PL EN
RESEARCH PAPER
Accesibility, quality and efficiency of functioning of health care in Poland in opinions of patients using and not using private gynecological care
 
More details
Hide details
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
2
Z Zakładu Ekonomiki Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Med Og. 2010;16(2):152-161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most important effectiveness criteria of the functioning of a given system of health care are: complexity, continuity and quality of this care, as well as its accessibility. The objective of the study undertaken was evaluation of the efficiency of the functioning of health care based on opinions of 304 patients of gynecological wards in the Lublin and Silesian Regions. The evaluation of accessibility, quality and efficiency of care was presented both by women who use only public facilities, and those who use also private gynecological care. The study showed that the quality of this care in the above-mentioned regions is on a high level. Good evaluations by the women were obtained by both physicians and middle staff. The difficulty still concerns distant dates of appointments with gynecologists. Patients’ opinions are also alarming, evidencing the preference by the medical staff of patients using private gynecological care in the diagnostic-treatment process.
 
REFERENCES (10)
1.
Bojar I., Woźnica I., Holecki T., Diatczyk J.: Dostępność badań cytologicznych oraz poziom wiedzy kobiet na temat ich znaczenia w profilaktyce chorób nowotworowych narządu rodnego, Medycyna Ogólna, 2010, 1, 77-91.
 
2.
Bosch F.X., de Sanjose S.: Human Papillomavirus and Cervical Cancer-Burden and Assessment of Causality. J Natl Cancer Inst Monogr, 2003, 31, 3-13.
 
3.
National Cancer Institute. Cervical Cancer.: http://women.cancer.gov/planni....
 
4.
Miśkiewicz M.: Polacy chcą płacić za lepsze leczenie. Raport Money.pl. Wrocław, 2008.
 
5.
Polacy chcą się leczyć prywatnie. PZU życie S.A. 2007.
 
6.
Ostrowski T., Wdowiak L., Bojar I., Miotła P.: Zainteresowanie kobiet z regionu lubelskiego ofertą niepublicznych podmiotów opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne 2004, 114 (2), 135-140.
 
7.
Bojar I, Wdowiak L, Miotła P, Strzemecka J.: Satysfakcja pacjentek z usług publicznych i niepublicznych poradni ginekologiczno-położniczych na terenie miasta Lublina. Zdrowie Publiczne 2006, 116 (1),189-191.
 
8.
Lech M.M., PetrykaI.: Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z usług świadczonych w publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wiadomości Lekarskie 2002; LV Suplement 1, 1, 313.
 
9.
Hurley J.: Ethics, economics, and public financing of health care. J Med Ethics 2001, 27, 234-239.
 
10.
National Healthcare Disparities Report. Agency for Healthcare Research and Quality. Department of Health & Human Services. USA 2008.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top