PL EN
REVIEW PAPER
Standard worktime of medical staff with particular emphasis on the opt-out clause. Increased working time and its negative consequences for the medical staff
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kraków, Polska
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Polska
 
 
Corresponding author
Michał Maciej Sułkowski   

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2023;29(2):95-103
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Medical staff may be employed under an employment or a civil law contract. Their working hours are regulated by the Act on medical activity. Their standard working time is 7 hours and 35 minutes in a five-day workweek, however, there is a possibility for it to be extended. The aim of this article is to increase knowledge of medical employees regarding the possible forms of their employment and the related rights.

Review methods:
A review of legal regulations, court decisions and literature was performed using the Polish Legal Information System “LEX”, Google Scholar and the ISAP system.

Abbreviated description of the state of knowledge:
The employment of medical staff is defined by the provisions of the Labour Code or the Civil Code, depending on the type of contract. The daily norm of working hours for medical staff is defined in detail in the Act on medical activity. The legislator has provided the possibility of its extension, if the employee gives written consent to do so, called an “opt-out clause”. The employee’s salary depends on the time of work performed, the number of overtime hours and whether he/she has signed the aforementioned clause. Apart from normal working hours, employees may be required to perform medical duty. On 1 January 2028, it is anticipated that the provisions of Article 96 of the Act on medical activity, allowing the signing of an opt-out clause, will be repealed. The issue of working time for medical employees is very important, especially due to the overwork, that often occurs in this group.

Summary:
The working time of medical staff is a controversial matter. The opt-out clause as an option for extending working hours continues to be a contentious issue among healthcare workers.

 
REFERENCES (29)
1.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. DzU z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. DzU z 2022 r. poz. 633 ze zm.).
 
3.
Węglińska J. Formy zatrudnienia personelu medycznego. Rynek-Społeczeństwo- Kultura. 2019;2(33):56–60 (access: 24.09.2022).
 
4.
Stryjewski JP, Kuczaj A, Domal-Kwiatkowska D, et al. Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowników. Przegl Lek. 2016;73(7):513–515 (access: 25.09.2022).
 
5.
Sip M, Juskowiak K, Zgorzalewicz-Stachowiak M, et al. Ewolucja zawodu ratownika medycznego w Polsce oraz zagrożenia związane z jego wykonywaniem. Hygeia Public Health. 2019;54(1):15–22 (access: 25.09.2022).
 
6.
Żemigała M. Zjawisko śmierci z przepracowania. Studia i Prace WNEiZ US. 2018;53(3):179–183 (access: 25.09.2022).
 
7.
Seweryn M, Kosikowski J. Zmęczeni bohaterowie. Menedżer zdrowia. Zarządzanie. 2021;11(12):74–77 (access: 25.09.2022).
 
8.
Stelmach M. Zmarł lekarz z wałbrzyskiego szpitala – pracował ponad 100 godzin w tygodniu. Termedia. https://www.termedia.pl/mz/ Zmarl-lekarz-z-walbrzyskiego-szpitala pracowalponad-100-godzin-w- -tygodniu,43406.html (access: 25.09.2022).
 
9.
Jaskulska J, Jaskulski M. Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. 2021;28(3):221–231 (access:m 25.09.2022). https://doi.org/10.4467/254446....
 
10.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2019 roku sygn. III PK 128/17 (LEX nr 2607242).
 
11.
Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. 2nd ed.m Wolters Kluwer; 2019 (access: 21.09.2022).
 
12.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. DzU z 2022 r. poz. 1360. ze zm.).
 
13.
Gotkowska A. Prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku. ABC https://sip.lex.pl/#/publicati...- do-dobowego-i-tygodniowego-odpoczynku (access: 21.09.2022).
 
14.
Karkowska D, Włodarczyk WC. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Wolters Kluwer Polska; 2013 (access: 21.09.2022).
 
15.
Tybuszewski K. Obliczenie wynagrodzenia za czas dyżuru medycznego odbywanego bezpośrednio po pracy zakończonej w podstawowym czasie. ABC https://sip.lex.pl/#/publicati...- -kacper-obliczenie-wynagrodzenia-za-czas-dyzuru-medycznego-odbywanego- bezposredniopo…?cm=URELATIONS (access: 20.09.2022).
 
16.
Kocańda K. Problem niedoboru lekarzy — czy jest remedium? Folia Cardiol. 2018;13(2):196–198 (access: 19.09.2022). doi:10.5603/FC.2018.0037.
 
17.
Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. I PK 313/13 (LEX nr 1628905).
 
18.
Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. I PK 229/13 (LEX nr 1652377).
 
19.
Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. sygn. I PZP 2/14 (LEX nr 1532593).
 
20.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2013 r. sygn. III PK 110/12 (LEX nr 1396438).
 
21.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 listopada 2017 r. sygn. VI Ka 780/17 (LEX nr 2436961).
 
22.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1532, 2383, z 2020 r. poz. 2401.).
 
23.
Leśniewski B. Czy wypowiadanie umów opt-out jest etyczne i legalne? Termedica. https://www.termedia.pl/mz/Czy... (access: 22.09.2022).
 
24.
Zużewicz K, Prędecka A. Wymiar czasu pracy kontra zdrowie (Przegląd doniesień naukowych). Zeszyty Naukowe SGSP. 2018;66(1/2):149–164 (access: 23.09.2022).
 
25.
Boczek K. Karōshi, czyli lekarze umierają pracując. Służba Zdrowia. https://www.sluzbazdrowia.com.... (access: 24.09.2022).
 
26.
Berezka A. Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2012;28:97–116 (access: 23.09.2022).
 
27.
Aromińska K. Umowa zlecenia a umowa o pracę. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. 2014;9:20–23 (access: 23.09.2022).
 
28.
Gotkowska A. Umowa o pracę a kontrakt. ABC. https://sip.lex.pl/#/publicati... (access: 24.09.2022).
 
29.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt I UZ 3/15 (LEX nr 1781846).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top