PL EN
RESEARCH PAPER
FILAMENTOUS FUNGI AND MYCOTOXINS AS HEALTH RISK FACTORS IN FAMRERS ENGAGED IN RAPE CORN THRESHING
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
2
Z Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu
 
 
Corresponding author
Ewa Krysińska-Traczyk
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(4)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was determination of the level and species composition of filamentous fungi and the concentration of mycotoxins in rape grain and dust produced during the threshing – from the aspect of potential health risk for private farmers. The study materials were samples of rape grain and dust taken during threshing on private farms. The concentration of filamentous fungi in the samples of rape grain and dust was determined by the method of patch testing with serial dilutions, while the concentration of mycotoxins – with the use of thin layer chromatography (TLC), and high performance thin layer chromatography method (HPTLC). Species composition of filamentous fungi was determined in the grain and dust of rape. In the samples of rape grain and dust taken during threshing the presence of many species of filamentous fungi was observed, known as etiologic factors of allergic, immunotoxic and mycotoxic respiratory diseases. During threshing, the rape dust concentration of filamentous fungi was high – 5.5 x 108 cfu/g, and constituted a potential health risk factor for farmers engaged in rape threshing. In rape grain and dust the presence of ochratoxin A was also noted, known as an etiologic factor of Balkan endemic nephropathy – a chronic renal disease. The study showed that farmers working in the environment contaminated with organic dust produced during rape threshing are exposed to inhalation of dust polluted with many species of filamentous fungi, which creates the risk of occurrence of allergic, immunotoxic and mycotoxic diseases of the respiratory system.
 
REFERENCES (11)
1.
Krysińska - Traczyk E., Dutkiewicz J., Skórska C .: Narażenie zawodowe rolników indywidualnych na bioaerozole występujące w pyłach z ziela tymianku. Med.Ogólna, 1999, 5, 186-192.
 
2.
Krysińka - Traczyk E., Skórska C., Prażmo Z.: Bioaerozole jako potencjalne czynniki zagrożenia zdrowotnego rolników indywidualnych pracujących przy omłotach zbóż. Med. Ogólna, 1999, 5, 301-306.
 
3.
Krysińska - Traczyk E., Dutkiewicz J.: Aspergillus candidus: a respiratory hazard associated with grain dust. Ann. Agic. Environ. Med. 2000, 7, 101-109.
 
4.
Krysińska - Traczyk E., KiecanaI., Perkowski J.: Levels of fungi and mycotoxins in samples of grain and grain dust collected on farms in Eastern Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 2001, 8, 269-274.
 
5.
Krysińsa - Traczyk E., Perkowski J.: Potencjalne zagroŜenia zdrowotne rolniczego środowiska pracy wywołane grzybami pleśniowymi i mikotoksynami. V Kraj. Konfer. PTMŚ 2002, 28-29.
 
6.
Krysińska - Traczyk E., Perkowski J., Kostecki M .: Grzyby pleśniowe i mikotoksyny jako potencjalne czynniki zagrożenia zawodowego rolników sprzątających zboże kombajnami. Med. Pracy, 20003, 54, 33-`38.
 
7.
Litwinow M. A.: Opredielitel Mikroskopiczeskich Poczwiennnych Gribow. Izd. Nauka, Leningrad 1967.
 
8.
Mackiewicz B., Skórska C., Dutkiewicz J.: Allergic alveolitis due to herb dust exposure. Ann. Agric. Environ. Med., 1999, 6, 167-170.
 
9.
Mikotoksyny. Raport Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. PZWL, Warszawa 1984.
 
10.
Spychalki L, Dutkiwicz J., Umiński J .: Przypadki zbiorowych zachorowań młodzieży na skutek pracy ze zbożem. Med. Wiejska, 1981, 3-4, 205-216.
 
11.
Thom C., Raper K. B: A manual of the Aspergilli. Williams - Wilkins, Baltimore 1945.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top