PL EN
RESEARCH PAPER
Fibrous-hyperplastic changes of oral cavity mucosa. Own observations
 
More details
Hide details
1
Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie, Zakład Chirurgii Głowy i Szyi, Epidemiologii i Prewencji Urazów, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
2
Poradnia Protetyki Stomatologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(3):123-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Fibrous-hyperplastic changes of the mucous membrane of the oral cavity, caused by using removable dentures, are often met in dental practice. In literature, they are well-known under the terrms: granulomas fissurati, and epulides fissurati. Objective: The objective of the study was an assessment of the medical records of 43 patients treated due to the excesses of oral cavity mucosa caused by the use of removable dental prostheses. Material and the methods: Analysis was performed based on the review of medical records from the Maxillofacial De- partment of the Regional Specialist Hospital in Rzeszów. In the study, attention was paid to age, gender of the patients examined, site of changes, type and method of the treatment applied, as well as the occurrence of possible complications after the treatment. Conclusion: In the analyzed material, fibrous- hyperplastic lesions were most often observed in females and involved patients aged from 50-59 years. Changes characteristic of granulomas fissurati were most often located in the front maxilla or mandibula. The obsevations confirmed that surgery is the treatment of choice.

 
REFERENCES (18)
1.
Spiechowicz E. Stomatopatie protetyczne. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 1993:69-70.
 
2.
Bartkowski SB. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. Collegium Medicum UJ Krakow 1996:150.
 
3.
Szporek B. Obserwacje własne dotyczące rozrostow błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych ruchomymi protezami zębowymi. Praca doktorska. ŚAM Zabrze 1992.
 
4.
Limburska K. Obraz morfologiczny i histologiczny przerostow błony śluzowej powstałych wskutek drażnienia protezą. Czas Stomat 1967;20(4):369-374.
 
5.
Wiśniewska G, Loster BW, Majewski S. Stany zapalne rozrostowe typu włoknistego u użytkownikow protez płytowych – etiologia i za sady leczenia na podstawie własnych doświadczeń. Czas Stomat 2004;58(8):543-548.
 
6.
Buchner A, Begleiter A, Hansen LS. Th e Predominance of Epulis Fissuratum in Females. Quintessence International 1984;7:699-702.
 
7.
Szporek B, Pogorzelska-Stronczak B. Wpływ ruchomych osiadających protez zębowych na występowanie rozrostowo-przerostowych zmian błony śluzowej jamy ustnej. Mag Stomat 1995;4:26-30.
 
8.
Kantor R. Ocena ekspresji jądrowego antygenu komorek proliferujących w nabłonku fałdow włoknistych. Czas Stomat 2001;54(10):648-659.
 
9.
Kantor R, Wnukiewicz J, Jeleń M. Fałdy włokniste – granuloma fi ssuratum czy epulis fi ssuratum? Przegląd piśmiennictwa. Mag Stomat 1998;10:17-20.
 
10.
Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. Lek. Warszawa:PZWL; 2007:420.
 
11.
Gołębiewska M. Wpływ użytkowania protez całkowitych na tkanki podłoża jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. Protet Stomat. 1999; XLVIX(1):19-23.
 
12.
Cutright DE. Th e histopathologic fi ndings in 538 cases of epulis fi ssuratum. Oral Surg 1974;37:401-11.
 
13.
Maj T. Uszkodzenia błony śluzowej podniebienia miękkiego przez protezę. Protet Stomat 1966;2:33-35.
 
14.
Blumenstock R. Wpływ urazu mechanicznego i czynnika chemicznotoksycznego na powstawanie przerostowego zapalenia błony śluzowej bezzębnych wyrostkow zębodołowych. Protet Stomat 1966;3:17-23.
 
15.
Buchner A, Calderon S, Ramon Y. Localized hyperplastic lesions of the gingiva. A clinicopathological study of 302 lesions. J Periodontal 1977;48:101-104.
 
16.
Nowak E, Nolewajka-Lasak I. Postępowanie lecznicze u pacjentow po zabiegach usunięcia przerosłej błony śluzowej z wykorzystaniem własnej protezy. TPS 2005;12:45-47.
 
17.
Duda-Janowska B. Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego. Protet Stomat 1981;31(1):15-20.
 
18.
Neckel C, Neustadt B. Laser w chirurgii stomatologicznej. TPS 2004; 4:18-19.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top