PL EN
RESEARCH PAPER
Detection of antibodies against hantaviruses in forestry workers of the Roztocze National Park and Pulawy Forest Inspectorate (Lublin Macroregion) Preliminary report
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
 
2
Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
 
3
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Z Roztoczańskiego Parku Narodowego
 
 
Med Og. 2010;16(2):201-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Blood serum samples from 161 forestry workers employed at 3 forestry inspectorates and at Roztocze National Park (all in the Lublin Region) were examined by 3 serologic tests (ELISA, indirect immunofluorescence, immunoblotting) for the presence of IgG and IgM antibodies directed against hantaviruses. From among 2 seropositive reactions, only with the antibodies of IgG class, were found in 3 out of 46 examined forestry workers employed at the Roztocze National Park (6.5%) and in 1 out of 53 examined forestry workers employed at the Pulawy forestry inspectorate (1.9%). Out of 4 seropositive results 2 were classified with the presence of antibodies directed against Puumala serotype, while the remaining 2 were classified with the presence of antibodies directed against Dobrava serotype. The cases described in the present work of positive reactions of human sera with hantavirus antigens are the first to be reported from the territory of the Lublin Macroregion. In the examined group of 161 forestry workers, in 58 persons (36%) the presence of specific antibodies directed against Borrelia burgdorferi was also found.
 
REFERENCES (28)
1.
Bielec D., Patorska-Mach E., Fijałka-Rymar A., Łyczak A., Ahmed Ali Kaid Thabet: Częstość występowania przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi w surowicy krwi pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Medycyna Ogólna 1997, 3 (3), 290-293.
 
2.
Bi Z., Formenty P.B.H., Roth C.E.: Hantavirus infection: a review and global update. J. Infect. Developing Countries 2008, 2, (1), 3-23.
 
3.
Cisak E., Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Wójcik-Fatla A., Polak J., Dutkiewicz J.: Risk of tick-borne bacterial diseases among workers of Roztocze National Park (eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 2005, 12, 127-132.
 
4.
Cisak E., Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Wójcik-Fatla A : Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti and Bartonella spp. in ticks from the Roztocze National Park (eastern Poland). Clinical Microbiology and Infection (CMI). 2008, 14, Suppl. 7, Abstract number: P2146, S634-S635.
 
5.
Crocroft N.S., Infuso A., Illef D., Le Guenno B., Desenclos J-C., Van Loock F., Clement J.: Risk factors for human hantavirus infection: Franco-Belgian collaborative study during 1995-6 epidemic. Brit. Med. J. 1999, 318, 1737-1738.
 
6.
Dutkiewicz J., Cisak E.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w leśnictwie. Zdrowie Publ. 2008, 118 (1), 85-90.
 
7.
Gresikova M. (red.): Hemoragicka horucka s renalnym syndromom. Veda, Bratislava 1988, 1-128.
 
8.
Grygorczuk S. Pancewicz S., Zajkowska J., Kondrusik M., Świerzbińska R., Moniuszko A., Pawlak-Zalewska W.: Występowanie przeciwciał przeciwko Hantawirusom wśród pracowników leśnych terenu Polski północno-wschodniej. Przegl. Epid. 2008, 62 (3), 531-537.
 
9.
Heyman P., Vaheri A., the ENVID members: Situation of Hantavirus infections and haemorrhagic fever with renal syndrome in European countries of December 2006. Eurosurveillance 2008, 13 (27-39), 426-432.
 
10.
Knap J.P., Trybusz A.: (Artykuł Redakcyjny). Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym – zakażenie Hantawirusem występujące w Polsce. Pol. Merk. Lek. 2006, 125, 411-417.
 
11.
Knap J.P., Brzostek T., Rączka A., Burzyński W., Litarska U.: Przypadek gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS). Pol. Merk. Lek. 2006, 125, 474-476.
 
12.
Knap J.P., Nowakowska A., Heyman P., Burzyński W., Rączka A., Dutkiewicz J., Lech J., Brzostek T., Kornasiewicz R., Bentkowski W., Litarska U., Witas M., Marecki M., Pitucha G.: Środowiskowe i epidemiologiczne uwarunkowania infekcji hantawirusowej (Gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym – HFRS) w województwie podkarpackim – pierwszej w Polsce epidemii 2007-2008 roku – oraz zachorowań endemicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2009, 7 (2), 124-138.
 
13.
Kondracki J.: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa 1994.
 
14.
Kowalski K., Ruprecht A.L.: Family: Mice – Muridae. W: Pucek Z. (edit.): Keys to vertebrate of Poland. PWN, Warszawa 1981, 206-230.
 
15.
Nowakowska A., Heyman P., Knap J.P., Burzyński W., Witas M.: The first established focus of Hantavirus Infection in Poland, 2007. Ann. Environ. Agricult. Med. 2009, 16, 79-85.
 
16.
Panasiak W., Wleklik M., Oraczewska A., Łuczak M.: Serological studies of Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) in Poland. Preliminary report. Acta Microbiologica Polonica 1989, 38 (1), 63-67.
 
17.
Parnas J., Zwoliński W., Łazuga K., Koślak A., Umiński J., Burdzy K.: O badaniach zoologicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych w czasie ekspedycji organizowanych dla opracowania ognisk naturalnych antropozoonoz. Wiad. Parazyt. 1960, 6, 125-140.
 
18.
Patorska-Mach E., Bielec D., Kiciak S., Łyczak A., Fijałka-Rymar A.: Ocena częstości występowania przeciwciał przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w surowicy pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Medycyna Ogólna 1998, 4 (1), 69-72.
 
19.
Pucek Z., Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Pucek M.: Rodent population dynamics in primeval deciduous forest (Białowieża national Park) in relation to feather, seed crop and predation. Acta Theriologica 1993, 38, 199-232.
 
20.
Sadkowska-Todys M., Gut W., Baumann A., Siennicka J., Litwińska B., Zieliński A.: Ocena problemu występowania zakażeń ludzi hantawirusami na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa Puumala. Przegl. Epid. 2007, 61 (3), 497-503.
 
21.
Skuratowicz W.: Badania nad fauną drobnych ssaków Zamojszczyzny. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol. 1948, 5 (15), 233-292.
 
22.
Song J.W., Baek L.J., Song K.J., Skrok A., Markowski J., Bratosiewicz-Wasik J., Kordek R., Liberski P.P., Janagihara R.: Characterization of Tula virus from common voles (Microtus arvalis) in Poland: evidence for geographic-specific phylogenetic clustering. Virus Genes. 2004, 29, 239-247.
 
23.
Stojek N.M.: Izolacja Chromobacterium violaceum z wody i kleszczy na terenie Lubelszczyzny. Medycyna Ogólna 2005, 11 (1), 31-36.
 
24.
Szenborn L., Górecka J., Thalaska T.: Badania występowania przeciwciał przeciwko wirusom gorączek krwotocznych: Hanta, Dobrava, Puumala u pracowników leśnych. Przegl. Epid. 2006, 60, supl. 2, 8 (U02).
 
25.
Wereszczyńska A.M., Nowakowski W.K., Nowakowski J.K., Jędrzejewska B.: Is food quality responsible for the cold-season decline in bank vole density? Laboratory experiment with herb and acorn diets. Folia Zoologica 2007, 56 (1), 23-32.
 
26.
Wójcik-Fatla A., Szymańska J., Zając V.: Aktywność względna kleszczy Ixodes ricinus w lasach makroregionu lubelskiego. Medycyna Ogólna 2009,15 (3), 414-420.
 
27.
Ziomek J.: Drobne ssaki (Micromammalia) Roztocza. Część I. Micromammalia wybranych biotopów Roztocza Środkowego. Fragm. Faun. 1998, 41, 93-123.
 
28.
Ziomek J.: Drobne ssaki (Micromammalia) Roztocza. Część II. Micromammalia Roztocza Zachodniego i Środkowego na podstawie analizy zrzutek sów. Fragm. Faun. 1998, 41, 125-137.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top