PL EN
RESEARCH PAPER
Knowledge concerning obesity complications and opinions about its social consequences among students of the Medical University and Maria Curie-kłodowska University in Lublin, Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Neuropsychiatric Hospital in Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Renata Monika Krzyszycha   

Medical University of Lublin, Department of Clinical Dietetics, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):146-154
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
An important element of obesity prophylaxis is an increase in the awareness of health and the social consequences of obesity, as well as an increase in the level of knowledge concerning the relationship between anti-health behaviours and excessive body weight.

Objectives:
The aim of the study was assessment of knowledge concerning obesity complications among the students of two universities in Lublin, Poland, and recognition of their opinions about the functioning of obese individuals in the society.

Material and methods:
The study was conducted during the period November 2017 – March 2018 in a group of 200 students from the selected universities in Lublin by the method of a diagnostic survey, using a questionnaire technique. The research instrument was an author-constructed questionnaire containing 46 items: 23 items referring to knowledge of the health consequences of obesity, 12 – undertaking the scope of problems concerning the stigmatization of obese persons, and 11 – respondents’ particulars pertaining to sociodemographic data.

Results:
Statistical analysis showed significant relationships between the level of students’ knowledge concerning the health effects of obesity and type of university, study specialty and year of study, as well as the place of the respondents’ permanent residence according to the number of inhabitants. The correlate of a higher level of knowledge concerning obesity was the presence of an obese person in the respondent’s direct social environment. Knowledge of the health consequences of obesity among students of the Lublin universities is unsatisfactory, although students of the Medical University show a better knowledge of this problem compared to those from Maria Curie-Skłodowska University (UMCS). In addition, it was confirmed that the respondents paid attention to the problem of stigmatization and social exclusion of obese persons in Polish society.

Conclusions:
Health education focused on the dissemination of knowledge about the genesis and effects of obesity remains a constant challenge to public health, and should constitute an integral element of educational programmes at all education levels, and be obligatorily supplemented by multisectoral actions in the area of pro-health policy.

 
REFERENCES (35)
1.
World Health Organization: 10 facts on obesity. http://www.who.int/features/fa... (accessed: 2017.11.19).
 
2.
World Health Organization: Global status report on non-communicable diseases 2014. https://apps.who.int/iris/bits (accessed: 2019.10.28).
 
3.
Kalinowski P. Epidemiologia nadwagi i otyłości w populacji polskiej na tle sytuacji w wybranych krajach Europy i świata. In: Skrzypek M, ed. Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym. Lublin: Uniwersytet Medyczny; 2017. p. 23–36.
 
4.
NCD Risk Factors Collaboration. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population based measurement studies with 19,2 milion participants. Lancet 2016; 387: 1377–1396. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
5.
Stepaniak U, Micek A, Waśkiewicz A, Bielecki W, Drygas W, Janion M, et al. Prevalence of general and abdominal obesity and overweight among adults in Poland. Results of the WOBASZ II study (2013–2014) and comparison with the WOBASZ study (2003–2005). Pol Arch Med Wewn. 2016; 126(9): 662-671. https://doi.org/10.20452/pamw.....
 
6.
Sidic SM, Rampal L. The prevalence and factors associated with obesity among adult women in Selangor, Malaysia. Asia Pac Fam Med. 2009; 8: 2. https://doi.org/10.1186/1447-0....
 
7.
Garvey WT, Mechanick JI, Brett EM, Garber AJ, Hurley DL, Jastreboff AM, et al. American Association of Clinical Endocrinologist and College of Endocrinology Comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocr Pract. 2016; 22 (Suppl. 3): 1–203. https://doi.org/10.4158/EP1613....
 
8.
 
9.
Seń M, Zacharczuk A, Lintowska A. Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia. Piel Zdr Publ. 2012; 2: 113–123.
 
10.
Winston GJ, Caesar-Phillips E, Peterson JC, Wells MT, Martinez J, Chen Xi, et.al. Knowledge of the health consequences of obesity among overweight/obese Black and Hispanic adults. Patient Educ Couns. 2014; 94 (1): 123–127. https://doi.org/10.1016/j.pec.....
 
11.
Awotidebe A, Phillips JS. Knowledge and attitudes of physiotherapy students towards obesity. S Afr J Physiother. 2009; 65(3): 90-95. https://doi.org/10.4102/sajp.v....
 
12.
Skrzypek M, Marzec A. Społeczna perspektywa interpretacyjna w promocji zdrowia i zdrowiu publicznym. Hygeia Public Health 2018; 53(3): 232–240.
 
13.
Reiwer-Gostomska M, Pietrzykowska M, Gutknecht P, Siebert J. Wpływ wiedzy medycznej na zachowania prozdrowotne studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. Forum Med Rodz. 2015; 9(3): 246–248.
 
14.
Szczepańska E, Szeja N, Dudzik I, Kołdon A, Jędzura K, Pochopień E, et al. Zachowania żywieniowe a wiedza żywieniowa uczniów wybranych szkół na terenie Górnego Śląska w zależności od wskaźnika wagowo-wzrostowego BMI. N Ped. 2015; 19(2): 68–75.
 
15.
Cieślik E, Siembida A, Kuś A, Folcik A, Kopeć A. Wpływ edukacji na świadomość żywieniową młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(4): 927–933.
 
16.
Gacek M, Chrzanowska M. Poziom wykształcenia a zachowania żywieniowe i antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia mężczyzn z populacji krakowskiej. Roczn PZH [Annals of National Institute of Hygiene] 2009; 60(2): 171–176.
 
17.
Kobus-Cisowska J, Kmiecik D, Przeor M, Jędrusej-Golińska A, Waszkowiak K, Żołna H. Ocena poziomu wiedzy żywieniowej i sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Bromat Chem Toksykol. 2016; 3: 531–535.
 
18.
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania [Health situation of the Polish population and its determinants]. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2016. http://www.sdgs.pl/wp-content/... (accessed 2019.10.28.).
 
19.
Andreyeva T, Long MW, Henderson KE, Grode GM. Trying to lose weight: diet strategies among Americans with overweight or obesity in 1996 and 2003. J Am Diet Assoc. 2010; 110: 535–542. https://10.1016/j.jada.2009.12....
 
20.
Burke GL, Savage PJ, Manolio TA, Sprafka JM, Wagenknechr LE, Sidney S, et al. Correlates of obesity in young black and white women: the CARDIA study. Am J Public Health. 1992; 82(12): 1621–1625 https://10.2105/ajph.82.12.162....
 
21.
Springfield S, Buscemi J, Fitzgibbon ML, Stolley MR, Zenk SN, Schiffer L, et al. A randomized pilot study of community-based weight loss intervention for African-American women: Rationale and study design od Doing ME! Sisters Standing Together for a Healthy Mind and Body. Contemp Clin Trials. 2015; 43: 200–208. https://10.1016/j.cct.2015.06.....
 
22.
Kostrzewska-Zabłocka E, Sawicka A, Marczewski K. Is obesity caused by the Lack of knowledge? Diabetologia Dośw Klin. 2008; 8(3): 104–106.
 
23.
Szczepańska E, Brończyk-Puzon A, Skrzypek M. Wiedza a wybrane zachowania żywieniowe pacjentów z otyłością w zależności od poziomu ich wykształcenia. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(4): 802–806.
 
24.
Duda G, Wichura-Demska A. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na poziom wiedzy osób zdrowych dotyczącej racjonalnego żywienia. Nowiny Lek. 2008; 77, 4: 290–293.
 
25.
Bronkowska M, Martynowicz H, Żmich K, Szuba A, Biernat J. Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze 2009; 13(4): 267–274.
 
26.
Waśkiewicz A, Piotrowski W, Sygnowska E, Broda G, Drygas W, Zdrojewski T, et al. Quality of nutrition and health knowledge in subjects with diagnosed cardio-vascular diseases in the Polish population – National Multicentre Health Survey (WOBASZ). Kardiol Pol. 2008; 66(5): 507–513.
 
27.
Słońska Z. Socjologia a promocja zdrowia. In: Ostrowska A, ed. Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; 2009. p. 283–309.
 
28.
Słońska Z. Rozwój i stan pojęcia ,,promocja zdrowia” w perspektywie socjologicznej. In: Popielski K, Skrzypek M, Albińska E, ed. Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym. Wyd. KUL, Lublin; 2010. p. 213–225.
 
29.
Koziński Ł, Krzymińska-Stasiuk E, Głogowska A, Raczak G. Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych – badanie ankietowe. Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7(3): 170–176.
 
30.
Becker H. Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Transl. Olga Siara. Warszawa: PWN; 2009.
 
31.
Witek A, Lewandowska-Kidoń T, Pawluk-Skrzypek A. Percepcje otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(4): 276–280.
 
32.
Ślusarska B, Szcześniak E, Zarzycka D, Dobrowolska B, Zboina B. Wiedza i opinie osób studiujących na temat problemów związanych otyłością. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 229–234
 
33.
Michoń P. Otyłość i nadwaga a jakość życia Polaków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014; 179: 51–62.
 
34.
Marzec A, Krzyszycha R, Szponar B, Marzec Z. Dietetyczne aspekty prewencji pierwotnej niezakaźnych chorób przewlekłych. In: Skrzypek M, Kulik T, ed. Dietetyka praktyczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Lublin: Wyd KUL; 2016. p. 149–159.
 
35.
Skrzypek M, Szczygieł K. Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania otyłości. In: Skrzypek M, ed. Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym. Lublin: Wyd. UM; 2018. p. 37–46.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top