PL EN
RESEARCH PAPER
Care for health in opinions of students of Physical Education and Public Health from colleges in Biała Podlaska
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Zofia Kubińska   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):251-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Care for health and pro-health behaviour are the basic issues of education and health promotion. Family, school and the milieu of peers contribute greatly to shaping the attitude. Professional passing of knowledge on health and exercise skills is a task of many promoters who perform it as a part of the teaching of school subjects to students at all stages of education. The aim of the paper is to show the pro-health behaviour taken up by students studying Physical Education and Public Health as a part of the care for health, pointing to the competent promoters who have proper qualifications for education and health promotion, and the subjects which provide the most knowledge and skills on education and health promotion. In the research participated 173 students of Physical Education and 86 students of Public Health. The students were attending the Department of Physical Education and Sports in Biała Podlaska, Poland, and the Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland. In the study, the authors used the diagnostic survey method and questionnaire technique. The authors, having analyzed in detail the numeric data, obtained the findings which allowed them to arrive at the following conclusions, that good nutrition and systematic physical activity are the most important factors of pro-health behaviour practiced by the studied which, first of all, serve to improve physical health. Biology and Physical Education, according to the teachers, are the introduction to Public Health and Health Promotion, and according to Public Health students, are the subjects during which, to the greatest degree, theory is put into practice. The PE teachers, professional health educators, according to the surveyed, are the persons having the qualifications and competence to be educators and promoters of health. Key words: pro-health behaviour, students, physical education, public health

 
REFERENCES (25)
1.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN; 2007.
 
2.
Woynarowska B. (red.). Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2011.
 
3.
Zatoński W. Tobacco smoking in central European countries: Poland. Tobacco and Public Health: Science and Policy. Oxford University Press 2004: 235–52.
 
4.
Shafey O, Dolwick S, Guindon GE, (eds.). Tobacco control country profiles. 2nd ed. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2003.
 
5.
Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M. Morality from Smoking in Developed Countries 1950–2000. 2nd ed. Imperial Cancer Research Fund and the World Organization. Oxford University Press 2004.
 
6.
Zatoński A, (red.). Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Warszawa: Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie; 2011.
 
7.
Zentgraf M, Schildmeier A, Rappat M. Zum Unterschied osteuropäischer und mitteleuropäischer Trinkkultur unter Bezugnahme auf die erreichte Alkoholisierung anlässlich eines Trinkversuches (Deutsch- Russischer Trinkversuch). Blutalkohol 2006; 46: 124–143.
 
8.
Popova S, Rehm J, Patra J, Zatoński W. Comparing alkohol consumption in central and eastern Europe to other European countries. Alcohol 2007; 42(5): 465–73.
 
9.
Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, Biuvard V, Altieri A, Cogliano V. WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of alcoholic beverages. Lancet Oncol. 2007; 8(4): 292–3.
 
10.
Nutt DJ, King, LA, Phillips LD. on behalf of the Independent Scienrific Committee od Drugs. Drug haras in tge UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010; (10): 61462–6.
 
11.
Kawczyńska-Butrym Z, (red.). Uczelnia promująca zdrowie. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 1995.
 
12.
Dolińska-Zygmynt G, (red.). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; 2001.
 
13.
Lewicki Cz. Edukacja zdrowotna-systemowa analiza zagadnień. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2006.
 
14.
Drabik J, Rosiak M, (red.). Styl życia w promocji zdrowia. Gdańsk: Wyd. AWFiS; 2010.
 
15.
Gromulska L, Piotrowicz M, Cianciara D. Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej. Przegl Epidemiol. 2009; 63: 427–432.
 
16.
Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia. Warszawa: PZWL; 2010: 204–210.
 
17.
Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Warszawa: PZWL; 2009.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
19.
Kowalewski I. Kultura zdrowotna studentów. Diagnoza i perspektywy. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej; 2006.
 
20.
Binkowska-Bury M. Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów; 2006.
 
21.
Romanowska-Tołłoczko A. Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hyg Public Health 2011; 46(1): 89–93.
 
22.
Łaszek M, Nowacka E, Gawron-Skarbek A, Szatko F. Negatywne wzorce zachowań studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3): 461–465.
 
23.
Ślusarska B, Kulik BT, Piasecka H, Pacian A. Wiedza I zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo- -naczyniowego. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18 (1): 19–26.
 
24.
Zarzeczna-Baran M, Wojdak-Haasa E. Zachowania zdrowotne studentów Akademii Medycznej w Gdańsku – sposób odżywiania. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(1): 146–150.
 
25.
Ansari WE, Stock C, John J, Deeny P, Philips C, Snelgrove S, et al. Health Promoting Behaviours and Lifestyle Characteristios of Students at Seven Universities in the UK. Central Eur J Public Health 2011; 19(4): 197–204.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top