PL EN
RESEARCH PAPER
Beliefs of medical students about sexuality of people with intellectual disability
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):123-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Specialists› attitudes towards the sexuality of people with intellectual disability are an essential element in the environments of education, rehabilitation and support. Expressed in the form of specific behaviours and their intentions, opinions, and ways of evaluating, they decide about the quality of psychosocial experiences essential for developing sexuality, and for how it manifests itself in ways which are socially acceptable and beneficial for the individual.

Determining medical students› beliefs about sexuality of people with intellectual disability.

Material and Methods:
197 students participated in the study: nursing (63 persons), public health (75), midwifery (37) and physiotherapy (25), most of the respondents were women. In the study a Likert-type scale ‘The essence of sexuality in persons with intellectual disability’ were used, as well as a questionnaire.

Results:
The predominant categories of beliefs are those that can be defined as the normalisation of sexuality, and perception of the plurality of its determinants. Beliefs which were rarely accepted are the ones which deprive persons with disability of their sexual needs or deprecate them. Significant differences are observed according to the variable ‘study speciality’. Students of the speciality of midwifery revealed reluctantly the strongest belief in all catagories analysed. Differences in respondents beliefs, according to the ‘variable education’, are insignificant.

Conclusions:
Students display a low degree of certainty in their beliefs which, taking into account the weak differentiation between categories of beliefs, suggests ambivalence. Although the results did not show the significance of variable education, its range and specificity, together with the way of realization, might not have facilitated the consolidation of the students’ beliefs.

 
REFERENCES (40)
1.
Loeber O, Reuter S, Apter D, van der Doef S, Lazdane G, Pinter B. Aspects of sexuality education in Europe – definitions, difference and developments. Eur J Contracep Repr. 2010; 15 (3): 169–176.
 
2.
Smith K, Wheeler B, Pilecki P, Parker T. The role of the pediatric nurse practitioner in educating teens with mental retardation about sex. J Pediatr Health Care. 1995; 9(2): 59–66.
 
3.
Smith DD. Pedagogika specjalna. T. II. Wyd. 1. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2008.
 
4.
Kościelska M. Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wyd 1. Warszawa: Wyd. Czarna Owca; 2004.
 
5.
Nowak-Lipińska K. O ignorancji sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo. W: Kawula S, Machel H, (red.). Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Wyd 1. Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 1996: 101–106.
 
6.
Molicka M. Rozwój psychoseksualny upośledzonych umysłowo w świetle literatury i rozważań własnych. Szkoła Specjalna. 1994; 3: 147–153.
 
7.
Lausch, K. Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo. Wyd 1. Warszawa: Wyd. ATK; 1987.
 
8.
Imieliński K. Miłość i seks. Wyd. 3. Warszawa: IWZZ; 1987.
 
9.
Kaeser F. Developing a philosophy of masturbation training for persons with severe or profound mental retardation. Sex Disabil. 1996; 14(4): 295–308.
 
10.
Kempton W, Stiggal L. Sex education for persons who are mentally handicapped. Theory Pract. 2001; 28(3): 203–210.
 
11.
Cambridge P. In safe hands. Protecting people with learning disabilities form abuse. W: Carnaby S, (red.). Learning disability today. A Handbook for Everyone Committed to Improving the Lives of People with Learning Disabilities. 2nd ed. Brighton: Pavilion; 2007. p. 37–50.
 
12.
Eastgate G. Sexual health for people with intellectual disability. Salud Publica Mex. 2008; 50 (Suppl. 2): 255–259.
 
13.
McCarthy M. ‘I’have the jab so I can’t be blamed for getting pregnant’: contraception and women with learning disabilities. Womens Stud Int Forum. 2009; 32(3): 198–208.
 
14.
Kościelska M. Być kobietą, być mężczyzną – co to znaczy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nowiny Psychol. 2000; 2: 5–16.
 
15.
Fornalik I. Droga do dorosłości młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – problemy i możliwości ich rozwiązywania. W: Kruk-Lasocka J, Sekułowicz M. (red.). Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy. Wyd 1.Wrocław: Wyd. DSW; 2004: 392–400.
 
16.
Kościelska M. Oblicza upośledzenia. Wyd 2. Warszawa: Wyd. PWN; 2000.
 
17.
Giryński A. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle opinii rodziców i nauczycieli. W: Głodkowska J, Giryński A. (red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyd 1. Warszawa: Wyd. APS; 2005: 61–69.
 
18.
Christian L, Stinson J, Dotson L. Staff values regarding the sexual expression of women with developmental disabilities. Sex Disabil. 2001; 19(4): 283–291.
 
19.
McConkey R, Ryan D. Experiences of staff in dealing with client sexuality in services for teenagers and adults with intellectual disability. J Intell Disabil Res. 2001; 45(1): 83–87.
 
20.
Cuskelly M, Bryde R. Attitudes towards the sexuality of adults with an intellectual disability: parents, support staff, and a community sample. J Intellect Dev Disabil. 2004; 29(3): 255–264.
 
21.
Abbott D, Howarth J. Still off-limits? Staff views on supporting gay, lesbian and bisexual people with intellectual disabilities to develop sexual and intimate relationships? J Appl Res Intellect Disabil. 2007; 20(2): 116–126.
 
22.
Lockhart K, Guerin S, Shanahan S, Coyle K. Defining “sexualized challenging behavior” in adults with intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 2009; 6(4): 293–301.
 
23.
Prokopiak A. Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wyd. 1. Lublin: Wyd. Akapit; 2012.
 
24.
Johnston C, Dixon R. Nursing students’ attitudes towards people with disabilities: can they be changed? www.aare.edu.au/98pap/joh98196. htm (dostęp: 2012.06.02).
 
25.
Scullion P A. Models of disability: their influence in nursing and potential role in challenging discrimination. J Adv Nurs. 2010; 66(3): 697–707.
 
26.
Scullion P. Conceptualizing disability in nursing: some evidence from students and their teachers. J Adv Nurs. 1999; 29(3): 648–657.
 
27.
Sahin H, Akyol A D. Evaluation of nursing and medical students’ attitudes towards people with disabilities. J Clin Nurs. 2010; 19: 2271–2279.
 
28.
Jones L, Binger T, McKenzie C, Ramcharan P, Nankervis K. Sexuality, pregnancy and midwifery care for women with intellectual disabilities: a pilot study on attitudes of university students. Contemp Nurse. 2010; 35(1): 47–57.
 
29.
Swango-Wilson A. Perception of sex education for individuals with developmental and cognitive disability: a four cohort study. Sex Disabil. 2009; 27(4): 223–228.
 
30.
Yool L, Langdon P, Garner K. The attitudes of medium – secure unit staff towards the sexuality of adults with learning disabilities. Sex Disabil. 2009; 21(2): 137–150.
 
31.
Parchomiuk M. Specialists and sexuality of individuals with disability. Sex Disabil. 2012: 30(4): 407-419.
 
32.
Tracy J, Graves P. Medical students and people with disabilities: a teaching unit for medical students exploring the impact of disability on the individual and the family. Med Teach. 1996; 18(2): 119–124.
 
33.
Tracy J, Iacono T. People with developmental disabilities teaching medical students – does it make a difference? J Intellect Dev Disabil. 2008; 33(4): 345–348.
 
34.
Klooster PM, Dannenberg JW, Taal E, Burger G, Rasker JJ. Attitudes towards people with physical or intellectual disabilities: nursing students and non-nursing peers. J Adv Nurs. 2009; 65(12): 2562–2573.
 
35.
Lewis S, Stenfert-Kroese B. An Investigation of Nursing Staff Attitudes and Emotional Reactions towards Patients with Intellectual Disability in a General Hospital Setting. J Appl Res Intellect Disabil. 2010; 23(4): 355–365.
 
36.
Marody M. Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Wyd 1. Warszawa: Wyd. PWN; 1976.
 
37.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.).
 
38.
Eagly AH, Chaiken S. The psychology of attitudes. 1nd ed. Orlando: Harcourt Brace Jovanovic; 1993.
 
39.
Tervo RC, Palmer G, Redinius P. Health professional student attitudes towards people with disability. Clin Rehabil. 2004; 18: 980–915.
 
40.
Aulagnier M, Verger P, Ravaud JF, Souville M, Lussault PY, Ganier JP i wsp. General practitioners’ attitudes towards patients with disabilities: the need for training and support. Disabil Rehabil. 2005; 27(22): 1343–1352.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top