PL EN
REVIEW PAPER
Is the use of mobile phones good for your neck? Text neck syndrome as an awareness of the existing threat – literature review
 
More details
Hide details
1
State University of Applied Sciences, Łomża, Poland
 
2
Department of Paediatric Rehabilitation and Centre of Early Support for Handicapped Children ‘Give a chance’, Białystok, Poland
 
 
Corresponding author
Monika Gałczyk   

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):240-243
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
SMS neck syndrome is a problem that threatens the physical and mental health of modern mobile phone users. It is difficult for today’s population to function without mobile devices, therefore the problem of using mobile phones concerns many aspects of a social, health and psychological nature. People who use phones excessively potentially increase the risk of developing musculoskeletal problems. Using smartphones contributes to incorrect body posture, which in turn causes neck and back pain.

Objective:
The aim of the study based on a literature review was to present the threats arising from the use of mobile phones, and to identify the main health problems of mobile device users.

Brief description of the state of knowledge:
The literature review included scientific literature published in the period between 2011–2019. The resources of three bibliographic databases were searched: Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Web of Science, and PubMed. On analyzing the literature in the field of psychology, pedagogy and sociology, it can be seen that in Poland there is a lack of intercultural screening tools, which would be quick and easy method to identify groups of young people at risk by using a mobile phone, who by engaging in this activity experience various problems of social, health or mental nature.

Conclusions:
This literature review confirms the need for public health education programmes to inform people about the physical dangers of excessive smartphone use. Smartphone addiction can significantly impair the function and cause pain of the cervical spine.

 
REFERENCES (24)
1.
Pawelec L. Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon). Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Hum Społ Tech. 2017; 10(2):7–17.
 
2.
Czerski W.M. Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury. Edukacja-Informatyka-Technika 2019; 2(28): 257–263. DOI: 10.15584/eti.2019.2.38, s. 257–263.
 
3.
Duda M, Czerski WM. Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny. W: Zbroszczyk D (red.), Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, Radom: Wyd. UTH, 2018:9–29.
 
4.
Demirci K, Akgonul M, Akpinar A. Relatioship of smartphone use severity with sleep quality, depression and anxiety in university students. J Behav Add. 2015; 4(2): 85–92. DOI: 10.1556/2006.4.2015.010.
 
5.
Nejati P, Lotfian S, Moezy A, Nejati M. The Relationship of Forward Head Posture and Rounded Shoulders with Neck Pain in Iranian Office Workers. Med J Islam Repub Iran 2014; 28:26.
 
6.
Lopez-Fernandez O, Freixa-Blanxart M, Honrubia-Serrano ML. The Problematic Internet Entertainment Use Scale for Adolescents: Prevalence of Problem Internet Use in Spanish High School Students „CyberPsychology, Behavior & Social Networking” 2013;16 (2):108–118.
 
7.
Lopez-Fernandez O, Honrubia-Serrano L, Freixa-Blanxart M, Gibson W. Prevalence of Problematic MobilePhone Use in British Adolescents „CyberPsychology, Behavior & Social Networking” 2014; 17(2):91–98 https://doi.org/10.1089/cyber.....
 
8.
Straker LM, Smith AJ, Bear N. Neck/shoulder pain, habitual spinal posture and computer use in adolescents: the importance of gender. J Econ. 2011;54: 539–546.
 
9.
Krzyżak-Szymańska E. Telefon komórkowy w codziennym życiu młodzieży- gadżet współczesności czy źródło nałogu? Dylematy i wyzwania XXI wieku ujęcie interdyscyplinarne, red. W. Kądziołka. Stalowa Wola 2014:69–90.
 
10.
Dębski M. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań – skrót. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg,Gdynia,2018:18.
 
11.
Sarzała D, Jędrzejko MZ. Telephone zombie. Zjawisko fonoholizmu wśród uczniów jako nowa forma cyberzaburzeń [w:] Pedagogika i profilaktyka społeczna, Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa,2018;85:75–103.
 
12.
Spitzer M. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie? Dobra Literatura, Słupsk, 2016:116–120.
 
13.
Karaś A. Fonoholizm – choroba współczesnej młodzieży. Doniesienie z badań, Medyczne i behawioralne uwarunkowania stanu zdrowia pod red. W. Truszkowskiego. Olsztyn, 2019: 44–52.
 
14.
Mysior R. Fonoholizm w kręgu uzależnienia. Problemy opiekuńczo- wychowawcze: 2015; 55(10):28–33.
 
15.
Goetz M. Fonoholizm – kiedy telefon staje się pułapką. Głos Pedagogiczny 2015; (71): 50–56.
 
16.
Samani PP, Athavale NA, Shyam A, Sancheti PK. Awareness of text neck syndrome in young-adult population. IJCMPH 2018; 5(8): 3335–3339. DOI: http://dx.doi.org/10.18203/239....
 
17.
Neupane S, Ali UI, Mathew A. Text Neck Syndrome-Systematic Review. IJIR 2017; 3(7): 141–8.
 
18.
Hansraj KK. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surg Technol Int. 2014; 25:277–9.
 
19.
Kim HJ, Kim JS. The relationship between smartphone use and subjective musculoskeletal symptoms and university students. J Phys Ther Sci. 2015; 27(3): 575–9 DOI: 10.1589/jpts.27.575.
 
20.
Sunil Neupane, Ifthikar Ali U T, Mathew A. Text Neck Syndrome – Systematic Review. Imperial J Interdysc Res. 2017;3(7):141–148.
 
21.
Rosenberg S. Cell Phones and Children: Follow the Precautionary Road. Pediatr Nurs. 2013; 39(2):65–70.
 
22.
Gold JE, Driban JB, Thomas N, Chakravarty T, Channell V, Komaroff E. Postures, typing strategies and gender differences in mobile device usage: An observational study. Appl Ergon. 2012;43(2):408–412. DOI: 10.1016/j.apergo.2011.06.015.
 
23.
Abdullah Farooq Khan, Syed Faraz Ul Hassan Shah Gillani, Ahsan Farooq Khan, Alia Wahid. Are You Suffering Pain Neck Due to Smart Phone Text Neck Syndrome. PJMHS 2018; 12(3): 1095–1097.
 
24.
AlAbdulwahab SS, Kachanathu SJ, AlMotairi MS. Smartphone use addiction can cause neck disability. Musculoskeletal Care. 2017; 15(1):10–12. DOI:10.1002/msc.1170.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top