6
MNiSW
58.21
ICV
 
 

GORĄCZKA Q W POLSCE - POMIJANE ZAGROŻENIE (ARTYKUŁ DYSKUSYJNY)

 
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego
MONZ 2009;15(2):202–217
SŁOWA KLUCZOWE:
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543