6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA OŁÓW JAKO PROBLEM ZDROWOTNY

Lucyna Kapka 1,  
 
1
Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
3
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
4
Ze studenckiego Kola Naukowego przy Klinice Pneumatologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
5
Z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
MONZ 2009;15(2):219–228
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy omówiono negatywne skutki zdrowotne środowiskowej ekspozycji na ołów, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wieku rozwojowego. Przedstawiono także mechanizmy metabolizmu ołowiu i jego potencjalnych właściwości kancerogennych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543