PL EN
RESEARCH PAPER
Implementation of electronic medical records. Part 2 – benefits for health care system participants
 
More details
Hide details
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Corresponding author
Damian Marek Szymczyk   

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):324-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Medical records, provided that they are properly kept, are of great importance for all participants of the health care system, i.e. patients, medical staff, managers of medical facilities, and the National Health Insurance Fund. Annually, in the system of health care passes information concerning more than 2 billion heath services. Each day, in Poland, a billion data pertaining to medical events are added, 7 billion data concerning medical services, and 38 billion data about examinations performed with medical equipment. In order to manage such a tremendous amount of data, computer science solutions are helpful, which allow more efficient creation and administration of patients’ medical records. Information technology is increasingly more often considered as an important instrument for an improvement of patient safety, effectiveness and quality of care, especially by promoting the practice of evidence based medicine. From among all computer solutions in the area of health care which are currently used, the electronic medical records system (EMR) has the chance to bring about the greatest benefits. As soon as within a year, using electronic medical records will become a common legislative duty of medical facilities providing health services. It is noteworthy that a considerable part of medical facilities implemented e-records systems even before the issuing of the Act in the matter of this requirement, in order to improve the quality of their functioning. Key words: electronic medical records, information technology implementation, health care system

 
REFERENCES (48)
1.
Kubiak R. Dokumentacja medyczna – nowe przepisy. Medycyna praktyczna. Psychiatria. 2012; (1): 98–105.
 
2.
Kubiak R. Dokumentacja medyczna. W: Kubiak R. Prawo Medyczne. Warszawa: Wyd. C. H. Beck; 2010: 241–266.
 
3.
Mródź G. Społeczeństwo jako lokalny i globalny obiekt zarządzania zdrowiem. XIV Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia; 2012.05.17; Warszawa 2012.
 
4.
Michalski M, Koźba W, Nieczkowski T, Ryfa Ł. Identyfikacja, analiza i klasyfikacja typów danych medycznych oraz określenie modeli ich gromadzenia i udostępniania na potrzeby leczenia oraz prowadzenia polityki ochrony zdrowia z uwzględnieniem aspektów syntaktycznych i semantycznych oraz ilościowych tych danych w kontekście doświadczeń krajowych i międzynarodowych. www.csioz.gov.pl/file.php?s=d2k/ MTk= (dostęp: 2012.10.02).
 
5.
Miller RH, Sim I. Physicians’ Use Of Electronic Medical Records: Barriers And Solutions. Health Affairs. 2004; 23 (2): 116–126.
 
6.
Szymczyk D. Czas zmarnowanych szans. OSOZ. 2012; (11): 41.
 
7.
Ustawa z dn. 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz. U. Nr 113, poz. 657.
 
8.
Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
 
9.
Drozdowska U. (red.). Dokumentacja medyczna. Warszawa: Wyd. Cegedim; 2011.
 
10.
Jackowski M. Ochrona danych medycznych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolters Kluwer business; 2011.
 
11.
Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011–2015. http:// www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_ 09022011.pdf (dostęp 2012.05.01).
 
12.
Olesch A. Medyczna wspólnota europejska. OSOZ. 2012; (5): 15–16.
 
13.
Prorok D. Dane medyczne w podróży. OSOZ. 2012; (5): 17–19.
 
14.
Leśniewski B. Rok 2014. Menedżer Zdrowia. 2011; (1): 12–15.
 
15.
Górecki W. EHR dla lekarza i nie tylko. Służba Zdrowia. 2011; (60–68): 38–40.
 
16.
Majewski A. Sposób na systemowy ból głowy. Menedżer Zdrowia. 2012; (7): 66–69.
 
17.
Wojsyk K. Elektroniczna dokumentacja medyczna – różne punkty widzenia. II Konferencja pt. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – interoperacyjność i wdrażanie; 2012.07.2–3; Jachranka 2012.
 
18.
Jakubiak L. Ocalić od zapomnienia. Rynek Zdrowia. 2010; (9): 28–30.
 
19.
Szymczyk D. P1 – przede wszystkim pacjent. http://www.cloud4med. pl/2013/03/19/p1-przede-wszystkim-pacjent-2/ (dostęp: 2013.05.01).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. 2008 nr 81 poz. 484.
 
21.
Ustawa z dn. 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz. U. 2011 Nr 122 Poz. 696.
 
22.
Wdowiak L, Kamiński Z, Horoch A, Bojar I. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Część 2 – doświadczenia krajowe. Zdr Publ. 2009; 119(1): 80–85.
 
23.
Boczek K. Szwedzka recepta na e-receptę. Służba Zdrowia 2012; (1–8): 43–45.
 
24.
Boczek K. E-recepty – drogich testów ciąg dalszy. Służba Zdrowia. 2012; (9–16): 33–35.
 
25.
Szymczyk D. Papierowa Robota. Źródło: http://www.cloud4med. pl/2013/03/07/papierowa-robota/ (dostęp 2013.05.01).
 
26.
Nowak M. Doświadczenia we wdrażaniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. II Konferencja pt. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – interoperacyjność i wdrażanie; 2012.07.2–3; Jachranka 2012.
 
27.
Blum K., Müller U. Dokumentationsaufwand im Ärztlichen Dienst der Krankenhäuser. Źródło: dkg.digramm.com/pdf/175.pdf (dostęp 2013.05.01).
 
28.
Rotaub R. Lekarska racja bytu: wypełnianie kwitów… Rynek Zdrowia. 2011; (7/8/).
 
29.
FairWarning. Canda: How Privacy Considerations Drive Patient Decision and Impact Patient Care Outcomes. (dostęp 2012.10.10 http:// www.fairwarning.com/Canada/whitepapers/2011–12-WP-CANADA- -PATIENT-SURVEY.pdf).
 
30.
Tadeusiewicz R. Informatyka medyczna. Lublin 2011.
 
31.
Kamsoft. Zarządzanie poprzez koszty. Menedżer Zdrowia. 2005; (9): 66–68.
 
32.
Medical Records Institute. Medical Records Institute›s Seventh Annual Survey of Electronic Health Record Trends and Usage for 2005. Boston 2005.
 
33.
Minal T, Davis DC. Risks, Barriers, and Benefits of EHR Systems: A Comparative Study Based on Size of Hospital. Perspectives in Health Information Management 3. 2006; 5.
 
34.
Szymczyk D. Do pierwszego gwizdka. Menedżer Zdrowia. 2013; (2): 54:55.
 
35.
Janiuk E. Dura lex, sed lex, czyli o dokumentacji medycznej. Magazyn pielęgniarki i położnej. 2012; (1–2): 60–61.
 
36.
Jaromin A. Jakie problemy przy wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce widzą przedstawiciele kluczowych dostawców oprogramowania dla służby zdrowia? Służba Zdrowia. 2012; (9–16): 36–40.
 
37.
Dalkowska A. Prawne bezpieczeństwo. Rynek Zdrowia. 2011; (4): 43–45.
 
38.
Nesterowicz M. Wina lekarza. Błąd sztuki lekarskiej. W: Nesterowicz M. Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Warszawa: Wyd. LexisNexis; 2012: 61–104.
 
39.
Wdowiak L, Czubek A, Jarosz M, Horoch A. Kluczowe problemy konstrukcji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną. Część I: podstawowe pojęcia. Zdr Publ. 2002; 112 (3): 299–312.
 
40.
Mitura A. Elektroniczna dokumentacja medyczna. Menedżer Zdrowia. 2007; (5): 70–71.
 
41.
Olesch A. Zdrowie w srogich czasach. OSOZ. 2012; (9): 6–7.
 
42.
Wdowiak L, Czubek A, Jarosz M, Horoch A. Kluczowe problemy konstrukcji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną. Część II: Systemy monitorowania. Zdr Publ. 2002; 112(4): 425–440.
 
43.
Czubek A, Jarosz M, Wdowiak L, Horoch A. Kluczowe problemy konstrukcji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną. Część III: Systemy wspierania decyzji. Zdrowie Publiczne 2003; 113 (1/2): 8–13.
 
44.
Kozioł R. Era cyfrowych danych. OSOZ. 2011; (4): 11.
 
45.
Lane J, Schur C. Balancing Access to Health Data and Privacy: A Review of the Issues and Approaches for the Future. Health Serv Res. 2010; 1456–1467.
 
46.
Szymczyk D. W: Informacje zamiast danych. OSOZ. 2012; (6): 17.
 
47.
Zlabek JA, Wickus JW, Mathiason MA. Early cost and safety benefits of an inpatient electronic health record. J Am Med Infor Assoc. 2011; 18(2): 169–172.
 
48.
Ronquillo JR. How the Electronic Health Record Will Change the Future of Health Care. Yale J Biol Med. 2012; 85(3): 379–386.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top