PL EN
REVIEW PAPER
ASBESTOS IN THE ENVIRONMENT
 
More details
Hide details
1
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
2
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Med Og. 2009;15(4):539-555
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The report concerns the occurrence of health and environmental hazards associated with asbestos at the place of work and residence. Contamination of the environment with asbestos and the necessity to remove asbestos-containing products requires intensive informative-educational actions carried out by many government institutions and agencies, local governments and scientific institutions. Based on relevant literature, the authors discuss the occurrence of asbestos minerals in the environment and sources of environmental pollution with this mineral. In addition, the problem of asbestos-related diseases is presented and occurrence of these diseases during the past decades in Poland. The report deals with problems concerning safe removal of asbestos-containing products and the obligation to observe OHS regulations, both by an employer and workers engaged in asbestos removal. The principles of technical prophylaxis and the protection of health at the place of work are discussed based on the tasks of medical services contained in the labour code and legal acts concerning the prevention of asbestos-related diseases.
 
REFERENCES (8)
1.
Kowalska-Jackiewicz J., Marek K., Kłopotowski J., Stachura A., Lelek P.: Środowiskowe narażenie na azbest jako przyczyna pylicy azbestowej. Medycyna Środowiskowa 2004, 7, 1, 69-74.
 
2.
Marek K. i wsp.: Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa, 2001, 87, 483.
 
3.
Obmiński A.: Odpady azbestowe - składowanie, neutralizacja, zagrożenia. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro 18-22.09.2000 r. Sympozja i Konferencje 44, 207-217.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004, Nr 71, poz. 649).
 
5.
Szeszenia-Dąbrowska N. i wsp.: Ryzyko zdrowotne ekspozycji zawodowej i środowiskowej. Diagnostyka chorób azbestozależnych. Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków, 2004, 17, 39.
 
6.
Szeszenia-Dąbrowska N., Siuty J.: Azbest w środowisku - skutki i profilaktyka. IMP Łódź, 1998.
 
7.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. z 1997, Nr 101, poz. 628).
 
8.
Wiącek E.: Azbest - narażenie i skutki zdrowotne. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2004, 2, 2-6.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top