PL EN
RESEARCH PAPER
DOZNANIA BÓLOWE I POZIOM LĘKU U CHORYCH LECZONYCH W IZBIE PRZYJĘĆ
 
More details
Hide details
1
Z Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
 
Med Og. 2008;14(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was the evaluation of pain sensations and level of anxiety among patients reporting to the Admittance Department. The evaluation covered the intensity of pain, factors affecting pain sensations, and efficiency of the pain management procedure applied. Material and methods. The study covered 86 patients (46 males and 46 females) reporting to the Admittance Department of a general hospital. Patients without consciousness disorders who were not in the phase of pain during the examination were qualified for the study. The following research tools were applied: 1) Questionnaire form containing socio-demographic data and questions concerning pain and assessment of pain management procedures; 2) Observation chart designed for the evaluation of vegetative, emotional and behavioural responses; 3) Analogue-visual scale of pain intensity (VAS); 4) Spielberg State Anxiety Inventory (STAI) for the assessment of anxiety as a state and trait. For the analysis of results, the elements of descriptive statistics, t-Student test and chi-square test, Spearman correlation analysis, and single factor analysis of variance were applied. Results. A high intensity of pain was observed in the group examined at reporting to the Admittance Department (mean 7.7 ± 2.5 scores acc. to the VAS Scale). Neither respondents’ gender nor the type of pain (acute, chronic) affected the level of anxiety, although people with chronic pain showed a tendency towards higher levels of anxiety as a personal trait. The level of anxiety as a state significantly correlated with the intensity of pain (p<0.001). In addition, the level of anxiety as a state (r=0.358, p=0.001) and as a trait (r=0.324, p=0.004) increased with age. After the application of pharmacotherapy, the intensity of pain was considerably reduced (by 3.12 scores acc. to the VAS Scale on average, p<0.001); however; only a half of the females in the study and 35% of males admitted that this procedure was effective. The above-mentioned results suggest that it is necessary to comprehensively evaluate pain sensations in patients and undertake more efficient methods of pain control.
 
REFERENCES (13)
1.
Bogusz J. Encyklopedia dla pielęgniarek. Warszawa : PZWL; 1987.
 
2.
Kostarczyk E. Neuropsychologia bólu. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; 2003.
 
3.
Dobrogowski J. Wordliczek J. Medycyna bólu. Warszawa: PZWL; 2004.
 
4.
Niżnikiewicz J. Wszystko o bólu. Gdańsk: Wydawnictwo Tower Press; 2004.
 
5.
Worz R.: W: Farmakoterapia bólu. Red. R. Worz, Warszawa, PZWL; 1992.
 
6.
Domżał T. Nerwobóle. Wydawnictwo Czelej;, Lublin 2003.
 
7.
Bishop G.: Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 
8.
Prescott L.: Paracetamol – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Medycyna Praktyczna 2000, 12, 135–141.
 
9.
Łuczak J.: Ogólne zasady leczenia farmakologicznego bólu przewlekłego u ludzi starszych. Medycyna Praktyczna 1999; 10, 104, 131.
 
10.
Niżnikiewicz J.: Wszystko o bólu. Wydawnictwo Tower Press,; Gdańsk 2004.
 
11.
Hilgier M.: Deklaracja Europejskiej Federacji Oddziałów IASP. Kwartalnik Ból 2002, 3, 2: 54–55.
 
12.
Kocot-Kępska M, Dobrogowski J.: Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma. Kwartalnik Ból 2004, 5, 3, 18–19.
 
13.
Kübler A.: Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2004 roku. Medycyna Praktyczna 2005, 3, 283.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top