PL EN
RESEARCH PAPER
The necessity of evaluation of prosthetic treatment of missing teeth caused by hard tissues of oral cavity diseases and injuries for students of Bialystok universities
 
More details
Hide details
1
Students Science Group under Department of Prosthodontics, Medical University of Bialystok
 
 
Corresponding author
Klaudia Kosińska   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 27a/12, 15-085 Białystok
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(2):135-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The main aim of the research was to estimate the need for prosthetic treatment among students of three Bialystok universities and to analyse the factors that may influence this need.

Material and Methods:
The research involved a group of 380 students attending three different Bialystok universities: Medical University of Bialystok, University of Bialystok and Bialystok University of Technology. The questionnaire comprised of 9 questions indicating such problems as: missing teeth, reasons for lack of the teeth, kind of treatment used or reasons why it was not administered, was used to collect the data. A Chi2 test was used to analyse relationships between investigated factors.

Results:
Missing teeth were reported in 109 of the surveyed (28.7%). Orthodontic reasons and caries as a second reason were the most common causes for missing teeth occurrence. 19 students (17.4%) with missing teeth had prosthetic appliances. Those who had not undergone prosthetic treatment gave orthodontic reasons (21.4%) as the cause or subjective lack of need for treatment (18.4%). The occurrence of missing teeth did not statistically differ between universities.

Conclusions:
The research showed a quantity drop in missing teeth occurrences when compared to research by other authors. Although it was observed that the number of missing teeth is decreasing, there are still too few people who fill them properly, which may suggest insufficient awareness of tooth loss consequences

 
REFERENCES (16)
1.
Kasperski J, Piechuta-Królczak B, Wyszyńska M. Świadomość konieczności leczenia protetycznego wśród studentów śląskich uczelni. Protet Stomatol. 2010; 60(2): 124–27.
 
2.
Napadłek P, Panek H. Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z jednostronnie skróconym łukiem zębowym. Dent Medical Probl. 2006; 43(2): 293–298.
 
3.
Craddock HL. Consequences of tooth loss: 2. Dentist considerations-restorative problems and implications. Dental Update 2010; 37(1): 28–32.
 
4.
Napadłek P, Panek H, Więckiewicz W. Ocena funkcji stawów skroniowo-żuchwowych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym. Protet Stomatol. 2014; 64(2): 84–90.
 
5.
Jaworska-Zaremba M, Rusiniak-Kubik K, Kieruczenko J, Leończuk U. Ocena nasilenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami zębów. Protet Stomatol. 2008; 58(4): 267–273.
 
6.
Frączak B, Ey-Chmielewska H, Hajok A, Jażdż W, Adamiak W, Dąbrowska-Sebastian D. Stan uzębienia i potrzeby protetyczne u studentów stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Protet Stomatol. 1994; 44(3): 145–147.
 
7.
Czajkowska E, Nowakowska J, Kolendowicz J, Lupa J. Analiza porównawcza stanu narządu żucia studentów wydziału lekarskiego i stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Protet Stomatol 1999; 49(4): 214–218.
 
8.
Kierklo A, Ruczaj J. Ocena stanu uzębienia i przyzębia studentów stomatologii AM w Białymstoku. Czas Stomatol 1995; 48(7): 452–56.
 
9.
Szymańska J, Kaczmarczyk-Figiel A. Stan uzębienia młodzieży studenckiej w wieku 19–20 lat. Czas Stomatol 1995; 48(3): 159–62.
 
10.
Rusiniak-Kubik K, Spiechowicz E, Gawor E, Kowalczyk W, Suwalska J. Ocena narządu żucia 446 osób w wieku 20–25 lat w aspekcie potrzeb i planowania leczenia protetycznego. Protet Stomatol 1998; 48(5): 263–70.
 
11.
Malejewska D, Frączak B, Kubrak J, Lewandowska M, Szadziuk L, Zawojski R. Ocena stanu narządu żucia u studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Protet Stomatol. 1990; 40(1): 13–17.
 
12.
de la Fuente-Hernández J, González de Cossío M, Ortega-Maldonado M, Sifuentes-Valenzuela MC. Caries y périda dental en estudiantes preuniversitarios mexicanos. Salud Pública Méx. 2008; 50(3): 235−40.
 
13.
Akinboboye B, Azodo C, Soroye M. Partial edentulism and unmet prosthetic needs amongst young adult Nigeria. Tropical Dental J. 2014; 37(145): 47–52.
 
14.
Krawczuk-Molęda E, Szewczyk M, Lipski M. Ocena stanu uzębienia i przyzębia oraz częstość występowania wad zgryzu u studentów stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Czas Stomatol. 1996; 49(4): 245–48.
 
15.
Wawrzyn-Sobczak K, Stokowska W. Stan uzębienia studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Nowa Stomatol 2005; 10(3): 121–25.
 
16.
Adamowicz-Klepalska B, Wierchoła B, Król J, Emerich-Poplatek K, Maraszkiewicz-Kulesza M. Utrata zębów oraz potrzeby protetyczne u młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa gdańskiego. Protet Stomatol 1998; 48(2): 99–104.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top