6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W POLSCE, OCHRONA PRZED HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM

 
1
Z Zakładu Szkodliwości Fizycznych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(2):229–236
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Praca przedstawia stan oszacowanego zagrożenia ludności w Polsce hałasem zewnętrznym, w zależności od pory dobowej (dzienna i nocna) oraz pięciu rodzajów hałasu (uliczny, osiedlowy, lotniczy, kolejowy i przemysłowy). Praca zawiera również sposoby ochrony środowiska przed hałasem.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543