PL EN
RESEARCH PAPER
Anorectic behaviours in pro-ana communities
 
More details
Hide details
1
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):168-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Introduction. Full-blown anorexia isn’t diagnosed among part examined people. Then, we can talk about so called Anorectic Readiness Syndrom (ARS). ARS is a complex of symptoms situated in cognitive, emotional and behavioral spheres of functioning arising suspicion of abnormality in range of realizing nutrition need and approach to own body. It will unveil in form of so called ‘anorectic behaviors’.

Object of work:
The object of work was to determine if in examined group there were anorectic behaviors of chich ARS is consisted.

Material and Methods:
The examination included 238 people. Application on taking part in the examination was directed to active people on message boards and leading blogs on pro-ana theme. The examination was concluded with use of online poll using questionnaire of poll created on the need of this work.

Results:
Body weight shortage was ascertained among more than a half (52,1%) of questionnaired people. Near forty percent of questionnaired people (39,5%) were always counting their calories or often (23, 95%). The big part of respondents answered that they were always (28, 15%) or often (23, 95%) using intense physical workouts Near half of the examined group declared that they are using slimming adjuvants (53, 78%) or provoking vomits after eating (48, 32%). More than 80% of respondents admitted that they are feeling concern related with eating. Near 60% of respondents answered that despite of their achieved body weight, they always wish that body weight was smaller. Interviewees also admitted that they observed among themselves big hesitancy of mood. They are also characterized by being proud of losing body weight.

Conclusions:
In examined group there are many anorectic behaviors which indicate abnormal approach to the eating and to own body. In consequence that can lead to full-blown anorexia advancing.

 
REFERENCES (28)
1.
Argente J, Barrios V, Chowen JA i wsp. Leptin plasma levels in normal children and adolescent and those with eating disorders. Hormone Research 1997; 48: 183–187.
 
2.
Fisher M, Golden NH, Katzman DK. Eating disorders in adolescents: a background paper. J Adolesc Health. 1995; 16: 420–437.
 
3.
Darenne J, Beresin E. Body image, media and eating disorders. Academic Psych. 2006; 5–6: 257–261.
 
4.
Izydorczyk B, Rybicka-Klimczyk A. Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu wizerunku ciała u zróżnicowanych wiekiem ży¬cia kobiet polskich (analiza badań własnych). Probl Med Rodz. 2009; 3(28): 20–24.
 
5.
Majda A, Braszczyk K. Rola mediów w powstawaniu zaburzeń odżywia¬nia u młodzieży w wieku dojrzewania. Probl Piel. 2012; (20)1. 34–42.
 
6.
Owsiejczyk A. Determinanty kulturowe zaburzeń odżywiania. Wizerunki ról rodzinnych. Rocz Soc Rodz. 2007; XVIII: 206–207.
 
7.
Brytek A. Zagrożenie życia? Mechanizm błędnego koła w bulimii psy¬chicznej. W: Popiołek K, Bańka A (red.). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego; 2007: 128–138.
 
8.
Stecker-Bryczkowska D. Kultura popularna a kształtowanie się tożsa¬mości własnego ciała u dzieci: warunki powstawania anorexia nervosa. W: Suchańska A (red.). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunko¬wania anoreksji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2000: 51.
 
9.
Stecker-Bryczkowska D. Kultura popularna a kształtowanie się tożsa¬mości własnego ciała u dzieci: warunki powstawania anorexia nervosa. W: Suchańska A (red.). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunko¬wania anoreksji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2000: 85.
 
10.
Melosik Z. Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (kon) teksty pedagogiczne. Poznań–Toruń: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 1996: 139–157.
 
11.
Stecker-Bryczkowska D. Kultura popularna a kształtowanie się tożsa¬mości własnego ciała u dzieci: warunki powstawania anorexia nervosa. W: Suchańska A (red.). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunko¬wania anoreksji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2000: 56.
 
12.
Majda A, Braszczyk K. Rola mediów w powstawaniu zaburzeń odżywiania u młodzieży w wieku dojrzewania. Probl Piel. 2012; 1(20): 34–42.
 
13.
Ridings CM, Gefen D. Virtual community attraction: Why people hange out online. J Comp Mediat Commun. 2004; 10: 1–30.
 
14.
Fox N, Ward K, O’Rourke A. Pro-anorexia, weight-loss drugs and the internet: an ‘anti-recovery’ explanatory model of anorexia. Sociol Health & Illness 2005; 27: 944–971.
 
15.
Csipke E, Horne O. Pro-eating disorder websites: User` opinions. Europ Eat Disord Rev. 2007; 15: 196–206.
 
16.
Norris ML, Boydell KM, Pinhas L, Katzman DK. Ana and the internet: A review of pro-anorexia websites. Int J Eat Disord. 2006; 39: 443–447.
 
17.
Chesley EB, Alberts JD, Klein JD, Kreipe RE. Pro or con? Anorexia nervosa and the Internet. J Adolesc Health. 2003; 32: 123–124.
 
18.
Izodorczyk B, Czekaj B. Przegląd wybranych koncepcji etiopatogenezy zaburzeń odżywiania się. Przedstawienie modelu psychoterapii kobiet chorujących na anoreksję i bulimię psychiczną (doświadczenia własne). Psychiatr Pol. 2006; 1: 65–74.
 
19.
Ziółkowska B. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w okresie adolescencji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001; 89–91.
 
20.
Chytra-Gędek W, Kobierecka A. Gotowość anorektyczna u dziewcząt i młodych kobiet. Psychiatria 2008; 5(1): 7–12.
 
21.
Lwow F, Dunajska K, Milewicz A. Występowanie czynników ryzyka jadłowstrętu psychicznego i bulimii u 18-letnich dziewcząt. Endokry-nologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(3): 33–38.
 
22.
Rome ES, Ammerman S, Rosen DS i wsp. Children and adolescents with eating disorders: the state of the art. Pediatrics 2003; 111: 98–108.
 
23.
Chalcarz W, Merkiel S, Milewska J. Ocena zachowań anorektycznych wśród studentek turystyki i rekreacji. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(2): 310–316.
 
24.
Chalcarz W, Musieł A, Koniuszuk K. Ocena zachowań anorektycznych tancerek w zależności od poziomu syndromu gotowości anorektycznej. Medycyna Sportowa 2008; 1(6): 21–29.
 
25.
Chalcarz W, Radzimirska-Graczyk M, Surosz B. Porównanie zachowań anorektycznych gimnazjalistek ze szkół sportowych i niesportowych. Medycyna Sportowa 2009; 6(6): 368–376.
 
26.
Kołłątaj B, Kołłątaj W, Karwat I. Problem zachowań anorektycznych wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej Lublina. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 393–399.
 
27.
Rajewski A. Leczenie zaburzeń odżywiania się. Terapia 2004; 159(12): 43–48.
 
28.
Bilikiewicz A (red.). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top