PL EN
REVIEW PAPER
Polish medical journals as an instrument for occupational improvement of family nurses
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Corresponding author
Anna Cisińska   

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):110-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and purpose:
A modern family nurse, who is a professional in a team, has to continuously improve her/his professional skills. This is due to the regulations on the profession of a nurse and midwife and other legal documents. The aim of the presented study is to provide information on the role of medical journals in improving the skills of a family nurse.

Brief description of the state of knowledge:
The nurses have the ability to deepen their knowledge through participation in various forms of professional development, including complementary studies, postgraduate and training courses. In addition to the so-called formal training, there is also informal training, in the form of in-house training, conferences, symposia and congresses. Another form of professional development is the reading of specialist and professional literature. Scientific journals have always been and should continue to be a modern, fast source of scientific information in the field of nursing, and for an exchange of experiences between nurses. They should inspire the development of a professional career, production needs and intrinsic motivation to continuous learning and progress.

Summary:
Medical journals are a valuable source of information which will greatly enhance the knowledge of health professionals. The article presents the advantages and disadvantages of medical journals

 
REFERENCES (57)
1.
Mills P, Timmis A, et al. Rola europejskich czasopism narodowych w edukacji. Kardiol Pol. 2009; 67: 1320–1323.
 
2.
World Health Organization. Munich Declaration. Nurses and Midwives: A Force for Health. Copenhagen: WHO/EURO, 2000.
 
3.
Wach-Kąkolewicz A. Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się. E-mentor 2008; 4(26): 57–60.
 
4.
Tomaszewska M, Cieśla D. Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość. Probl Piel. 2008; 16: 40–47.
 
5.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. 2011, nr 174, poz. 1039).
 
6.
Grochans E, Głowacka T, et al. Wpływ poziomu wykształcenia pielęgniarek na znajomość wybranych aktów prawnych wykorzystywanych w pielęgniarstwie 2011; 19(4): 463–467.
 
7.
 
8.
Stankiewicz-Mróz A. Ocenianie i rozwój pracowników. W: Jędrych E, (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów średniego szczebla. Kraków: Wydawnictwo Oficyna; 2007: 251–252.
 
9.
Rozporządzenie MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dz. U. 2003, nr 197, poz. 1923.
 
10.
Rozporządzenie MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Dz. U. 2003, nr 197, 13402, poz. 1922, z późn. zm.
 
11.
Krupińska E. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek – potrzeba czy obowiązek. Piel Zdr Publ. 2011; 1(4): 321–326.
 
12.
Cisoń-Apanasewicz U, Gaweł G, Ogonowska D, Potok H. Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Probl Piel. 2009; 17(1): 32–37.
 
13.
Tomaszewska M, Cieśla D, Czerniak J, Dykowska G. Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeba a rzeczywistość. Prob Piel. 2008; 16(1,2): 40–47.
 
14.
http://www.nursing.com.pl (dostęp 2012.08.26).
 
15.
Seyda B. Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa; 1973.
 
16.
Brzeziński T (red). Historia medycyny. Warszawa;1988.
 
17.
Gabryś T. Znaczenie czasopisma Pielęgniarka Polska w rozwoju pielęgniarstwa zawodowego w Polsce. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 2(35): 81–84.
 
18.
http://www.wmp.org.pl (dostęp 2012. 07.19).
 
19.
http://www.pp.viamedica.pl (dostęp 2012.06.20).
 
20.
Strzelecka I, Zieliński A. Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece na pacjentami niepełnosprawnymi w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Pieleg. 2012; 20(1): 60–63.
 
21.
Rogala-Pawelczyk G. Pielęgniarka i położna na miarę XXI wieku. Mag Pieleg Polozna 2012; 5: 22–23.
 
22.
Furmański M. Nanotechnologia w służbie zdrowia – nowe kierunki wykorzystania właściwości nanocząstek srebra (Ag) i miedzi (Cu) w procedurach utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia. Pieleg Epidemiol. 2011; 3(46): 7–11.
 
23.
Grabowska H, Grabowski W, et al. Wiedza pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej na temat klasyfikacji wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz następstw nadciśnienia tętniczego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010; 30/31: 51–55.
 
24.
 
25.
 
26.
 
27.
Stafiej J M, Szewczyk M. Gdy zawiedzie profilaktyka… Odleżyny – problem nie tylko szpitalny. Pieleg Chir Angiol. 2011; 3: 171–174.
 
28.
Dębska G, Rogala-Pawelczyk G, Zięba E. Projekt edukacji chorego z zespołem stopy cukrzycowej oparty na teorii Dorothy Orem. Piel Zdr Publ. 2012; 2(1): 57–65.
 
29.
 
30.
http://www.mp.pl/index.php?_tc... BE1882 (dostęp 2012.07.30).
 
31.
http://www.medrodzinna.pl/ (dostęp 2012.07.20).
 
32.
Fiutak A. Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi. Med Rodzinna 2011; 57(1): 24–31.
 
33.
Motyka H. Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej. Med. Rodzinna 2010; 56(4): 124–128.
 
34.
Wilczek-Rużyczka E, Plewa Z. Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Med. Rodzinna 2008; 47(3): 82–85.
 
35.
Sulewska M. Pamiętajmy o problemach chorych hospitalizowanych. Med Rodzinna 2008; 47(3): 74–76.
 
36.
 
37.
Kautsch M. Relacje „zakłady opieki zdrowotnej – dostawcy” w ocenie zakładów. Ogolnopol Przegl Med. 2011; 3: 75–82.
 
38.
 
39.
 
40.
Krawczyński M. Zdrowie ucznia a pediatria i medycyna rodzinna. Przegl Pediatr. 2008; 38(2): 134–140.
 
41.
Piskorz-Ogórek K. Kompetencje pielęgniarek a wykorzystanie ich potencjału w diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania u dzieci. Przegl Pediatr. 2010; 40(1): 68–71.
 
42.
Stolarska M. Pediatryczna opieka paliatywna. Przegl Pediatr. 2010; 40(4): 201–203.
 
43.
 
44.
Fundusze europejskie na projekty rozwojowe i szkoleniowe pracowników medycznych. Przew Lek. 2008; 3: 88–89.
 
45.
Pyszkowska J. Opieka paliatywna – formy realizacji, zasady współpracy z lekarzem rodzinnym. Przew Lek. 2007; 2: 198–201.
 
46.
Szewczyk MT. Diagnoza pielęgniarska. Przew Lek. 2006; 1: 86–89.
 
47.
 
48.
Lewandowska H. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach ochrony zdrowia. Zdr Pub. 2011; 121(3): 277–282.
 
49.
Skrzypczak Z. Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochronę zdrowia. Zdr Pub. 2010; 120(2): 107–110.
 
50.
Sygit K. Zachowania zdrowotne młodzieży ze środowiska wiejskiego. Zdr Pub. 2009; 119(4): 387–390.
 
51.
 
52.
 
53.
Stephany T. In favor of primary nursing. Am J Nurs. 2013; 113(1): 10–13.
 
54.
Halloran E. J. Nurses at the WHO. AmJ Nurs. 2012; 112(11): 12–16.
 
55.
http://journals.lww.com/homehe.... aspx (dostęp 2013.02.10).
 
56.
 
57.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top