6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Trudna interpretacja stężenia markerów sercowych u pacjentów dializowanych – opis przypadku

 
1
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(3):366–371
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wzrost stężenia troponin sercowych stanowi jeden z najbardziej wiarygodnych biochemicznych markerów ostrego niedokrwienia serca. Przewlekłe podwyższenie stężenia troponin wśród chorych dializowanych, bez równoczesnego istnienia ostrego niedokrwienia, jest zjawiskiem stwierdzanym powszechnie. Powoduje to trudności interpretacyjne uzyskiwanych wyników, prowadzące w niektórych przypadkach do mylnego rozpoznawania zawału mięśnia sercowego w tej szczególnej populacji chorych.

Increase in the concentration of cardiac troponins is among the most reliable biochemical markers of acute ischemic heart diease. Chronically elevated concentration of troponins among dialyzed patients, without simultaneous presence of acute ischemia, is a commonly observed phenomenon. This causes difficulties in interpretation of the results obtained which, in some cases, lead to the misdiagnosis of the myocardial infarction in this special population of patients.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543