6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Trudna interpretacja stężenia markerów sercowych u pacjentów dializowanych – opis przypadku

 
1
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(3):366–371
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wzrost stężenia troponin sercowych stanowi jeden z najbardziej wiarygodnych biochemicznych markerów ostrego niedokrwienia serca. Przewlekłe podwyższenie stężenia troponin wśród chorych dializowanych, bez równoczesnego istnienia ostrego niedokrwienia, jest zjawiskiem stwierdzanym powszechnie. Powoduje to trudności interpretacyjne uzyskiwanych wyników, prowadzące w niektórych przypadkach do mylnego rozpoznawania zawału mięśnia sercowego w tej szczególnej populacji chorych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543