PL EN
RESEARCH PAPER
TERRITORIAL DISTRIBUTION OF MEDICAL STAFF IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej IMW
 
4
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS
 
 
Med Og. 2009;15(4):597-613
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most important problems concerning physicians’ staff in Poland are: an insufficient number of physicians with respect to the needs, their low occupational activity, feminisation of this occupation, ageing of the physicians’ staff, and migration. The analysis of these data according to administrative regions shows that the situation varies greatly in individual regions. This particularly concerns the indices pertaining to the number of physicians, including those occupationally active per 10,000 population, and also the percentage of young physicians and those in older age groups, those retired who are occupationally active, and the degree of feminisation of the occupation or the migration process in the regions. In order to fully evaluate the situation in Poland with respect to physicians’ staff on the level of administrative regions in Poland, it is necessary to carry out its constant monitoring based on uniform criteria.
 
REFERENCES (5)
1.
Komisja Wspólnot Europejskich. Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie. Bruksela 2008.
 
2.
Nosowska K., Wdowiak L.: Migracja lekarzy, pielęgniarek, położnych do pracy za granica po przystąpieniu Polski do UE. Med. Ogólna, 2006, 12, 3-4, 129-139.
 
3.
Wdowiak L., Mielniczuk P., Kwiatosz-Muc i wsp.: Emigracja czy praca naukowa- plany na przyszłość studentów medycyny i lekarzy stażystów, Med. Ogólna, 2007, 13, 2, 109-114.
 
4.
Wdowiak L., Woźnica I., Kapka S., Ćwikła S.: Stan kadry lekarskiej jako istotny problem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.: Med. Ogólna, 2009, 15, 2, 283-294.
 
5.
WHO Obsevatory Policy, seria 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top