PL EN
RESEARCH PAPER
The influence of socio-economic variables on the occurrence of anxiety and depression disorders in women with the female genital tract tumours
 
More details
Hide details
1
Department of Obstetric Care Basic, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
2
Department of Oncology, Radiotherapy and Gynecologic Oncology, Collegium Medicum Ludwika Rydygiera in Bydgoszcz, Faculty of Health Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
3
Department of Psychiatric Nursing, Department of Conservative Nursing, Collegium Medicum Ludwika Rydygiera in Bydgoszcz, Faculty of Health Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
 
Corresponding author
Agnieszka Dombrowska-Pali   

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej,Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łukasiewicza 1, 85-821, Bydgoszcz, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):88-94
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Objectives.The aim of the study was to examine the level of anxiety and depression in female patients with genital tract tumours depending on socio-economic conditions, including: education, type of work performed, financial and housing situation.

Material and methods:
The research was conducted in the Gynaecological Oncology Clinic,at the Franciszek Łukaszczyk Oncology Centre in Bydgoszcz. The study was carried out on 73 patients with female genital tract tumours qualified for surgical treatment. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and an own personal questionnaire were used in the study. P≤ 0.05 was considered statistically significant.

Results:
Analysis of research showed that socio-economic conditions influenced the occurrence of anxiety and depression disorders. The unemployed patients displayed a higher level of anxiety and depression compared to a group of patients performing intellectual and mixed work (mental and physical). In the examined group, the financial and housing situation also affects the level of anxiety and depression. Patients presenting a good financial situation had a statistically significantly lower level of anxiety and depression compared to patients with a medium financial situation. Analyzing the housing situation – patients with a very good housing situation had a lower level of anxiety and depression than patients with a good housing situation. There was no relationship between education and the occurrence of anxiety and depression in the study group.

Conclusions:
Healthcare personnel should pay particular attention to unemployed patients whose financial and housing situation is unsatisfactory. This is a higher-risk group of patients who have a more significant risk of occurrence or intensification of depression and anxiety disorders.

 
REFERENCES (25)
1.
Sesiuk A, Rzepiela L. Selected psychiatric disorders in patients with cancer [Wybrane zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób nowotworowych]. Psychiatr Psychol Klin. 2016; 16(1): 21–26. DOI: 10.15557/PiPK.2016.0004.
 
2.
Grabińska K, Szewczyk – Cisek I, Hernik P, Mykała – Cieśla J, Kaziród D. Psychosocial problems and needs of patients undergone chemotherapy [Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej]. Psychoonkologia. 2011; 15(2): 39–47.
 
3.
Borowicz K. Cancerophobia – fear of cancer [Cancerofobia – strach przed rakiem]. http://www.zwrotnikraka.pl/can... (Retrieved 2018.02.26).
 
4.
Dębski A. Cancerophobia is more dangerous than cancer [Kancerofobia groźniejsza niż rak]. http://www.medonet.pl/psyche/ psychologia,kancerofobia-grozniejsza-niz-rak,artykul,1715533.html (Retrieved 2018.10.29).
 
5.
Murawiec S. Depression in patients with cancer. Diagnosis and treatment in clinical practice [Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie – aspekty praktyczne]. OncoReview. 2012; 2(3): 201–208.
 
6.
Fagundes C, LeRoy A, Karuga M. Behavioral symptoms after breast cancer treatment: a biobehavioral approach. JPM. 2015; 5(4): 280–295.
 
7.
Jarema M, Rabe – Jabłońska J. Psychiatry. Textbook for medical students [Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
 
8.
Bodurka-Bevers D, Basen-Enbquist K, Carmadack CL, Fitzgerald MA., Wolf JK, de Moor C, et al. Depression, anxiety and quality of life in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2000; 78(1): 302–308, DOI:10.1006/gyno.2000.5908.
 
9.
Car J, Życińska J, Lasota W. Assessment of psychological distress and depression in cancer patients. Prz Epidemiol. 2012; 4(66): 689–695.
 
10.
Kryszkowski W, Bobińska K, Florkowski A, Pluta P, Gottwald L, Gałecki P. Influence of antidepressant pharmacotherapy on the course of cancer. Psychiatr Pol. 2012; 46(1): 85–94.
 
11.
Carson RC, Butcher JN, Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 
12.
Nowicka A, Rogala E, Wertel I. The immune system in the ovarian tumoran ally or foe? [Układ immunologiczny w chorobie nowotworowej jajnika – sojusznik czy wróg?]. Ginekol Dypl. 2011; 13: 28–32.
 
13.
Kulpa M, Owczarek K, Stypuła-Ciuba B. The impact of mental adjustment to cancer to the quality of life [Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych]. Med Paliat. 2013; 5(3): 106–113.
 
14.
Kozak G. Different strategies of managing neoplasia in the course of chosen cancers [Zróżnicowanie strategii radzenia sobie z nowotworem chorych w przebiegu wybranych nowotworów złośliwych]. Anest Ratow. 2012; 6: 162–170.
 
15.
Stępień RB. Socio-demographic determinants of anxiety and depression levels of women after radical surgical treatment for breast cancer — mastectomy [Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi — mastektomii]. Probl Pielęg. 2017; 15(1): 20–25.
 
16.
Srivastava V, Ansari MA, Kumar A, Shah AG, Meena RK, Sevach P, et al. Study of Anxiety and Depression among Breast Cancer Patients from North India. Clin Psychiatry. 2016; 2(1). DOI: 10.21767/2471– 9854.100017.
 
17.
Szwat B, Słupski W, Krzyżanowski D. Ways of coping with cancer and feeling of depression and pain intensity in patients receiving palliative care [Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową a poczucie depresji i nasilenie bólu u chorych objętych opieką paliatywną]. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(1): 35–41.
 
18.
Goker A, Guvenal T, Yanikkerem E, Turhan A, Koyuncu FM. Quality of life in women with gynecologic cancer in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2011; 12(11): 3121–3128.
 
19.
Chakalova G. Management of Gynecological Cancer Patients Older than 70 Years of Age. IJGE. 2015; 9(2): 93–97. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ijge.2015.05.006.
 
20.
Cieślik, A. The influence of the professional activity on quality of life of patients with leukemia [Wpływ aktywności zawodowej na jakość życia chorych na białaczki]. Stud Med. 2008; 9: 27–32.
 
21.
Inhestern L, Beierlein V, Bultmann JC, Möller B, Romer G, Koch U, et al. Anxiety and depression in working-age cancer survivors: a register-based study. BMC Cancer. 2017; 17(1): 347. DOI: 10.1186/ s12885–017–3347–9.
 
22.
Zdończyk SA, Rynkiewicz M. Quality of life of women after surgical treatment of breast cancer [Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego]. Pielęg Pol. 2015; 2(56): 153–158.
 
23.
Kurowska K, Brojakowska M. Support and quality of life In people with chronic obstructive pulmonary disease [Wsparcie a jakość życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc]. Now Lek. 2010; 79(6): 438–444.
 
24.
Hassan MR, Shah SA, Ghazi HF, Mohd Mujar NM, Samsuri MF, Baharom N. Anxiety and Depression among Breast Cancer Patients in an Urban Setting in Malaysia. Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(9): 4031–4035.
 
25.
Gapińska B, Tartas M, Walkiewicz M, Majkowicz M. Self-efficacy and anxiety and depression in patients with colostomy [Poczucie własnej skuteczności a lęk i depresja u pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej]. Współcz Onkol. 2008; 12(2): 84–89.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top