PL EN
RESEARCH PAPER
Pregnancy tumours in the oral cavity
 
More details
Hide details
1
Z Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie; Z Zakładu Specjalności Zabiegowych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
2
Z Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
 
 
Med Og. 2010;16(2):242-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on available literature and treated patients, some issues related to the occurrence, etiopathogenesis and treatment of pregnancy tumours, are useful in the practice of the GP. In the years 1990-2009, in the Department of Maxillofacial Surgery Regional Hospital in Rzeszów, 24 women received treatment due to pregnancy tumours. In most cases, surgical therapy was used.
 
REFERENCES (6)
1.
Bachanek T., Nakonieczna-Rudnicka M., Jakimiuk A.: Status hormonalny a stan przyzębia kobiet. Mag. Stomat. 2001, XI, 12(120), 58-60.
 
2.
Grątkowska H.: Zmiany w obrazie błony śluzowej jamy ustnej u kobiet wywołane wahaniami poziomu hormonów żeńskich we krwi. Czas. Stomat., 1962, XV, 8, 641–647.
 
3.
Jagodzińska J.: Kliniczne obserwacje 26 guzów ciążowych dziąseł. Czas. Stomat. 1982, XLV, 11, 779-783.
 
4.
Paradowska A., Sławecki K., Gwiazda-Chojak E.: Pregnancy Tumor – Review of the Luterature. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 1, 51-54.
 
5.
Pytko-Polończyk J.: Zmiany patologiczne na skórze i błonie śluzowej jamy ustnej w okresie ciąży – część I. Post. Dermat. Alerg. 2003, XX, 2, 92-96.
 
6.
Sobotkowska K.: Guz ciążowy jamy ustnej. Czas. Stomat., 1974; XXVII, 8, 895–899.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top