PL EN
REVIEW PAPER
Clinical characteristics of dermatomycoses and mycotic infections of skin appendages in the practice of a general physician – a still live issue
 
More details
Hide details
1
Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 
 
Corresponding author
Dorota Trzmiel
Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):212-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Superficial mycoses, i.e. dermatomycosis, trichomycosis and onychomycosis, cause important epidemiologic, therapeutic and social problems. The incidence of superficial mycoses is continuously increasing. Increased incidence and prevalence of mycotic infections is not only caused by the growing population of individuals susceptible to mycoses inducted by a wider range of etiological factors, but also by advances in diagnostic methods. For clinical purposes, fungi have been divided into: dermatophytes, yeast-like fungi and moulds. This paper presents the classification of mycotic infections and their clinical pictures.

 
REFERENCES (30)
1.
Baran E, Szepietowski J, Wałow B, Polakiewicz M. Grzybica owłosionej skory głowy u dzieci na Dolnym Śląsku. Post Dermatol 1993;10:75-.
 
2.
Ilkit M, Tanir F, Hazar S, Gumusay T, Akbab M. Epidemiology of tinea pedis and toenail tinea unguium in worshippers in the mosques in Adana, Turkey. J Dermatol 2005;32(9):698-704.
 
3.
Bykowska B, Nowicki R. Aktualna fl ora mikologiczna w rejonie Gdańska (1998-2001). Mikol Lek 2003;10(1):39-44.
 
4.
Ioannidou DJ, Maraki S, Krasagakis SK, Tosca A, Tselentis Y. Th e epidemiology of onychomycoses in Crete, Grece. J Eur Acad Dermatol Venerol 2006; 20(2):170-174.
 
5.
Van de Kerkof P. Koncepcja projektu Achilles. Przegl Mikol 2000;1-2: 4-5.
 
6.
Jeske J, Lupa S, Seneczko F, Głowacka A, Ochęcka-Szymańska A. Epidemiology of dermatomycoses of human in Central, Poland. Part V Tinea corporis. Mycoses 1999;42:651-663.
 
7.
Roseeuw D. Achilles foot sceening project: preliminary results of patients screened by dermatologists. J Eur Acad Dermatol Venerol 1999;12:6-9.
 
8.
Seneczko F, Lupa S, Jeske J, Głowacka A, Ochęcka-Szymańska A. Epidemiology of dermatomycoses of human in Central, Poland. Part I – Superfi cial infections caused by yeasts and moulds. Mycoses 1999;42:297-305.
 
9.
Kaszuba A, Seneczko F, Lipowczan G, Lupa S, Kozłowska-Choczaj K, Wiącek S. Dermatofi ty w zakażeniach skory i jej przydatków u ludzi w regionie łódzkim. Mikol Lek 1997;4:211-216.
 
10.
Lupa S, Seneczko F, Jeske J, Głowacka A, Ochęka-Szymańska A. Epidemiology of dermatomycoses of human in Central, Poland. Part III –Tinea pedis. Mycoses 1999;42:563-565.
 
11.
Pawłowicz A. Adamski Z. Flora dermatofi towa i oportunistyczna w zmianach grzybiczych dłoni, stop oraz paznokci u pacjentów Kliniki Dermatologii AM w Poznaniu w latach 1984-1994. Mikol Lek 1994;2:95- 100.
 
12.
Żaba R, Dańczak-Pazdrowska A. Analiza grzybic u dzieci – pacjentów Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Mikol Lek 2001;8(2): 106-109.
 
13.
Baran E, Szepietowski J. Rozmieszczenie geograficzne dermatofitów izolowanych z zmian skórnych na terenie Polski. Mikol Lek 1994;1:11- 18.
 
14.
Ratka P. Epidemiologia grzybic w Polsce w latach 1977-1988. Post Dermatol 1990;7:207-213.
 
15.
Prochacki H. Podstawy mikologii lekarskiej. PZWL Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1975:147-254.
 
16.
Mallory SB, Bree A, Chern P. Dermatologia pediatryczna. Diagnostyka i leczenie (red.) Kaszuba A. Lublin, Czelej 2007.
 
17.
Richardson MD, Warnock DW. Grzybice. Rozpoznanie i leczenie. Springer PWN, Warszawa 1995.
 
18.
Odom R. Patophysilogy of dermotophyte infections. J Am Acad Dermatol 1993;28:2-7.
 
19.
Baran E. (red). Zarys mikologii lekarskiej. Volumed, Wrocław 1998.
 
20.
Midgley G, Hay RJ, Clayton YM. Mikologia lekarska. Czelej, Lublin 1997.
 
21.
Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology. Sprinter-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 2000.
 
22.
Kurnatowska A. Wybrane zagadnienia mikologii medycznej. Promedi, Łodź 1995.
 
23.
Szepietowski J. Leczenie chorób skory i chorób przenoszonych drogą płciową. PZWL, Warszawa 2002.
 
24.
Dzierżanowska D. Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. Αlfa Medica press 2006.
 
25.
Jabłońska S, Chorzelski T. Choroby skory. Wyd. 5, PZWL, Warszawa 2002:72-92.
 
26.
Opalińska M, Prystupa K, Stąpor W. Dermatologia praktyczna. PZWL, Warszawa 1997.
 
27.
Matsumoto T, Ajello L. Current taxonomic concepts pertaining to the dermatophytes and related fungi. Inf Dermatol 1987;26:491-499.
 
28.
Elewski Boni E. Grzybicze zakażenia skory. Bielsko-Biała, Alfa-medica press, 2000.
 
29.
Maleszka R. Grzybice W: Dermatologia w praktyce. Błaszczyk-Kostanecka M, Wolska H. (red.). PZWL, Warszawa 2005:37-46.
 
30.
Gliński W, Baran E, Nowicki R, Maleszka R, Adamski Z, Kaszuba A. Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych. Przegl Dermatol 2002;89:85-92.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top