PL EN
REVIEW PAPER
Health education in the professional work of paramedics
 
More details
Hide details
1
College of Rehabilitation, Warsaw, Poland
 
2
Department of Labor and Social Policy, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland
 
3
Department of Medicine and Health Sciences, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 
4
Insitute of Rural Health in Lublin, Poland
 
5
Higher School of Social Sciences in Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Jarosław Piotr Chmielewski   

College of Rehabilitation, Warsaw, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):131-134
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 1993, the World Health Organization (WHO) in its document „Health for All” stated that to improve public and professional competences in the field of health promotion and popularization of pro-health behaviours, broad health education in all aspects of the activities of society and the functioning of the entity is necessary. In the light of such goals, contemporary health education must focus on providing reliable knowledge and information on health. It must take into account all aspects of the economic activity of the State, as well as individual human behaviour affecting health. The role of medical personnel is crucial. The personnel, through their activities in the field of health education, can affect not only the increase in awareness, but also the change in social behaviour. The profession of a paramedic is usually associated with medical procedures; however, according to the current legal acts, a member of this professional group should also undertake educational activities to improve the health condition of patients. These activities are aimed at providing knowledge about health, increasing awareness of the benefits of health-related behaviours and taking control of health. Moreover, in the case of chronic diseases, properly conducted therapeutic communication can significantly alleviate the course of these diseases, slow down their progress and minimize the frequency of complications.
 
REFERENCES (26)
1.
Act of 25th September 2015 on amending the National Medical Rescue Act, the Act on Medical Activity and the Amendment of the Act of Medical Activity and other acts (Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 2015, item 1887).
 
2.
Act of 8th September 2006 on National Medical Rescue (Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 2015, item 2195 as amended).
 
3.
Mirowsky J, Ross C, E. Education, Social Status and Health, Transaction Publishers, New York 2017.
 
4.
Central Statistical Office, Emergency medical aid and paramedicine in 2016 Information Note, https://stat.gov.pl, accessed 15.09.2018.
 
5.
Von Vyl T, Zuercher M., Amsler F, Walter B. Ummenhofer W. Technical and non–technical skills can be reliably assessed during paramedic simulation training. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2009; 53(1): 121–127.
 
6.
Jagiellonian University in Cracow, Information on the undergraduate syllabus of Paramedicine degree, https://www.usosweb. uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/programy/pokazProgram(prg_ kod:WOZ-RM-0-ZD 6), acessed 4.09.2018.
 
7.
National Vocational University in Nysa, Term/annual diagrams of the syllabus – Paramedicine, https://www.pwsz.nysa.pl/dwm/i... =1&id_j=14&id_p=/katalog.php, accessed 4.09.2018.
 
8.
Constitution of the World Health Organization, Agreement singed by the governments on the International Health Conference and the Protocol on the International Public Hygiene Office, signed in New York on 22 July 1946, (Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 1948, item 477).
 
9.
Ostrzyżek A, Marcinkowski JT. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(4): 682–686.
 
10.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, Metodyka, Praktyka. Warszawa 2017.
 
11.
Gaweł A. Współczesna koncepcja zdrowia – odniesienia edukacyjne, w: Skulicz D. (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej, Kraków 2004.
 
12.
Sarbinowska J, Jędrzejek M, Synowiec-Piłat M. Idea upodmiotowienia na rzecz zdrowia na przykładzie wybranych europejskich kampanii społecznych. Hygeia Public Health. 2013; 48(4): 424–431.
 
13.
de Walden-Gałuszko K. Possibilities of quality of life improvement in patients with advanced disease. Med Paliatywna Praktyce 2017; 11(2): 74–77.
 
14.
O’Meara P, Walker J, Stirling C, Pedler D, Tourle V. i in. The rural and remote ambulance paramedic: moving beyond emergency response, NSW: School of Public Health, Charles Sturt University, Bathurst 2006.
 
15.
Mulholland P, Barnett T, Spencer J. Interprofessional learning and rural paramedic care. Rural and Remote Health 2014; 14(3): 2821.
 
16.
Dreeben O. Patient Education in Rehabilitation, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury 2010.
 
17.
Motyka M. Znaczenie komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Sztuka leczenia 2013; (3–4): 17–24.
 
18.
Aftyka A, Rudnicka-Drożak E. Nieuzasadnione wezwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Anestezjologia i Ratownictwo 2014; 7(4): 152–159.
 
19.
Kamecki A. Wyjazdy nieuzasadnione w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego – konieczność czy zagrożenie? Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny 2017; 3(36): 205–219.
 
20.
Guła P, Wejnarski A, Moryto R, Gałązkowski R, Karwan K, Świeżewski S. Analiza działań zespołów ratownictwa medycznego w polskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czy model podziału na zespoły specjalistyczne i podstawowe znajduje uzasadnienie? Wiad Lek. 2014; 67(4): 469–475.
 
21.
Dzięgielewska M. Edukacja osób starszych w codzienności, w: Kuchcińska M. (red.), Edukacja do i w starości, Bydgoszcz 2008.
 
22.
Arnold E, Boggs K. Interpersonal relationship. Professional communication skills for nurses, Elsevier Saunders, Missouri 2016.
 
23.
Lizak D, Goździalska A, Seń M, Jaśkiewicz J, Satora R. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – obowiązek czy wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia XXI w.? W: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii. Goździalska A, Jaśkiewicz J, Dębska G. (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014: 35–44.
 
24.
Barziej I, Hasij J, Orłowska W, Rydzek J, Letka E. Postępowanie z pacjentem pobudzonym i agresywnym. Na Ratunek 2010; 2/2010: 42–45.
 
25.
Żurowska-Wolak M, Wolak B, Mikos M, Juszczyk G, Czerw A. Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych. J Education Health Sport. 2015; 5(7): 43–50.
 
26.
Rutkowski A, Stankiewicz S. Zjawisko stresu zawodowego w pracy ratownika medycznego. W: Chmielewski J, Czarny-Działak M, Pawlas N. (red), Ochrona zdrowia pracujących, Warszawa 2017.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top