Editorial Office
 
Editor-in-Chief
Andrzej Szpak

Deputy Editor
Magdalena Florek-Łuszczki

Sections
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
Zdrowie publiczne
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Psychologia i socjologia zdrowia
Żywność i żywienie
Filozofia i bioetyka
Technologie medyczne i telemedycyna

Section editors
Józef Bergier
Agnieszka Buczaj
Zbigniew Gaś
Mirosław Jarosz
Lucyna Kapka-Skrzypczak
Jerzy Kopania
Anna Koper
Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
Hanna Krauss
Michalina Krzyżak
Robert Porzak
Anna Sadowska
Marian Sygit
Jolanta Szempruch
Anna Włoszczak-Szubzda
Andrzej Wojtczak

Editorial Secretary
Małgorzata Goździewska

Technical Editors - english language
Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Technical Editors - polish language
Magdalena Rudnik

Statistics Editor
Jacek Jamiołkowski
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543