PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of dealing with patients referred to the Hospital Emergency Room (ER) due to chest pain.
 
More details
Hide details
1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Szpitalny Oddział Ratunkowy
 
 
Corresponding author
Łukasz Nurkowski   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku\nII Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB\n\nWojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku\nSzpitalny Oddział Ratunkowy, Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(2):107-112
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction.:
Pain is a subjective, negative and difficult to define unequivocally, the emotional and sensory impression that arises from the tissue damage factor. The pain could be acute or chronic. It could radiate to many different parts, such as the lower limbs, vertebrae, scapulae, neck or mandible. Chest pain is not always connected to the cardiovascular problem. It may be caused by disorders of the respiratory, nervous, musculoskeletal or alimentary system.

Aim:
The aim was the analysis of dealing with patients referring to the Hospital Emergency Room (ER) because of chest pain. Definition of demographic structure among the patients (in terms of age and gender), risk factors and assessment of prognosis depending on the diagnosis.

Material and methods:
The research method was to analyze the medical documentation on the hospital computer system database, according to the diagnosis and further proceeding among patients referred with chest pain. The study group included 692 patients hospitalized in the Hospital Emergency Room (ER) of Regional Adult Hospital in Bialystok, in the period from 1 - 31 May 2016 because of chest pain.

Results:
The studied population consisted of 446 women and 246 men, among whom 316 patients (45.66%) were discharged after the necessary medical treatment, 207 (29.9%) were referred to the cardiology department and 121 (17.49%) to the internal medicine department. The most common cause of chest pain was atrial fibrillation,and the rarest pulmonary embolism.

Conclusions:
Nearly half of the admitted patients were discharged for further ambulatory, outpatient treatment, others were referred for further hospitalization, mainly to the cardiology department. Most of that group was diagnosed with ventricular tachycardia, pulmonary embolism and heart attack. Among the studied population, the worst prognosis was for patients diagnosed with sudden cardiac arrest, pulmonary embolism and aortic aneurysm. .

 
REFERENCES (36)
1.
Mrozowski T, Zdiagnozuj ból w klatce piersiowej, Świat Farmacji. 2009; 3: 13–14.
 
2.
Cichońska M, Maciąg D. Ocena leczenia bólu wieńcowego przez zespoły ratownictwa medycznego i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Lekarz Wojskowy 2014; 2: 135–139.
 
3.
Strach M, Grodzicki T. Ostry ból w chorobach wewnętrznych. W: Dobrogowski J, Wordliczek J, Medycyna bólu, PZWL, Warszawa 2006: 193–199.
 
4.
Achenbach S, Arsanjani R, Nakazato R. Age-related risk of major adverse cardiac event risk and coronary artery disease extent and severity by coronary CT angiography: results from 15 187 patients from the International Multisite CONFIRM Study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2014; 15: 586–594.
 
5.
Kośmicki M. Współczesna diagnostyka choroby wieńcowej – aktualne metody i dostępna aparatura medyczna, cz. I, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2015; 1–2: 38–41.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (GUS). Rocznik Demograficzny/Demographic Yearbook of Poland 2014. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014; s. 385 – tabela 104 (163). http://www.stat.gov.pl (dostęp: 2.11.2016).
 
7.
Figiel Ł, Kurpesa M, Życiński P. Ostry ból w klatce piersiowej – cz. 2, Lekarz 2008; 12: 67–71.
 
8.
Szczeklik I. Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2016, 171–187, 239–249, 459–550.
 
9.
Buszman P, Gruszka A, Peszek-Przybyła E, Radwan K, Sosnowski M. Ostre rozwarstwienie aorty z towarzyszącą zatorowością płucną imitujące zawał serca z uniesieniem odcinka ST, Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3–3: 162–163.
 
10.
Kruszelnicka O. Zatorowość płucna, Medycyna po Dyplomie 2016; 01: 43–53.
 
11.
Biederman A, Janaszek-Sitkowska H, Kotliński K, Różański J, Szpakowski E. Ostre rozwarstwienie aorty typu A – nadal trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych, Folia Cardiologica Excerpta 2008; 1; 13: 68–72.
 
12.
Agnelli G, Konstantinides SV, Torbicki A. Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology, 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism, European Heart Journal 2014; 35: 3033–3069.
 
13.
Berg C, Brockelhurst P, Knight M. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes, a review and recommendation, BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12; 7.
 
14.
Achenbach S, Montalescot G, Sechtem U. Task Force Members, 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34; 38: 2949–3003. Wersja polska: Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku. Kardiol Pol 2013; 71, supl. X: 243–318.
 
15.
Gil J, Mackiewicz A, Wojtuń S. Poza sercowe bóle w klatce piersiowej, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013; 9; 1: 25–31.
 
16.
Heit J. The epidemiology of venous thromboembolism in the community: implications for prevention and management J. Thromb. Thrombolysis. 2007; 21: 23–39.
 
17.
RAPORT Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce. Ocena na podstawie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca AMI-PL 2009–2012, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Zabrze, Gdańsk 2014.
 
18.
Strzelecki Z, Szymborski J. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015: 118–120.
 
19.
Kruszelnicka O. Zatorowość płucna, Medycyna po Dyplomie 2016; 01: 43–54.
 
20.
Łastowiecka E, Rydlewska-Sadowska W. Obserwacja wieloletnia przewlekłej niedomykalności aortalnej. Ilościowa ocena echokardiograficzna – dopplerowska, Folia Cardiologica Excerpta 2011; 3; 8: 259–268.
 
21.
Bartuś K, Kapelak B, Sadowski J, Suder B, Wasilewski G. Intramural hematoma or aortic dissection – a diagnostic and therapeutic problem. A case report, Kardiologia I Torakochirurgia Polska 2015; 12; 3: 238–241.
 
22.
Rywik TM, Kolodziej P, Targonski R et al. Characteristics of the heart failure population in Poland: ZOPAN, a multicentre national programme, Kardiologia Polska, 2011; 1; 69: 24–31.
 
23.
Rywik TM, Zielinski T, Piotrowski W et al. Heart failure patients from hospital settings in Poland: population characteristics and treatment patterns, a multicenter retrospective study. Cardiology Journal 2008; 2; 15: 169–80.
 
24.
Czech M, Opolski G, Zdrojewski T et al. The costs of heart failure in Poland from the public payer’s perspective. Polish programme assessing diagnostic procedures, treatment and costs in patients with heart failure in randomly selected outpatient clinics and hospitals at different levels of care: POLKARD, Kardiologia Polska 2013; 3; 71: 224–32.
 
25.
Balsam P, Tyminska A, Kapłon-Cieślicka A et al. Predictors of one-year outcome in patients hospitalized for heart failure: results from the Polish part of the Heart Failure Pilot Survey of the European Society of Cardiology, Kardiologia Polska 2015.
 
26.
Gierczynski J, Gryglewicz J, Karczewicz E et al. Niewydolność serca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. In: Łazarski I, Instytut Zarzadzania w Ochronie Zdrowia, ed., 2013.
 
27.
Sosnowska-Pasiarska B, Bartkowiak R, Wożakowska-Kapłon B et al. Population of Polish patients participating in the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot), Kardiologia Polska 2013; 3; 71: 234–40.
 
28.
Bogulska E, Chudziński K, Gmur K, Kowalik R, Polman E, Ścibisz A, Wielocha Ł, Wójcik D. Analiza grupy pacjentów po przedszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia, Kardiologia Polska 2011; 69: 37.
 
29.
Andersson B, Arbustini E, Bilińska Z i wsp. Klasyfikacja kardiomiopatii Stanowisko Grupy Roboczej Chorób Mięśnia Sercowego i Osierdzia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiol Polska 2008; 66: 533–540.
 
30.
Kocot-Kępska M, Szułdrzyński K. Skale oceny bólu, Medycyna Praktyczna. http://www.mp.pl/bol/wytyczne/... (dostęp: 19.04.2017).
 
31.
Bruder O, Erberl R, Kreitner KF. Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego, Metody Obrazowe w Kardiologii 2009; 12: 247–252.
 
32.
Jakimowicz T, Szmidt J. Postępy w leczeniu tętniaków aorty brzusznej, Postępy Nauk Medycznych 2012; 1: 37–43.
 
33.
Aadahl P, Haug ES, Myhre HO, Romundstad P. Emergency non-ruptured abdominal aortic aneurysm, European Journal Vascular Endovascular Surgery 2008; 28: 612–18.
 
34.
Adler Y, Badano L, Baron-Esquivias G, Bogaert J, Brucato A, Charron P, Gueret P, Imazio M, Klingel K, Lionis Ch, Maisch B, Mayosi B, Pavie A, Ristic AD, Tenas MS, Tomkowski W, Seferovic P, Swedberg K. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia w 2015 roku, Kardiologia Polska 2015; 73; 11: 1028–1091.
 
35.
Horeczy B, Jędrzejczyk-Cwanek M, Mach-Lichota E, Ozga D, Romanek J, Wojtaszek M. Stany kliniczne imitujące zawał serca z uniesieniem odcinka ST, Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 3; 9: 269–277.
 
36.
Drygalski T, Protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia. Leczenie przeciwbólowe w protokole ERAS, Medycyna Praktyczna. http://www.mp.pl/eras/wytyczne... (dostęp: 19.04.2017).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top