6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Fibromialgia

Julita Czech 1,  
Piotr Tederko 2,  
 
1
Oddział II Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
2
Oddział II Centrum Rehabilitacji w Konstancinie; Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
MONZ 2010;16(3):303–314
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Fibromialgia jest zaburzeniem dotykającym około 2% populacji. Istnieją kontrowersje na temat wyróżnienia fibromialgii jako odrębnej jednostki chorobowej, niektórzy przypisują jej jedynie znaczenie jako zespół zaburzeń czynnościowych. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat etiopatogenezy i mechanizmów jej rozwoju. Omówiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny z uwzględnieniem wpływu fibromialgii na stan czynnościowy i współczesne koncepcje terapii.

Fibromyalgia (FM) is a clinical syndrome characterized by generalized pain in the musculoskeletal system, chronic fatigue, sleep disturbances and cognitive dysfunctions. FM is considered a central nervous system disorder resulting in improper processing of impulses and qualitative alternations of pain sensation due to central sensitization and disorder of the endogenic antinociceptive mechanism. Theories on FM etiopathogenesis include interactions of disorders of neurotransmitters’ metabolism and abnormalities in autonomic, endocrine and immune systems, constitutional, genetic and environmental factors. Symptoms and signs of FM significantly decrease the quality of life and exert an unfavourable effect on patients’ functioning in home and environmental settings. Classification of FM was emphasized in the context of different reactivity of particular groups of patients towards different treatment strategies. A comprehensive approach based on non-pharmacological interventions (aerobic exercises, behavioural-cognitive therapy and patient education) with pharmacological support (agents enhancing efferent antinociceptive tracts and decreasing neuronal activity) show the highest therapeutic effectiveness.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543