6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Fibromialgia

Julita Czech 1,  
Piotr Tederko 2,  
 
1
Oddział II Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
2
Oddział II Centrum Rehabilitacji w Konstancinie; Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
MONZ 2010;16(3):303–314
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Fibromialgia jest zaburzeniem dotykającym około 2% populacji. Istnieją kontrowersje na temat wyróżnienia fibromialgii jako odrębnej jednostki chorobowej, niektórzy przypisują jej jedynie znaczenie jako zespół zaburzeń czynnościowych. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat etiopatogenezy i mechanizmów jej rozwoju. Omówiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny z uwzględnieniem wpływu fibromialgii na stan czynnościowy i współczesne koncepcje terapii.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543