PL EN
RESEARCH PAPER
Opinions of selected social groups about ethical aspects of in vitro fertilization
 
More details
Hide details
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
 
Corresponding author
Magdalena Kuczyńska
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):279-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Medical and demographic data describing the health situation in the society of the 21 st century reveal increasing reproductive problems. Infertility affects 10–15% of couples in Poland. Similar percentages are noted in the whole of Europe. The birth of Louise Brown, the first child conceived through in vitro fertilization, was the turning point in the perception of issues associated with the incapability of having offspring. The potential of modern medicine in the field of assisted reproduction has resulted in numerous deliberations about its moral assessment.

Objective:
Analysis of the selected social group’s opinions about the moral aspects of artificial in vitro fertilization.

Material and Methods:
The study involved 374 adult inhabitants of the West Pomeranian Province. It was based on a diagnostics survey performed with the use of an original questionnaire. The results obtained were statistically analysed using the chi-square test for independence. The significance level was set at p≤0.05.

Results:
Religious affiliation had a considerable effect on respondents’ attitudes towards the number of embryos created during IVF, p<0.05. Respondents who had children significantly more often (63.89%) declared their approval of in vitro fertilization. Religion was not an important factor in this issue

Conclusions:
1. The majority of respondents declaring themselves Christians would not accept the creation of extra embryos. 2. Most respondents having biological children declared they would undergo in vitro fertilization if they were unable to conceive a baby in the natural way.

 
REFERENCES (35)
1.
Słomko Z. Ginekologia. Tom 3.Warszawa:PZWL;2008.
 
2.
Dudgeon M, Ray K, Kelk N, Bernard D. Men’s influences on women’s reproductive health. Soc Sci Med. 2004; 59: 1379–1395.
 
3.
Sokalska E, Pawelczyk L. Ocena płodności kobiety.W:Radwan J. Niepłodność i rozrod wspomagany. Poznań:Wyd. Termedia; 2003: 27–33.
 
4.
Bielawska – Batorowicz E. Provisionand guidelines for third party assisted conception. W:Blyth E, Landau R. Third party assisted conception across cultures. Social, legal and ethical perspectives. London: Jessica Kingsley publisher; 2004.
 
5.
Radwan J. Epidemiologia i psychologiczny aspekt niepłodności. W: Radwan J. Niepłodność i rozrod wspomagany. Poznań:Wyd. Termedia; 2003.
 
6.
Bączkowski T Kurzawa R. Diagnostyka i leczenie niepłodności w warunkach laboratoryjnych. Wyd. Termedia 2012. http://www.termedia. pl/Diagnostyka-i-leczenie-nieplodnosci-w-warunkach-ambulatoryjnych, 8,18790,0,0.html dostęp: 2012.11.13).
 
7.
Krasnodębski J Ćwiklicki J. Zapłodnienie pozaustrojowe – temat nadal aktualny. Ginekol Prakt. 2009; 1: 36–39.
 
8.
Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia. t.1. Warszawa: PWN; 2009.
 
9.
Kass LR. O „Tworzeniu dzieci” raz jeszcze. W: Początki ludzkiego życia. Antologia bioetyki. Tom 2, red. W. Galewicz, Krakow: Universitas; 2010.
 
10.
Mempham B. Bioetyka. Wyd.1. Warszawa: PWN;2008.
 
11.
Dziecko „z probowki”. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa, kwiecień 1995.
 
12.
Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia pozaustrojowego. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa, styczeń 2008.
 
13.
Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa, lipiec 2010.
 
14.
Postawy wobec stosowania in vitro. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa, wrzesień 2012.
 
15.
Wyznania religijne – Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2006–2008, Głowny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010 http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyzn_rel_stow_nar_i_etn_w_ pol_2006–2008.pdf.
 
16.
Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia. Donum Vitae (22 lutego 1987), http://www. duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/upload/files/dokumenty_ kosciola/instrukcja_Donum_vitae.pdf (dostęp:2012.11.15).
 
17.
Jan Paweł II, Enc. Evangelium Vita (25 marca 1995), Wyd. Pallotinum, Poznań 1995.
 
18.
Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektorych problemow bioetycznych (8 września 2008), http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_ 12122008.html (dostęp:2012.11.15).
 
19.
Oświadczenie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP w sprawie dopuszczalności stosowania metody in vitro, Ekumenizm.pl, http:// www.ekumenizm.pl/content/article/20090419125200591.htm (dostęp: 2012.11.15).
 
20.
Bioetyka a prawosławie – rozmowa. Strona ks. Artura Aleksiejuka. http://www.ksiadzartur.pl/publ...- rozmowa/ (dostęp: 2012.11.14).
 
21.
Majda A, Zalewska-Puchała J, Ogorek-Tęcza B. Pielęgniarstwo transkulturowe. Wyd. 1. Warszawa:PZWL; 2010.
 
22.
Makosz J. Zapłodnienie in vitro w świetle żydowskiego prawa religijnego. Zycie i płodność 2008; 2/3: 65–67.
 
23.
Andrews MM, Hanson PA. Religion, Culture, and Nursing.W: Transcultural Concepts in Nursing Care.3rd ed.Philadelphia:Lippincott; 1999.
 
24.
Łukow P. Zapłodnienie in vitro w świetle etyczno-filozoficznym – głos za. Med Prakt. 2010; 6: 161–167.
 
25.
Łączkowska M. Dziecko na zamowienie, czyli wspomagana prokreacja i prenatalne ingerencje genetyczne. Materiały z Konferencji Naukowo- -Szkoleniowej „Medycyna – nauką czy miejscem spełniania życzeń pacjenta”, Warszawa, 17–18 kwietnia 2008 r. Prawo i Medycyna, 2008.
 
26.
 
27.
Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie.
 
28.
 
29.
Częstochowa dofinansuje zabiegi in vitro. (aut. mtom, miha, źródło PAP). TVP Info. http://tvp.info/informacje/pol...- zabiegi-in-vitro/8850410 (dostęp: 2012.11.13).
 
30.
Baranowska B, Dmoch-Gajzlerska E. Etyka sztucznej prokreacji – część II. Buddyzm.W:Położna Nauka i Praktyka 2008.2:22–26.
 
31.
Baranowska B, Dmoch-Gajzlerska E. Etyka sztucznej prokreacji – część IV. Prawosławie. W: Położna Nauka i Praktyka 2008; 4: 16–20.
 
32.
Hołowka J. Manipulacje na ludzkich zarodkach. Prawo Med. 2008; 10(1): 41–45.
 
33.
Bequaert Holmes H, Tymstra T. In vitro Fertilization in the Netherlands: Experiences and Opinions of Dutch Women. J In Vitro Fert Embryo Transf. 1987; 4(2): 116–123.
 
34.
Kostyk M. Psychologiczne uwarunkowania leczenia niepłodności małżeńskiej. Ginekol Położ. 1999; 2: 8–14.
 
35.
Gearhart J Coutifaris Ch. In Vitro Fertilization, the Nobel Prize, and Human Embryonic Stem Cells. Cell Stem Cell. 2011; 7: 12–14.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top