PL EN
RESEARCH PAPER
Risk factors of low birth weight (LBW) baby – logistic regression
 
More details
Hide details
1
Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
 
Corresponding author
Ewa Wójtowicz   

Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):244-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Values of birth weight and percentage contribution of newborn babies with body weight below 2,500g (Low Birth Weight LBW) are mentioned among the indicators assessing the biological state of society.

Aim:
The objective of the study was assessment of the probability of low birth weight in newborns according to risk factors, such as maternal smoking during pregnancy, mother’s calendar age and education, as well as gestational age, using logistic regression.

Material and Methods:
The study was conducted during 1999–2007 in a group of 3,071 healthy and physically fit male and female students (and their mothers) of the first year of full studies at the Jędszej Śniadecki University of Physical Education in Gdańsk. The data was obtained from medical records (retrospective study), and a questionnaire designed by the author. The following tests were applied: Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, χ2, Kolmogorov-Smirnow and Spearman rank-order correlation coefficient and analysis of the logistic regression.

Results:
Statistically signification relationships were found between maternal smoking during pregnancy and low birth weight of the baby (OR=0.36), and between times of pregnancy and low birth weight of the baby (OR=2). No significant relationship was observed between calendar age and education of the mother and the probability of occurrence of LBW in newborns. The created logistic regression model takes the form: Logit P=-25.57+1. x1 (gestational age) -1.02. x2 (smoking during pregnancy

Conclusions:
Special attention should be paid to the prevention of LBW, including the shaping of health promoting behaviours, popularization of knowledge concerning causes of LBW, and health consequences of the LBW. Logistic regression is perfectly suited to estimate the probability of LBW.

 
REFERENCES (25)
1.
GUS, http://www.stat.gov.pl (dostęp: 2008.02.11).
 
2.
Wójtowicz E. Masa urodzeniowa noworodków z różnych środowisk. Przegl Antrop. 1996; 59: 133–139.
 
3.
Wójtowicz E, Gładykowska-Reczycka J. Environment, pregnancy duration and body mass of newborns. Acta Biol Szeget. 1997; 42: 341–348.
 
4.
Wójtowicz E. Współczesne zagrożenia rozwoju osobniczego. W: Kor¬nafel D (red.). Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Wrocław: Polskie Towarzystwo Antropologiczne Oddział we Wrocławiu; 1998: 155–160.
 
5.
Wójtowicz E. Ocena stanu zdrowotności ludności wybranych obszarów. W: Gąsiorowski A, Gurba J, Kozak-Zychman (red.). Człowiek wczoraj, dziś, jutro. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii–Curie Skłodowskiej; 1998: 105–112.
 
6.
Gładykowska-Rzeczycka J, Wójtowicz E. Human Body-health-envi¬ronment. W: Malinowski A, Skoczylas W, Jeziorek A (red.). Antropologia a medycyna i promocja zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2002: 5, 162–168.
 
7.
Tandon A, Kumari S, Ramji S, Malik A, Singh S, Nigam VR. Intellectual psycho-educational and functional status of low birth weight survivors beyond 5 years of age. Indian J Pediatr. 2000; 67(11): 791–796.
 
8.
Antoszewska A. Risk of low birth weight in Poland between 1976–1990. Stud Hum Ecol. 1998; 2: 175–187.
 
9.
McCormic MCK, Workman-Daniels K, Brooks-Gunn J. The behavioral end emotional well-being of school-age children with different birth weights. Pediatrics. 1996; 97: 18–25.
 
10.
Kornafel D. Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 1995.
 
11.
Chrząstek-Spruch H, Kulik-Rechberger B, Kozłowska M, Furmana-Jablońska W, Bielewicz-Kraczkowska A.. Physical growth of children with low birth weight. Zmienność Biologiczna Człowieka 1996; 3: 7–14.
 
12.
Zajączkowska M, Szajner-Milart I, Zinkiewicz Z. Ocena stanu zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci z małą masą urodzeniową. W: Gąsiorowski A, Gurba J, Kozak-Zychman (red.). Człowiek wczoraj, dziś, jutro. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii–Curie Skłodowskiej; 1998: 189–195.
 
13.
Gray RF, Indurkhya A, McCormic MC. Prevalence, stability and predictors of clinically significant behaviour problems in low birth weight children at 3, 5 and 8 years of age. Pediatrics. 2004; 114(3): 736–743.
 
14.
Wójtowicz E. Children born with body weight below 2500g – basic somatic features at the age of 0, 12, 24 months and at the turn of adole-scence and adult age. Polish of Environ.Stud. 2008; 17(4A): 464–469.
 
15.
Ward C, Lewis S, Coleman T. Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using Millennium Cohort. BMC Public Health. 2007; 7: 81–86.
 
16.
Chiolero A, Bovet P, Paccaunt F. Association between maternal smoking and low birth weight in Switzerland the EDEN study. Swiss Med Wkly. 2005; 135: 525–530.
 
17.
Nobile CGA, Raffaele G, Altomare C, Pavia M. Influence of maternal and social factors as predictors of low birth weight in Italy. BMC Public Health. 2007; 7: 192–200.
 
18.
Wójtowicz E, Próba ustalenia hierarchii czynników wpływających różnicując na prawidłowy rozwój morfologiczny noworodka. Praca doktorska. Gdańska: Akademia Medyczna w Gdańsku; 1999.
 
19.
May R. Prepregnancy weight, inappropriate gestational weight gain, and smoking: relationship to birth weight. Am J Hum Biol. 2007; 19(3): 305–310.
 
20.
Vahdaninia M, Tavafian SS, Montazeri A. Correlates of low birth weight in term pregnancies: a retrospective study from Iran. BMC Pregnancy and Chilbirth. 2008; 8: 12–16.
 
21.
Day NL, Richardson GA, Goldschmidt L, Comelius MD. Effects of prenatal tobacco exposure on preschoolers’ behavior. J Dev Behav Pediatr. 2000; 21(3): 180–188.
 
22.
Ernst M, Moolchan ET, Robinson ML. Behavioral and neural conse¬quences of prenatal exposure to nicotine. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001; 40 (6): 630–641.
 
23.
Torres-Arreola LP, Constantino-Casas P. Socioeconomic factors and Low Birth Weight in Mexico. BMC Public Heath. 2005; 5: 20–26.
 
24.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTIKA PL na przykładach z medycyny, t.II, StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków; 2000.
 
25.
Schell L, Hodges D. Variation in size at birth and cigarette smoking during pregnancy. Am J of Phys Anthr. 1985; 68(4): 549–554.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top