PL EN
REVIEW PAPER
Ecology farming and quality of water
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(1):39-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In ecology farming, human interference is limited to the necessary minimum. This method of management is an alternative to conventional farming, and its primary goal is the production of high nutritive quality food, so-called ‘health food’. Maintaining ecologic balance, sustainable plant and animal production on farms provides self-sufficiency with respect to the production of animal fodder and fertilizers (natural) for crop cultivation. Farm animals should be bred without the use of antibiotics, hormones, and other substances not in accord with their natural needs; they should be provided wellbeing, adequate space in the rooms, access to paddocks, grazing grounds, pure water, etc. Ecology farming should not create risk for the environment, but should undertake actions on behalf of its protection. Managing natural resources (e.g. water) should be carried out with respect to the laws of nature. Ecology farming minimizes the risk of eutrophisation of water bodies (an excessive development of algae) caused by washing-out of artifi cial fertilizers from soil which, in eff ect, is conductive to the biological balance in the water biotope, and good development of water plants and animals. However, the ecology system of management may exert a negative eff ect on the bacteriological purity of water resources (the basic fertilizers applied in this system are natural fertilizers, such as: manure, dung, dung water, and less hazardous compost or green manure). Therefore, in order to protect water resources it is very important to properly manage natural fertilizers, proper management of household wastewater, construction of good quality (sealed) septic tanks, properly located ground toilets (with the preservation of protective zones).

 
REFERENCES (25)
2.
Paluch J. Mikrobiologia wod. PZWN, Warszawa, 1973.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61 poz. 417.
 
4.
Tymczyna L, Gołuszka J, Chmielowiec Korzeniowska A, Drabik A. Jakość wody pitnej wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonach zagrożeń powodziowych. Acta Agroph 2003; 1:191-196.
 
6.
Skotak K, Świątczak J, Bratkowski J. Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Polsce w roku 2007 Med Środow 2008;2:9-15.
 
7.
George I, Crop P, Servai P. Faecal removal in wastewater treatment plants studied by plate counts and enzimatic methods. Water Res 2002;36:2601-2617.
 
8.
Gołaś I, Filipkowska Z, Lewandowska D. Potentiallly phatogenic bacteria from the family Enterobacteriaceae, Pseudomonas and Aeromonas sp. in waters designated for drinking and household purposes. Pol J Environ Stud 2002;11:325-330.
 
9.
Olańczuk-Neyman K. Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ściekow do przybrzeżnych wod morskich. Inż Mor Geot 2003;2:55-62.
 
10.
Stojek NM. Enterobacteriaceae oraz inne gram-ujemne bakterie w wodzie z wodociągow zagrodowych. Med Środow 2010;13(3):1-10.
 
11.
Stojek NM. Gram – ujemne pałeczki w wodzie źrodlanej i studzienne przeznaczonej do picia. Med Środow 2008; 11:35-42.
 
12.
Stojek NM. Bakteriologiczne badania wody z wodociągow wiejskich w aspekcie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi bakterie Gram –ujemne. Med Ogolna 2003; 9:218-226.
 
13.
Wąsowski J, Grabińska-Łaniewska A. Wtorne zanieczyszczenia wody w warszawskiej sieci wodociągowej. Ochr Środow 1995;58:62-65.
 
14.
Szumilas T, Michalska M, Bartoszewicz M. Charakterystyka bakteryjnego zanieczyszczenia ściekow komunalnych z dużej aglomeracji miejskiej i ocena stopnia redukcji tego zanieczyszczenia w procesie biologicznego oczyszczania ściekow. Rocz Panstw Zakl Hig 2001;52:155- 165.
 
15.
Leclerc H, Scwartzbrod L, Dei-Cas E. Microbiol agents associated with waterborne diseases. Crit Rev Microbiol 2002; 28:371-409.
 
16.
Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi Państwowego Zakładu Higieny i Głownego Inspektora Sanitarnego.
 
17.
Rusian PA, Rose JB, Haas CN, Geba CP. Risk assessment of opportunistic bacterial pathogenes in drinking water. Rev Environ Contam Toxicol 1997; 152:57.
 
18.
Zaremba LM, Borowski J. Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 1994.
 
19.
Kręgiel D, Rygała A. Bakterie z rodzajow Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemow dystrybucji wody pitnej. Ochrona przed korozją. Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałow technicznych. Materiały konferencyjne VI Konferencja Naukowa. Łodź; 2006:197-200.
 
20.
Pavlov D, de Wet CM, Grabow WO, Ehlers MM. Potentialy pathogenic features of heterotrophic plate count bacteria isolatet from treated and untreated drinking water. Int J Food Microbiol 2004; 1:275-287.
 
21.
Stojek NM, Dutkiewicz J. Legionella and other Gram-negative bacteria in potable water from various rural and urban sources. Ann Agric Environ Med 2006; 13:323-335.
 
22.
Maleszewska J, Krogulska B, Bielecka Z. Występowanie bakterii z rodzaju Yersinia w wodzie studni przydomowych. Roczn PZH 1988, 5, 396-403.
 
23.
Stojek N.M., Sroczyńska-Sikorska M., Kłapeć T. Badania wody studziennej w kierunku bakterii z rodzaju Yersinia (w:) Zaopatrzenie w wodę miast i wsi (ed:) Polskie Zrzeszenie Inżynierow i Technikow Sanitarnych. Poznań, 1994, 757-762.
 
24.
Krogulska B., Maleszewska J. Wichrowska. Wrazliwość Yersinia enterocolitica na działanie środkow stosowanych w procesach dezynfekcji wody. Rocz Panstw Zakl Hig 1986; 5:434-440.
 
25.
Nogueria G, Nakamura CV, Tognim MC, Abreu Filho BA, Filho BP. Mocrobiological quality of drinking water of urban and rural communities, Brasil. Rev Saude Publica 2003, 37:232-236.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top