PL EN
REVIEW PAPER
Tetanus – a disease still occurring in Poland
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(3):340-346
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tetanus is an acute infectious disease, manifested by the occurrence of attacks of contractions of the striated muscles, including the muscles as important for human life as the respiratory muscles. This is a severe disease which, on many occasions, may result in death; however, its effective prevention is possible. Within the last decades in Poland, a decrease has been observed in the number of tetanus cases. The illness is most often noted among farmers during the spring- autumn season, which is associated with the intensification of fieldwork activities in rural areas. No cases have been observed among children and adolescents, which evidences the immunization of this group by preventive vaccination. Since 1984, no cases of tetanus have occurred in infants.
 
REFERENCES (8)
1.
Gałązka A., Januszkiewicz J.: Tężec. Zapobieganie i leczenie. PZWL Warszawa 1981.
 
2.
Gałązka A., Tomaszunas-Błaszczyk J.: Tężec. W: Kostrzewski J., Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich. PZWL Warszawa 2001, 368-377.
 
3.
Kuszewski K.: Tężec. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Wyd. VI.. Wydawnictwo Alfa Medica Press. Bielsko-Biała 2007, 291-294.
 
4.
Meldunki o zachorowalności na choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZ-PZH/GIS Warszawa, 2003-2008.
 
5.
Profilaktyka tężca u osób zranionych. Główny Inspektorat Sanitarny. Warszawa 2000.
 
6.
Stroczyńska-Sikorska M., Galińska E., Kłapeć T.: Tężec. Medycyna Ogólna 1998, 4 (XXXIII), 425-429.
 
7.
Ustawa z dnia 30 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. Nr 234 poz 1570.
 
8.
WHO:www.afro.who.int/en/divisions-a-programmes/ddc/immunization-and-vaccines-development/prog...
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top