PL EN
REVIEW PAPER
Immigrant on the labor market - socioeconomic and legal diversity of health risk factors in migration processes
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 
 
Corresponding author
Zofia Kawczyńska-Butrym   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac W. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031, Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):223-229
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article focuses on the health consequences of migration. It also shows the health risk for the receiving countries regarding the inflow of immigrants and the health risk for immigrants in the host country. The discussion is based on a literature review concerning the functioning of immigrants on the labour market in the host countries, taking into account the nature and conditions of employment and barriers to the use of health care by immigrants. According to the literature review, the health risk is associated with the segmentation of the labour market available to different groups of immigrants, with the specificity of sectors exposed to the risk of accidents and poisoning in which migrants work, low socio-economic status combined with the trauma of everyday life, and the lack of access to medical care by some of the unregistered immigrants. The article also emphasises the need for research into the health of immigrants in Poland due to the risk of immigration from the Ukraine to Poland.
 
REFERENCES (53)
1.
Castaneda H, Holmes SM, Madrigaln DS, DeTrinidad ME, Beyeler N, Quesada J. Immigration as a Social Determinant of Health, Annual Review of Public Health. 2015; 36: 375–392.
 
2.
Stell Z, Silove D, Brooks R, Momartin S, Alzuhairi B, Susljik I. Impact of immigration detention and temporary protection on the mental health of refugees.The British Journal of Psychiatry. 2006; 188(1): 58–64.
 
3.
de Castro AB, Fujishiro K, Sweitzer E, Oliva J. How immigrant workers experience workplace problems: a qualitative study. Arch Environ Occup Health. 2006; 61(6): 249–5.
 
4.
Kawecki W, Salus G, Hale MS. Polska paranoja. Psychiatria Polska. 1999; 33(1): 115–122.
 
5.
Moullan Y, Jusot F. Why is the ‘healthy immigrant effect’ different between European countries? European Journal of Public Health”, 2014: 24(1): 80–86. Doi: 10.1093/eurpub/cku112.
 
6.
Hunter LM, Simon DH. Might climate change the “healthy migrant” effect? Global Environmental Chang, 2017; 47: 133–142.
 
7.
Borhade A, Dey S. Do migrant have a mortality advantage?, maj 2018: https://doi.org/10.106/S0140-6....
 
8.
Health of Labour Migrants [Internet] International Organization for Migration http”//www.ilo.org/global/topics/labour-migration/ (dostęp: 27.05.2019).
 
9.
Lou Y, Beaujot R. What Happens to the „Healthy Immigrants Effect” The Mental Health of Immigrants to Canada. CPAH Discussion Papers. 2005; 19.o.15.
 
10.
Sole-Auro A, Crimmins E M. Health of Immigrants in European Countries. The International Migration Review. 2008; 42; 4: 861–876.
 
11.
Filion N, Fenelon A, Boudreaux M. Imigration, citizenship, and the mental health of adolescents, PLoS, [Internet] ONE, 2018, 13(5) e0196859. https: //doi.org/10.1371/.
 
12.
Płusa T. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego a problem uchodźców. Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 2018; 4(63): 235–53.
 
13.
Kaźmierczak J, Górnicka-Wilczyńska M, Hanke W, Wągrowska-Koski E. Zachorowalność na gruźlicę w Polsce i w innych krajach oraz w Rosji, na Białorusi i Ukrainie – implikacje dla działań profilaktycznych. Med Pr. 2007; 5(4): 353–360.
 
14.
[Internet] wp.pl/lekarze-zaniepokojeni-odporna-na-antybiotyki-gruzlica-choroba-wrocila-wraz-z-imigrantami-6247016449476737a (dostęp: 17.05.018).
 
15.
Pantyley V. Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990–2002. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2008: 232.
 
16.
Europejski Raport Zdrowia 2012: Droga do osiągnięcia dobrostanu. Streszczenie. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, 2013. http://www.who.un.org.pl/.
 
17.
Pantyley V. Potencjał populacji dziecięcej, jego determinanty i modele – casus Ukrainy. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2018.
 
18.
Zdrowie migrantów a cenzurowanym, Biuletyn Migracyjny. 2013; 42.
 
19.
Smoleń A. Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych. Implikacje dla systemów opieki zdrowotnej, Problemy Zarządzania. 2013; 11(41), 1(2): 227–239.
 
20.
Sztompka P. Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN; 2000.
 
21.
Hughes K. Migrating identities: the relational constitution of drug use and addition. Sociology of Health and Illness. 2007; 29; 5: 688.
 
22.
Kawczyńska-Butrym Z. Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu, Wyzwania dla zdrowia publicznego, socjologii zdrowia i zawodów medycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2019.
 
23.
Davies A, Basten A, Frattini C. Migration: a social determinant of migrants’ health. Migr Health Eur Union. 2010; 16: 10–2.
 
24.
Slany K. Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech. W: Slany K. (red). Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń- skiego; 2008: 329.
 
25.
Simek B. Health care and most common physical and mental problems of illegal migrant workers and their families. Family and Primary Care Review. 2006; 8(3): 765–768.
 
26.
Wickramage K, Vearey J, Zwi AB, Robinson C, Knipper M. Migration and health: a global public health research priority. BMC Public Health [Internet] 2018: 987, https: //doi.org/10.1186/s12889-018-5932-5.
 
27.
Grubanov-Boskovic S, Natale F. Migration in a Segmented Labour Market European Commission Joint Research Centre, 1–20, cyt. za: M. Okólski. Migracje pracownicze we współczesnym świecie. The Polish Migration Review. 2018; 2(4): 9–24.
 
28.
Skeldon R. Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy Responses. International Migration, 2009; 47(4): 3–29.
 
29.
Makulec A. Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego ka- pitału ludzkiego dla krajów wysyłających i imigrantów na przykładzie personelu medycznego. Ośrodek Badań nad Migracjami luty 2013, [Internet] www.migracje.uw.edu.pl.
 
30.
[Internet] http: //www.dziennikwschodni.pl/lublin/coraz- -wiecej-lekarzy-wyjezdza-za-granice-sytuacja-staje-sie-bardzo- -dramatyczna,n,1000186931.html (dostęp: 17.05.2018).
 
31.
Kaczmarczyk P, Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kon- tekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Inte- gracji Europejskiej. Warszawa; 2005: 129.
 
32.
Schenker MA. Global Perspective of Migration and Occupational He- alth. American Journal of Industrial Medicine. 2012; 53(4): 329–37.
 
33.
Isaksen LW, Devi SU. Hochschild A.R. Global Care Crisis: A Problem of Capital, Care Chain, or Commons? American Behavior Scientist. 2008; 52(3): 405–425.
 
34.
Bryk D, Rożnowski B. (red.). Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interpersonalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2008.
 
35.
Małek A. Migrantki – opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie. Kraków: Wydawnictwo UJ; 2011.
 
36.
Carballo M, Grocutt M, Hadzihasonovic A. Women and Migration a public health issue. World Health Stat Q. 1996; 49(2): 158–164.
 
37.
Barath A. Perspectives in the Mental Healthcare of Survivers of Human Trafficking. W: Building Regional Partnerships to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU-Enlargement Conference Report. Inter- national Organization for Migration, Warsaw; 2005: 37.
 
38.
Mucci N i wsp. Migrant Workers and Physical Health: An Umbrella Re- view, [Internet] Sustainability, 11, 1 232, 2019. Doi: 10.3390/su11010232.
 
39.
Carballo M, Divino JJ, Zeric D. Migration and Health in the European Union. “Tropical Medicine and International Health”. 1998; 3(12): 936–944.
 
40.
Moyce SC, Schenker M. Migrant Workers and their Occupational Health and Safety, Annual Review of Public Health, 2018; 39: 351–365, 2018, https://doi.org/10.1146/annure....
 
41.
Crollard A, de Castro AB, Tsai JH. Occupational Trajectories and Immigrant Worker Health. Workplace Health Staf. 2012; 60 (11): 497–503.
 
42.
Cianciara D, Goryński P, Seroka W. Hospitalizacja migrantów w Polsce. Probl Hig Epidemiol. 2011, 92(3): 497–503.
 
43.
Mobed K, Gold EB, Schenker MB. Occupational Health Problems Among Migrant and Seasonal Farm Workers. The Western Journal of Medicine. 1992; 157(3): 367–373.
 
44.
Schenker MA. Migration and Occupational Health: Understanding the Risks. Migration Policy Institute 2011.
 
45.
Praca niewolnicza na Wyspach, Biuletyn Migracyjny. 2012; 36: 5.
 
46.
Akbulut-Yuksel M, Kugler A. Assimilation and the health of immi- grants: US evidence. 17 October, 2016.
 
47.
Kawczyńska-Butrym Z. Migracje – wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2009.
 
48.
Lewczuk-Wesołowska A i wsp. Sytuacja zdrowotna i charakterystyka imigrantów w Norwegii i Szwecji. Hyg. Pub. Health. 2013; 48(1): 95–101.
 
49.
Cianciara D, Dudzik K, Lewczuk A, Pinkas J. Liczba, charakterystyka i zdrowie imigrantów w Polsce. Przegl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(1): 143–150.
 
50.
Pavi A, Maltezou H. Health problems of newly arrived migrants and refugees in Europe, J Travel Med. 2017, Jul 1; 24(4). Doi: 10.1093/jtm/ tax016.
 
51.
Strzemieczna M. Podstawy prawne udzielania świadczeń cudzoziemcom. Mag. Pielęg. Położ. 2017; 1/2: 56–58.
 
52.
Kolwitz M. Równość w publicznej opiece zdrowotnej. Pomerania J.Life Sci. 2017: 63(4): 104–109.
 
53.
Chong WE, Lee WS, Victorino GP: Potential disparities in trauma: the undocumented Latino immigrants, Jour Surg Res. 2014; 191(2): 251–155.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top