PL EN
REVIEW PAPER
Influence of physical activity on the proper course of pregnancy, delivery and postpartum period
 
More details
Hide details
1
Department of Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences Medical University of Lublin
 
2
Student Scientific Association at the Department of Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences Medical University of Lublin
 
 
Corresponding author
Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus   

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Podstaw Położnictwa, STASZICA, 4-6, 20-081 LUBLIN, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(3):162-165
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The systematic activity before pregnancy is one of the main factors which influence an active approach to this unique state. The habit of physical activity has a very positive effect on the pregnant woman’s body. It is a key factor affecting the mother’ s health and well-being. Many adaptive changes in anatomy and physiology occur in the female body during pregnancy. Physical activity in pregnancy affects the better adaptation of woman’s body to the new situation, also influences the course of delivery and postpartum.

Objective:
The aim of the study is presentation of the influence of physical activity on the proper course of pregnancy, delivery and postpartum period.

Brief description of the state of knowledge:
Pregnancy is a special period in every woman’s life. Waiting time for the delivery, however, requires preparation before conception and during pregnancy. Factors affecting the normal course of pregnancy, delivery and postpartum are [1–2]: •• planned pregnancy and its acceptance and joy of the birth; •• regular check-ups and taking necessary tests; •• physiotherapy and professional psychopathological preparation for delivery in accordance with the principles of psychoprophylaxis, •• giving up stimulants and other substances that might have a negative impact on the developing fetus; •• rational diet which ensures the optimal metabolic state of the body.

Summary:
Physical activity during pregnancy is a significant factor which influences the health and well-being of women. Moreover, physical activity positively affects the functioning of individual body systems and improves its mental condition

 
REFERENCES (32)
1.
The American College of Obstetricians and Gynecologists. Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No. 650. Obstet Gynecol. 2015; 126: 135–42.
 
2.
Curyło M, Forczek W, Forczek B. Subiektywne metody oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Rehabil Med. 2014; 18(3): 25–30.
 
3.
Torbe D, Torbe A, Ćwiek D. Aktywność fizyczna u kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu. Now Med. 2013; (4): 174–179.
 
4.
Gałązka I, Kotlarz B, Płóciennik A. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – czynniki wpływające na podejmowanie lub ograniczenie wysiłku fizycznego. Zdrowie dobrostan 2013; (2): 37–55.
 
5.
Stadnicka G, Łepecka-Klusek C, Pawłowska-Muc A. Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu. J Educ Health Sport 2015; 5(9): 505–514.
 
6.
Urtnowska K, Bułatowicz I, Ludwikowski G, Żukow W. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. J Educ Health Sport 2016; 6(5): 291–297.
 
7.
Opala-Berdzik A, Bacik B, Kurkowska M. Zmiany biomechaniczne u kobiet w ciąży. Fizjoterapia 2009; 17(3): 51–55.
 
8.
Kempiak J. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży. In: Bręborowicz G (red.). Położnictwo i ginekologia. Warszawa: PZWL; 2013. p. 41–51.
 
9.
Michalski T. Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku 2014; 26: 5–10.
 
10.
Gutke A, Boissonnault J, Brook G. The Severity and Impact of Pelvic Girdle Pain and Low-Back Pain in Pregnancy: A Multinational Study. J Womens Health 2018, 27(4): 1–8.
 
11.
Chang H, Yang Y, Jensen M. The experience of and coping with lumbopelvic pain among pregnant women in Taiwan. Pain Med. 2011; 12: 846–853.
 
12.
Gutke A, Ostgaard HC, Oberg B. Pelvic girdle pain and lumbar pain in pregnancy: A cohort study of the consequences in terms of health and functioning. Spine 2006; 31: E149–E155.
 
13.
Bjelland EK, Eskild A, Johansen R. Pelvic girdle pain in pregnancy: The impact of parity. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(146) :1–6.
 
14.
Białek A, Ćwiek D, Prociak J, Fryc D. Przygotowanie do porodu. In: Ćwiek D (red.). Szkoła Rodzenia. Warszawa: PZWL; 2010. p. 83–120.
 
15.
Karowicz-Bilińska A, Sikora A, Estemberg D. Fizjoterapia w położnictwie. Ginekol Pol. 2010; 81(6): 441–445.
 
16.
Kowalska J, Olszowa D, Markowska D. Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie. Psychiatr Pol. 2014; 48(5): 889–900.
 
17.
Chitryniewicz-Rostek J, Kulis A, Kreska-Korus A. Wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny kobiet w ciąży. Med Rehab. 2015; 19(1): 9–14.
 
18.
Lewis B, Avery M, Jennings E. The effect of exercise during pregnancy on maternal outcomes: practical implications for practice. Am J Lifestyle Med. 2008; 2:441–455.
 
19.
Evenson K, Bradley C. Beliefs about exercise and physical activity among pregnant women. Patient Educ Couns. 2010; 79: 124–129.
 
20.
Prieto A, Olmedo-Requena R, Martinez-Ruiz V. Relationship between Pregnancy Body Mass Index, Physical Activity and Sedentary Lifestyles before and during pregnancy. J Preg Child Health 2015; 2(6): 1–7.
 
21.
Reid H, Smith R, Calderwood C. Physical activity and pregnancy: time for guidance in the UK. J Sports Med. 2017; 51: 1511–1512.
 
22.
Szumilewicz A, Wojtyła A, Zarębska A, Drobnik-Kozakiewicz I, Sawczyn M, Kwitniewska A. Influence of prenatal physical activity on the course of labour and delivery according to the new Polish standard for perinatal care. Annals of Agricultural and EnvironmentalMedicine. 2013; 20(2): 380–389.
 
23.
Jersey S, Nicholson J, Callaway L, Daniels L. An observational study of nutrition and physical activity behaviours, knowledge, and advice in pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth. 2013; 13: 115.
 
24.
Dudziak D, Guszkowska M. Poczucie kontroli nad bólem porodowym u kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w czasie ciąży. Post Rehab. 2013; 1: 23–29.
 
25.
Boguszewski D, Sałata D, Adamczyk J, Białoszewski D. Ocena skuteczności ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w minimalizacji bólu lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2014; 12(2): 152–161.
 
26.
Jóźwik M, Jóźwik M, Adamkiewicz M. Szymanowski P, Jóźwik M. An updated overview on the anatomy and function of the female pelvic floor, with emphasis on the effect of vaginal delivery. Dev Period Med. 2013, 17(1): 18–30.
 
27.
Wójtowicz K, Krekora M, Krekora K, Biesiada L. Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu. Kwart Ortop. 2011; 2: 188–196.
 
28.
Moss S, van Oort A, Schutz Y. Physical Activity and Pregnancy. In: Vaamonde D, du Plessis S, Agarwal A (eds). Exercise and Human Reproduction. Springer, 2016. p. 253–285.
 
29.
Teychenne M, York R. Physical activity, sedentary behavior, and postnatal depressive symptoms: a review. Am J Prev Med. 2013; 45(2): 217–227.
 
30.
Torbe D, Stolarek A, Lubkowska A, Torbe A. Physical activity recommended in the early postpartum period. Pomeranian J Life Sci. 2016; 62(3): 53–56.
 
31.
Mottola M. Exercise in the postpartum period: practical applications. Curr Sports Med Rep. 2002; 1(6): 362–8.
 
32.
Iwanowicz-Palus G, Krysa J, Kipa M, Dziaduszek K, Żółkiewska B. Physical activity in the perinatal period. J Educ Health Sport. 2017; 7(8): 1272–1289.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top