PL EN
REVIEW PAPER
GENERAL RULES OF PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF HYPERTENSION
 
More details
Hide details
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):1-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Drug therapy is the basic option in the management of hypertension. Five groups of antihypertensive agents are included in the first-choice regimen: diuretics, beta-blocking agents, calcium blockers and drugs affecting the renin-angiotensin-aldosterone system with angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists. Effective drug therapy helps avoidance of severe organ damage and decreases the risk of death and hypertension-related diseases.
 
REFERENCES (8)
1.
Grodzicki T., Januszewicz A., Opolski G.: Leki ß-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego.Via Medica, Gdańsk 2004.
 
2.
Januszewicz A .: Nadciśnienie tętnicze zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2007.
 
3.
Januszewicz A . , Naruszewicz M . , Rużyłło W .: Postępowanie z chorym o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 
4.
Kaplan N . M .: Nadciśnienie tętnicze. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999.
 
5.
Opolski G . , Filipiak K .: Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.
 
6.
The Task Force for the Managemnet of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2007; 28: 1462- 1536.
 
7.
Rużyłło W . , Sieradzki J . , Januszewicz W . , Januszewicz A .: Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2007.
 
8.
Zdrojewski T . , Wyrzykowski B . , Szczech R .: Steering Committees of the Programmes NATPOL PLUS; SMS; The Polish 400-Cities Project. Blood Press Suppl 2005, 2, 10-16.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top