PL EN
REVIEW PAPER
Diet in pregnancy and risk of birth defects
 
More details
Hide details
1
Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie;
 
2
Katedra Zdrowia Publicznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
3
II Katedra i Klinika Ginekologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
4
Zakład Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
5
Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):218-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Women planning or being in pregnancy should care about proper diet. It is important to avoid stimulants, which could be teratogenic and include adequate amounts of nutrients such as carbohydrates, protein and fats, which are responsible for correct weight gain during pregnancy. A supply of specifi ed amounts of micronutrients and vitamins is responsible for accurate growth and development of the fetus. It reduces the risk of birth defects and postdelivery complications. A specialist dietary treatment is required for pregnant women with diabetes or phenylketonuria because high level either glucose or phenylalanine in plasma exerts a deleterious eff ect on the embryo development

 
REFERENCES (53)
1.
Arkkola T. Diet during pregnancy. Dietary patterns and weight gain rate among fi nnish pregnant women. Oulu University Press, Oulu; 2009.
 
2.
Stachowiak G. Właściwa podaż witamin i mikroelementow w ciąży – ciągle aktualny problem. Gin Prakt 2009;3:52-57.
 
3.
Botto DL, Olney RS, Erickson JD. Vitamin supplements and the risk for congenital anomalies other than neural tube defects. Am J Med Genet C 2004;125:12-21.
 
4.
Korniszewski L. Dziecko z zespołem wad wrodzonych: diagnostyka dysmorfologiczna. Warszawa: PZWL; 1994.
 
5.
Hasik J, Gawęcki J. Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa: PWN; 2008.
 
6.
Mrzygłod S. Wpływ odżywiania matki na rozwój płodu. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4):402-407.
 
7.
Suliga E. Zachowania żywieniowe kobiet w ciąży. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2011;17(2):76-81.
 
8.
Szejniuk W, Szymankiewicz M. Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008;1(4):253-259.
 
9.
Kanadys WM, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J. Otyłość u kobiet.
 
10.
Aspekty kliniczne otyłości podczas ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2009;2(4):254-265.
 
11.
ADA REPORTS. Position of the American Dietetic Association: Nutrition and lifestyle for a healthy pregnancy outcome. J Am Diet Assoc 2008;108,533-561.
 
12.
Black RE. Micronutrients in pregnancy. Br J Nutr 2001;85:193-197.
 
13.
Christian P. Micronutrients and Reproductive Health Issues: An International Perspective. J Nutr 2003;133(6):1969-1973.
 
14.
Talaulikar V, Arulkumaran S. Folic acid in pregnancy. Obstetrics, gynaecology and reproductive medicine 2011;21(5):147-148.
 
15.
Green NS. Folic Acid Supplementation and Prevention of Birth Defects. J Nutr 2002;132(8):2356-2360.
 
16.
Wyka J, Mikołajczak J. Podaż kwasu foliowego w racjach pokarmowych Wrocławianek w wieku 20-25 lat oraz ocena wiedzy o jego znaczeniu dla zdrowia. RPZHAW 2007;58(4):633-540.
 
17.
Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchel AA. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2000;343:1608-1614.
 
18.
Heinze T, Weber W. Determination of thiamine (vitamin B1) in maternal blood during normal pregnancies and pregnancies with intrauterine growth retardation. Z Ernahrungswiss 1990;29(1):39-46.
 
19.
Schutte BC, Murray JC. Th e many faces and factors of orofacial cleft s, Hum Mol Genet 1999;8(10):1853-1859.
 
20.
Krapels IPC, van Rooij IALM, Ocke MC, van Cleef BAGL. Maternal dietary B vitamin intake, other than folate, and the association with orofacial cleft in the off spring. Eur J Nutr 2004;43:7-14.
 
21.
Gertig H, Przysławski J. Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu, Warszawa: PZWL; 2007.
 
22.
Rothman KJ, Moore LL, Singer MR, Nguyen UDT, Mannino S, Milunsy A. Teratogenicity of high witamin A intake. N Engl J Med 1995; 333:1369-1373.
 
23.
Ramakrishnan U, Manjrekar R, Rivera J, Gonzales-Cossio T, Martorell R. Micronutrients and pregnancy outcome: A review of the litera-ture. Nutr Res 1999;19(1):103-159.
 
24.
Major D, Cadenas M, Fournier L, Leclerc S, Lefebvre M, Cloutier R. Retinol status of newborn infants with congenital diaphragmatic her-nia. Pediatr Surg Int 1998;13:547-549.
 
25.
AzaIs-Braesco V, Pascal G. Vitamin A in pregnancy: requirements and safety limits. Am J Clin Nutr 2000;71(5):1325-1333.
 
26.
Hollis BW, Wagner CL. Assessment of dietary vitamin D requirements during pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr 2004;79(5):717-726.
 
27.
Weiler H, Fitzpatrick-Wong S, Veitch R, Kovacs H, Schellenberg J, McCloy U, Yuen CK. Vitamin D defi ciency and whole-body and femur bone mass relative to weight in healthy newborns. CMAJ 2005;172(6):757-761.
 
28.
Hurley LS. Zinc Defi ciency in the Developing Rat. Am J Clin Nutr 1969; 22(10):1332-1339.
 
29.
Caulfi eld LE, Zavaleta N, Shankar AH, Merialdi M. Potential contribution of maternal zinc supplementation during pregnancy to maternal and child survival. Am J Clin Nutr 1998;68(2):499-508.
 
30.
Hozyasz KK, Ruszczyńska A, Bulska E. Niskie stężenia cynku i wysokie stężenia miedzi w surowicy matek dzieci z izolowanym rozszczepem wargi i podniebienia. Wiad Lek 2005;58(7-8):382-385.
 
31.
Osendarp S, Raaij JMA, Arifeen SE, Wahed MA, Baqui AH, Fuchs GJ. A randomized, placebo-controlled trial of the eff ect of zinc supple-mentation during pregnancy on pregnancy outcome in Bangladeshi urban poor. Am J Clin Nutr 2000;71(1):114-119.
 
32.
Cogswell ME, Parvanta I, Ickes L, Yip R, Brittenham GM. Iron supplementation during pregnancy, anemia, and birth weight: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2003;78(4):773-781. Allen LH. Multiple micronutrients in pregnancy and lactation: an overwiew. Am J Clin Nutr 2005;81(5):1206-1212.
 
33.
Fall CHD, Yajnik CS, Rao S, Davies AA, Brown N, Farrnt HJW. Micronutrients and fetal growth. J Nutr 2003;133(5):1747-1756.
 
34.
Report of a WHO Consultation. Defi nition, Diagnosis and Classifi - cation of Diabetes Mellitus and its Complications, Part 1: Diagnosis and Classifi cation of Diabetes Mellitus, World Health Organization, Department of Noncommunicable Disease Surveillance, Geneva: 1999. http://www.staff .ncl.ac.uk/philip.home/who_dmc.htm (dostęp: 2011.07.27).
 
35.
Wilczyński J, Dziatosz K. Cukrzyca ciążowa – ryzyko dla matki i jej dziecka. Perinatol Neonatol Ginekol 2009;2(2):85-89.
 
36.
Łagoda K, Kobus G, Bachorzewska-Gajewska H. Wpływ cukrzycy ciążowej na rozwoj płodu i noworodka. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008;4(4):168-173.
 
37.
Czajkowski K, Malinowska-Polubiec A, Sotowska A, Świetlik A, Zaręba-Szczudlik J, Tołłoczko J, Kornacka MK. Niepowodzenia położnicze w cukrzycy przedciążowej. Klin Perinatol Ginekol 2007;43(3):32-35.
 
38.
Szejniuk W, Szymankiewicz M. Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą. Perinatol Neonatol Ginekol 2008;1(4):253-259.
 
39.
Malinowska-Polubiec A, Czajkowski K, Sotowska A, Zaręba-Szczudlik J, Świewetlik A, Tołłoczko J, Kornacka MK. Zgony okołoporodowe i wady wrodzone w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową. Perinatol Neonatol Ginekol 2008;1(3):169-174.
 
40.
Schaefer UM, Songster G, Xiang A, Berkowitz K, Buchanan TA, Kjos SL. Congenital malformations in off spring of women with hyperglycemia fi rst detected during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;177(5):1165- 1171.
 
41.
Zaręba-Szczudlik J, Romejko E, Ahmed S. Makrosomia płodu jako problem kliniczny – rozpoznawanie i postępowanie. Perinatol Neonatol Ginekol 2010;3(2):117-123.
 
42.
Korzeniowska K, Jabłecka A. Cukrzyca (Część III) Dieta w cukrzycy. Farm Wspoł 2009;2:110-116.
 
43.
Didycz B, Domagała L, Pietrzyk JJ. Zespoł fenyloketonurii matczynej – problem nadal aktualny. Przeg Lek 2009;66(1-2):4-10.
 
44.
Jarochowicz S, Mazur A. Fenyloketonuria – choroba metaboliczna uwarunkowana genetycznie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007;1:76-90.
 
45.
Giovannini M, Verduci E, Salvatici E, Fiori L, Riva E. Phenylketonuria: dietary and therapeutic challenges. J Inherit Metab Dis 2007;30:145- 152.
 
46.
Matalon KM, Acosta PB, Azen C. Role of nutrition in pregnancwith phenylketonuria and Birth Defects. Pediatrics 2003;112:1534-1537.
 
47.
Szczepańska J, Szydłowska-Walendowska B, Lubowiedzka-Gontarek B, Pawłowska E. Cechy kliniczne części twarzowej czaszki oraz stan jamy ustnej dzieci narażonych na działanie alkoholu etylowego w okresie prenatalnym. Czas Stomatol 2009;62(6):464-477.
 
48.
Czech E, Hartleb M. Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniania przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci. Alkohol Narkom 2004;17(1-2):9-20.
 
49.
Warren KR, Foudin LL. Alcohol-Related Birth Defects-Th e Past, Present and Future. Alcohol Res Health 2001;25:153-158.
 
50.
Cogswell M, Weisberg P, Spong C. Cigarette smoking, alcohol use and adverse pregnancy outcomes: implications for micronutrient supplementation. J Nutr 2003;133:1722-1731.
 
51.
CARE Study Group. Maternal caff eine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study. http://www.bmj.com/content/337... (dostęp: 2011.08.03).
 
52.
Fernandes O, Sabharwal M, Smiley T, Pastuszak A, Koren G, Einarson T. Moderate to heavy caff eine consumption during pregnancy and relationship to spontaneous abortion and abnormal fetal growth: a meta-analisys. Reprod Toxicol 1998;12(4):435-444.
 
53.
Bech BH, Obel C, Henriksen TB, Olsen J. Eff ect of reducing caffeine intake on birth weight and length of gestation: randomised controlled trial. http://www.bmj.com/content/334... (dostęp: 2011.08.05).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top