PL EN
RESEARCH PAPER
USING PRIVATE HEALTHCARE SERVICES IN POLAND - MOTIVATION AND SATISFACTION
 
More details
Hide details
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
2
Z Lubuskiej WyŜszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
3
Polska Izba Ubezpieczeń
 
4
ZENTIVA PL
 
 
Med Og. 2009;15(2):295-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to assess the level of satisfaction and define key motives for using private healthcare services in Poland. The research was conducted in January 2008 among various social groups from five regions: Mazowieckie, Zachodniopomorskie, Śląskie, Lubuskie i Lubelskie. Author’s questionnaire was used as a research tool. Twelve hundred questionnaires have been distributed and 740 ones have been correctly filled out and submitted. The results were statistically analyzed. The surveyed use private healthcare services several times a year (the most common answer). The key reasons are better access, better quality services and poor opinion on public healthcare services. Most of the surveyed pays fee-for-service. Private healthcare services are more trustworthy, nevertheless both kinds of services enjoy comparable level of satisfaction.
 
REFERENCES (9)
1.
Bojar I., Wdowiak L., Miotła P., Strzemecka J.: Satysfakcja pacjentek z usług publicznych i niepublicznych poradni ginekologiczno-polożniczych na terenie miasta Lublina. Zdrowie Publiczne 2006, 116 (1), 189-191.
 
2.
Fitzroy, P., Hubert, J.: Strategic management. Creating value in turbulent times. Hoboken: Wiley 2005.
 
3.
GUS 2007: Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2006 r.
 
4.
Lech M.M., Petryka I.: Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z usług świadczonych w publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wiadomości Lekarskie 2002, LV Suplement 1, 1, 313.
 
5.
Miśkiewicz M.: Polacy chcą płacić za lepsze leczenie. Raport Money.pl. Wrocław, 2008.
 
6.
OECD 2007: Health at a Glance, 95.
 
7.
Ostrowski T., Wdowiak L., Bojar I., Miotła P.: Zainteresowanie kobiet z regionu lubelskiego ofertą niepublicznych podmiotów opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne 2004, 114 (2), 135-140.
 
8.
Ostrowski T., Wdowiak L.: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce. Zdrowie Publiczne 2002, 112 (1), 86-92.
 
9.
Polacy chcą się leczyć prywatnie. PZU Życie S.A. 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top