PL EN
RESEARCH PAPER
Intensifying transition states in newborns depending on the gender and mode of delivery – a prospective, comparative analysis
 
More details
Hide details
1
Mazovian Public College, Poland
 
2
Warsaw Branch of the University of Humanities and Economics, Łódź, Poland
 
 
Corresponding author
Katarzyna Witkowska   

Mazovian Public College, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):134-138
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Delivery is a physiological process stimulating the adaptation of the newborn to new conditions of life outside the mother’s body The moment of the baby’s birth and cutting the umbilical cord means the newborn’s violent transition from the uterine environment to the external world, which requires the dynamic process of adaptation connected with numerous physiological states of transient character. The degree of the intensification of the transient states may still be different and cause deviations from the norm, or even transition into pathological states constituting the cause of a prolonged stay in hospital, invasive examinations and longterm treatment.

Objectives:
The aim of the study was a comparative analysis of the intensification of the chosen transient states in the newborns born naturally, and those born through Caesarean section.

Material and methods:
In August-September 2018, 148 women and 148 newborns were qualified to the study. The exclusion criteria were mother’s chronic diseases diagnosed before the pregnancy, delivery before the 37th week, negative blood group of the mother, and the newborn’s Apgar result below 10 points.

Results:
The newborns born naturally were more frequently fed only naturally (N- 55; 67.9%), in comparison to those born through caesarean section (30; 44.7%). The body weight loss expressed in % in relation to the birth body weight in the group SN reached 5.45%, while in group CC – 6.26% (p=0.01275).

Conclusions:
The newborns born naturally were more often fed naturally than those born through caesarean section. The physiological weight loss in the first days was greater in newborns born via caesarean section than those born naturally

 
REFERENCES (19)
1.
Michałowska S, Zalewski M, Heimrath J, Zalewski J. Analiza sposobów ukończenia ciąży na podstawie preferencji ciężarnych oraz danych statystycznych z lat 2006–2010. Nowa Medycyna 2012; 4: 67–75.
 
2.
Rubin R. Answers prove elusive as C-section rate rises. USA Today 2012; 7: 1.
 
3.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Cięcie cesarskie: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 
4.
Kordek A. Stany przejściowe u noworodka – co to takiego? Pediatr Dypl. 2016; 20(1): 51–60.
 
5.
Standard Opieki Okołoporodowej z dnia 20 września 2012 (Dz.U Poz. 1100).
 
6.
Sahaj D, Pałczyńska M, Hańczyc P, Żelazko K. Wiedza matek na temat stanów przejściowych noworodka. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. 2015; 2: 421–432.
 
7.
Świetliński J. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2016; 1: 110–117.
 
8.
Pomorski, Woytoń R, Woytoń P, Kozłowska J, Zimmer M. Cięcia cesarskie a porody siłami natury – aktualne spojrzenie. Ginekol Pol. 2010; 81: 347–351.
 
9.
Signore C, Klebanoff M. Neonatal morbidity and mortality after elective cesarean delivery. Clin Perinatol. 2008; 35: 361–371.
 
10.
Mikulska M, Simon M. Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka wystąpienia okołoporodowych zmian OUN u noworodka. Perinatol Neonatol Ginekol. 2008; 1: 213–216.
 
11.
Sharma R, Young C, Mshvildadze M, Neu J. Intestinal Microbiota: Does it play a role in diseases of the neonate? Neo Reviews Org. 2009; 10: 166–179.
 
12.
López G, Cadenasso G, Cadenasso G. Weight decrease in full-term newborns in the first 48 hours postnatal. Rev Chil Pediatr. 2018; 89: 325–331.
 
13.
Józefów P, Przestrzelska M, Knihinicka-Mercik Z. Przebieg laktacji we wczesnym połogu u kobiet po porodzie siłami natury i przez cesarskie cięcie z uwzględnieniem rodności kobiety. Piel Zdr Publ. 2013; 3: 133–142.
 
14.
Tully KP, Ball HL. Maternal accounts of their breast-feeding intent and early challenges after caesarean childbirth. Midwifery. 2014; 30(6): 712–719.
 
15.
Isik Y, Dag ZO, Tulmac OB, Pek E. Early postpartum lactation effects of cesarean and vaginal birth. Ginekol Pol. 2016; 87(6): 426–30.
 
16.
Witkowska-Wirstlein R, Jurczyk M. Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodków. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2016; 3(48): 285–289.
 
17.
Penders J, Thijs C, Vink C, Stelma FF, Snijders B, Kummeling I, van den Brandt PA, Stobberingh EE. Factors influencing the composition of the intestinal microbiota in early infancy. Pediatrics. 2006; 118(2): 511–521.
 
18.
Di Renzo GC, Rosati A, Sarti RD, Cruciani L, Cutuli AM. Does fetal sex affect pregnancy outcome? Gend Med. 2007; 4(1): 19–30.
 
19.
Johan G, Kajantie E, Osmond C, Thornburg K, Barker D. Boys Live Dangerously in the Womb, Am J Hum Biol. 2010; 22(3): 330–335.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top