6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA OŁÓW JAKO PROBLEM ZDROWOTNY

Lucyna Kapka 1,  
 
1
Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
3
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
4
Ze studenckiego Kola Naukowego przy Klinice Pneumatologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
5
Z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
MONZ 2009;15(2):219–228
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy omówiono negatywne skutki zdrowotne środowiskowej ekspozycji na ołów, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wieku rozwojowego. Przedstawiono także mechanizmy metabolizmu ołowiu i jego potencjalnych właściwości kancerogennych.

A systematically decreasing emission of lead into the environment and an increasingly lower level of lead in ambient air does not mean a simultaneous elimination of health risk associated with exposure to this metal. The population at developmental age is a group especially sensitive to the toxic effect of lead. Although environmental exposure to lead among children is usually low, negative health effects may be still reflected in the future. The toxic effect of lead reveals itself mainly as disorders of the nervous, haematopoietic, and skeletal systems, as well as renal function and gastrointestinal tract disorders. Lead may increase risk of the development of cancerous diseases by increasing the sensitivity of cells to the effect of xenobionts, and by disrupting the process of repair of the lesions of genetic material.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543