6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

KOMUNIKACJA Z PACJETEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA-PROPOZYCJE TERAPII

 
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2
z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(2):255–267
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego problemu (zagadnienia) komunikowania się pacjentów z chorobą Alzheimera z otoczeniem
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543