PRACA POGLĄDOWA
STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W POLSCE, OCHRONA PRZED HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Szkodliwości Fizycznych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
Med Og. 2009;15(2):229–236
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Praca przedstawia stan oszacowanego zagrożenia ludności w Polsce hałasem zewnętrznym, w zależności od pory dobowej (dzienna i nocna) oraz pięciu rodzajów hałasu (uliczny, osiedlowy, lotniczy, kolejowy i przemysłowy). Praca zawiera również sposoby ochrony środowiska przed hałasem.

According to data by the Inspectorates for Environment Protection, the number of people exposed to noise in the areas inhabited in the context of traffic risk is estimated at approx. 13 million of the Polish population. This number concerns the exceeding of an equivalent noise level (L Aeq ), which is 50 dB for night hours and 60dB during the day. The greatest strain is caused by noise from vehicles (roads, streets). To this type of noise are exposed inhabitants of cities and areas located along roads outside towns, their number being estimated at approx. 10 million people. Railway traffic noise causes risk in 2 million people for its day-night level of over 55 dB, and about 1 million of the population for the day-night level of over 60 dB. The protection against environmental noise consists in the provision of the best possible acoustic state, especially by maintaining a noise level below the allowable values, and decreasing noise level at least to the allowable level when this level is not kept. For the areas where the level of noise exceeds the allowable level, a programme of environment protection against noise is developed, aimed at an adjustment of the noise level to allowable values (local governments are responsible for the realization of this programme). The programme of environment protection against noise is updated at least once in 5 years.
 
REFERENCJE (6)
1.
Hałas komunikacyjny. Hałas drogowy – trendy zmian. www.ios.edu.pl/bh/drogi_trendy....
 
2.
 
3.
Informacja o realizacji zadań inspekcji ochrony środowiska w 2005 r. VI. Monitoring środowiska. 2. 6. Monitoring hałasu. www.bip.gios.gov.pl.
 
4.
Kucharski R.: Zagrożenie i ochrona środowiska przed hałasem po wstąpieniu Polski do UE. W.: Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie. Monografia IMW, Red. L. Solecki. Lublin, 2005, 81-105.
 
5.
Presja motoryzacji na środowisko. Hałas komunikacyjny. Hałas drogowy – wskaźnik presji. www.ios.edu.pl/bh/presja.htm.
 
6.
Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w latach 2002-2004. Seria wydawnicza Biblioteka Monitoringu Środowiska. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa, 2005.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543