PL EN
RESEARCH PAPER
Health risk of school-age children and adolescents from rural areas
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Katedra Promocji Zdrowia,
 
2
Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
 
Corresponding author
Katarzyna Sygit   

Katedra Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, al. Piastów 40b, bl. 6, 71-065 Szczecin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(1):34-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Active leisure and healthy eating habits are the basic elements of health promoting life style.

Objective:
The study was aimed at investigating the correlation between overweight and obesity incidence in children and adolescents from rural areas, and their dietary habits and low level of physical activity.

Material and Methods:
The study covered a group of 2,165 rural children and adolescents, and was conducted using an author-constructed questionnaire and anthropometric examinations (body height and weight).

Results:
The results of the study showed that the respondents did not adhere to the principles of rational nutrition: 32% of them consumed 1–2 meals per day, less than 50% did not attach importance to the consumption of the first and the second meal of the day, while a considerable percentage of respondents preferred daily consumption of sweets. The level of physical activity of the examined children and adolescents was very low. They occasionally participated in physical education classes (24.40%), while 75% of them preferred passive leisure, which had a negative effect on the incidence of overweight and obesity in a considerable group of respondents.

Conclusions:
Improper diet and low physical activity create a serious health risk for school adolescents. Health education is necessary in order to improve health awareness in this population group.

 
REFERENCES (21)
1.
Karnik S, Kanekar A. Chilghood obesity: a globar public health crisis. Int J Prev Med 2012; 3(1): 25–31.
 
2.
Malczyk E, Całyniuk B, Zołoteńska-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywiania dzieci w wieku 7–12 lat w aspekcie występowania otyłości. Prob. Hig Epidemiol 2015; 96(1): 162–169.
 
3.
Nowak M, Nowak L. Social-demographic conditions of the realization of heath-oriented lifestyles by women. Arch Budo. 2013; 9: 29–37.
 
4.
Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Prob. Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 260–268.
 
5.
Woźniak M, Brukwicka I, Kopański Z, Kolla R, Kollarova M, Berger B. The relationship between lifestyle and Heath. J Clin Healthca 2015; 4(3): 4–9.
 
6.
Jasińska M. Nawyki żywieniowe młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2013; 32: 28–34.
 
7.
Bochenek A, Grabowiec A. Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2013; 32: 4–12.
 
8.
Głąbska D, Borowska M, Guzek D. Wybory produktów żywieniowych przez dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian regulacji prawnych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych w szkołach. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 2016; 115: 151–161.
 
9.
Tsigos C, Hainer V, Basdevant A. Management of obesity in adults: European clinical practice guidelines. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 3: 87–98.
 
10.
Zahorska-Markiewicz B, Podolec P, Kopeć G. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczącej nadwagi i otyłości. 2015 www.pfp.edu.pl (dostęp: 13.08.2016).
 
11.
Zhang C, Rexrode M, van Dam RM. Abdominal obesity and the risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality. Sixteenn years of follow-up in US women. Circulation. 2008; 117: 1658–67.
 
12.
Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response WHO 2007. http://www.euro.who.int/_data/... (dostęp: 13. 08.2016).
 
13.
Kolarczyk E. Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Piel. Zdr. Publ. 2015; 5(3): 305–310.
 
14.
Orkusz A, Babiarz M. Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych młodzieży licealnej. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2015; 29(17): 31–40.
 
15.
Sacks M, Bray A, Carey J. Comparison of weightloss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med. 2009; 9: 859–73.
 
16.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Paprzycki P, Diatczyk J, Bylina J. Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport. Wyd. Instytut Medycyny Wsi. Lublin, 2011.
 
17.
Gou SS, Huang C, Maynard LM. Body mass index Turing childhood, adolescence and young adulthood in relation to adult overweight and adiposity. The Feels longitudinal 18. Study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24(3): 1628–35.
 
18.
Saracan A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Heath, 2015; 45(1): 70–73.
 
19.
Woynarowska B, Oblacińska A. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne. Studia BAS 2014. 38(2): 41–64.
 
20.
World Health Organization. Obesity and overweight. Fact. Sheet. No. 311. September 2006. http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/ JSs311/en/index.html (dostęp: 13.01.2017).
 
21.
Berrington de Gonzales A, Hartge P, Cerhan JR. Body-mass index and mortality among. 1.46 million white adults. N Engl J Med. 2010; 363(4): 24–9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top