
It was found that although in the majority of the respondents the number and distribution of meals, as well as the hours of their consumption were correct, the quantitative and qualitative assessment of the menus revealed a number of disproportions. Those that could have a negative impact on the condition of the microbiota included: excess animal protein, fibre deficiency, low consumption of fermented products, and the use of reducing diets. Among other factors, the condition of the microbiota might have been negatively affected by stress and delivery by Caesarean section.

Conclusions:
The compilation of the above-mentioned factors, but not limited to them, can result in intestinal dysbiosis, creating a real risk of developing certain diseases later in life.

 
REFERENCES (31)
1.
Binek M. Znaczenie jelitowych mikrobiontów w utrzymaniu ogólnej homeostazy gospodarza. Post Mikrobiol. 2015; 54(3): 207–216.
 
2.
Gliński Z, Kostro K. Mikrobiom – charakterystyka i znaczenie. Życie Weterynaryjne. 2015; 90(7): 446–450.
 
3.
Rakowska M, Lichosik M, Kacik J, et al. Wpływ mikrobioty na zdro- wie człowieka. Pediatr Med Rodz. 2016; 12(4): 404–412. doi: 10.15557/PiMR.2016.0040.
 
4.
Karwowska Z, Majchrzak K. Wpływ błonnika na zróżnicowanie mi- kroflory jelitowej (mikrobiota jelit). Bromat Chem Toksykol. 2015; 48(4): 701–709.
 
5.
Wasilewska E, Złotkowska D, Pijagin ME. Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego. Postepy Hig Med Dosw (online). 2013; 67: 837–847. doi:10.5604/17322693.1061847.
 
6.
Mojka K. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(3): 541–549.
 
7.
Gulas E, Wysiadecki G, Strzelecki D, et al. Can microbiology affect psychiatry? A link between gut microbiota and psychiatric disorders. Psychiatr Pol. 2018; 52(6): 1023–1039. doi: https://doi.org/10.12740/PP/ OnlineFirst/81103.
 
8.
Karakuła-Juchnowicz H, Dzikowski M, Pelczarska A, et al. The brain--gut axis dysfunctions and hypersensitivity to food antigens in the etiopathogenesis of schizophrenia. Psychiatr Pol. 2016; 50(4): 747–760. doi: http://dx.doi.org/10.12740/PP/....
 
9.
Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw. Warszawa: Wyd. IŻŻ; 2000.
 
10.
Jarosz M, editor. Normy żywienia dla populacji Polski. Warszawa: Wyd. IŻŻ; 2017.
 
11.
Olszewska J, Jagusztyn-Krynicka EK. Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Post Mikrobiol. 2012; 51(4): 243–256.
 
12.
Bartnicka A, Gałęcka M, Mazela J. Wpływ czynników prenatalnych i postnatalnych na mikrobiotę jelitową noworodków. Standardy Medyczne/Pediatria 2016; 13: 165–172.
 
13.
Gałęcka M, Basińska AM, Bartnicka A. KyberKompaktPro – nowoczes- na diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Forum Zakażeń 2017; 8(2): 111–116. doi: dx.doi.org/10.15374/FZ201700.
 
14.
Gałęcka M, Basińska AM, Bartnicka A. Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka – implikacje w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2018; 12(2): 50–59.
 
15.
Trafalska E, Grzybowski A. Charakterystyka sposobu żywienia młodych kobiet z niedoborem masy ciała. Nowiny Lekarskie 2006; 75(6): 538–542.
 
16.
Friedrich M, Junak M. Assessment of dietary choices of young women in the contexts of hormonal contraceptives. Rocz Panstw Zakl Hig.2017; 68(1): 69–76.
 
17.
Gajda R. Poziom aktywności fizycznej a wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2020; 3(1): 147–164. doi: http://dx.doi.org/10.16926/sit....
 
18.
Korek E, Krauss H, Piątek J, et al. Regulacja hormonalna łaknienia. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(2): 211–217.
 
19.
Nowak A, Libudzisz Z. Zespół mikroorganizmów jelitowych – czy wie- my, jaki powinien być? Standardy medyczne/Pediatria 2009; 1: 120–127.
 
20.
Lecomte V, Kaakoush NO, Maloney CA, et al. Changes in gut microbiota in rats fed a high fat diet correlate with obesity-associated metabolic parameters. PLoS One 2015; 10(5): e0126931. doi: https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0126931.
 
21.
Drywień M, Hamułka J, Górnicka M, et al. Spożycie produktów fer- mentowanych. Badania ankietowe kobiet. Przemysł Spożywczy 2018; 72(2): 36–39. doi: 10.15199/65.2018.2.5.
 
22.
Bator KB. Wiedza żywieniowa pracowników ochrony zdrowia. Piel Zdr Publ. 2017; 7(3): 177–187. doi: 10.17219/pzp/70426.
 
23.
Ostrowska L, Smarkusz J. Modyfikacja mikroflory jelitowej sposobem zapobiegania lub leczenia otyłości i schorzeń metabolicznych? Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016; 7(2): 53–61.
 
24.
Rusch K, Peters U. Jelito grube – centrum układu immunologicznego. Med Biol. 2003; 2: 54–58.
 
25.
Everard A, Belzer C, Geurts L, et al. Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. Proc Natl Acad Sci USA. 2013; 110(22): 9066–9071. doi: https://doi. org/10.1073/pnas.1219451110.
 
26.
Drąg J, Goździalska A, Knapik-Czajka M, et al. Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych. Państwo i Społeczeństwo 2017; 17(4): 133–146.
 
27.
Friedrich M, Goluch-Koniuszy Z, Kuchlewska M. Analysis of body composition of children aged 13 with normal Body Mass Index and waist circumference above the 90th percentile. Pol J Food Nutr Sci. 2011; 61(3): 219–223. doi: https://doi.org/10.2478/v10222....
 
28.
Friedrich M, Goluch-Koniuszy Z. The effectiveness of nutritional edu- cation among women aged 60–85 on the basis of anthropometric parameters and lipid profiles. Rocz Panstw Zakl Hig. 2017; 68(3): 253–260.
 
29.
Friedrich M. Blood levels of glucose, lipids, and lipoproteins in post- -mastectomy women before and after health-promoting education. Pol J Food Nutr Sci. 1998; 7/48(3): 545–554.
 
30.
Friedrich M, Fugiel J, Bruszkowska M. Assessing effects of diet alteration on selected parameters of chronically mentally ill residents of a 24-hour Nursing Home. Part I: Effects of diet modification on carbohydrate-lipid metabolism. Psychiatr Pol. 2020; 54(5): 915–933. doi: https://doi.org/10.12740/PP/12....
 
31.
Bator KB. Wiedza żywieniowa pracowników ochrony zdrowia. Piel Zdr Publ. 2017; 7(3): 177–187. doi: 10.17219/pzp/7042.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top