6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

NIEDROŻNOŚĆ PNIA TRZEWNEGO JAKO PRZYCZYNA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH BRZUCHA – OPIS PRZYPADKU

Maria Kazubek 1,  
 
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
MONZ 2009;15(2):247–254
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule opisano przypadek pacjenta z objawami bólowymi jamy brzusznej spowodowanymi niedrożnością pnia trzewnego

Obstruction of the celiac artery is a rare disease. The presented report describes the case of a 39-year old male with recurrent strong epigastric pain periodically radiating to the thorax, and weight loss which appeared 3 weeks before hospitalization. Gastroscopy of the upper part of the digestive system and abdominal computer tomography (CT) revealed no changes. Since the celiac trunk was barely visible in angio-CT, angiographic examination was performed. Finally, angiography confirmed celiac trunk obstruction and evident signs of collateral circulation. After four weeks of treatment with steroids the regression of symptoms and stenosis of the celiac trunk in angio-CT were noted.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543