PL EN
REVIEW PAPER
MENTAL, ECONOMIC AND EXISTENTIAL AREAS OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF THE INTEGRATION OF DISABLED PEOPLE: SOCIAL GOVERNMENT POLICY
 
More details
Hide details
1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańsk – Południe
 
 
Med Og. 2009;15(3):473-479
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article shows two principle areas of activities in the field of the integration of the disabled: mental, as well as economic and existential areas. Both areas are related to the integrated activities of three levels of authorities (governmental, self-governmental and non-governmental), which are evaluated from the aspect of specific activity for the benefit of the disabled. From the analyses presented there emerges a hierarchical structure of activities within which the mentioned areas are located.
 
REFERENCES (5)
1.
Polityka społeczna. Red. Kurzynowski A., Warszawa: SGH; 2002.
 
2.
Sałustowicz P.: Współczesne wyzwania pod adresem polityki społecznej. Polityka Społeczna, 2006, 10, 1-9.
 
3.
Galbraith J.K.: Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warszawa, 1999.
 
4.
Wasilewski R.: Lokalna polityka społeczna. W: Red. Firlit-Fesnak G, Szylko-Skoczny M. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 351-360.
 
5.
Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Red. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, 2005.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top