PL EN
REVIEW PAPER
TICK-TRANSMITTED DISEASES: PART II. HUMAN GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS, BABESIOSIS, BARTONELOSIS, TULAREMIA, Q FEVER, TOXOPLASMOSIS
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This part of the study presents the scope of problems concerning epidemiology, clinics, diagnostics and prophylaxis of diseases transmitted by ticks, defined as ‘emerging’, i.e. human anaplasmosis, babesiosis and bartonelosis. Other diseases, the vector of which might have been ticks, are also discussed - tularemia, Q fever and toxoplasmosis. The etiological factors of these zoonoses are described, as well as clinical symptoms, epidemiological situation in Poland and worldwide, and the methods of laboratory diagnostics of these diseases. The results of own studies have been considered and information provided concerning currently conducted studies within the scope of the problems discussed.
 
REFERENCES (31)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych, wyd. ART., Olsztyn, 1995.
 
2.
Belongia E. A.: Epidemiology and impact of coinfections acquired from Ixodes ticks. Vector Borne Zoonotic Dis., 2002, 2, 265-273.
 
3.
Breitschwerdt E. B.: Feline bartonellosis and cat scratch disease. Vet. Immunol. Immunopathol., 2008, (w druku).
 
4.
Chmielewski T.: Stare i nowe riketsjozy. Post. Mikrobiol., 2006, 45, supl. 1, 23-25.
 
5.
Choroby zakaźne i pasożytnicze, red. Z. Dziubek, PZWL, Warszawa, 1996.
 
6.
Cisak E.: Choroby przenoszone przez kleszcze jako przyczyna chorób zawodowych pracowników leśnictwa i rolnictwa. Problemy Higieny Pracy, 2003, 11, 145-157.
 
7.
Cisak E.: Gorączka Q jako choroba zawodowa. Medycyna Ogólna, 2003, 9, 213-217.
 
8.
Cisak E , Chmielews a - Badora J., Mackiewicz B., Dutkiwicz J.: Prevalence of antibodies to Coxiella burnetii among farming population in Eastern Poland. Ann. Agric. Environ. Med., 2003, 10, 265-267.
 
9.
Ciak E., Chmielewska - Badoa J., Zwoliński J., Dutkiewicz J.: Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy leśników i rolników. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2007.
 
10.
Cunha B. A., Nau sheen S., Szalda D.:Pulmonary complications of babesiosis: a case report and literature review. Eur. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2007, 26, 505-508.
 
11.
Dutkiewicz J., Śpiewak, , Jabłoński L., Szymańska J.: Biologiczne czynniki narażenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, profilaktyka. Ad punctum, Lublin, 2007.
 
12.
Eliasson H., Bäck E.: Tularaemia in an emergent area in Sweden: an analysis of 234 cases in five years. Scand. J. Infect. Dis., 2007, 39, 880-889.
 
13.
Eskow E., Rao R. V., Mordechai E.: Concurrent infection of the central nervous system by Borrelia burgdorferi and Bartonella henselae. Arch. Neurol., 2001, 58, 1357- 1363.
 
14.
Genchi C.: Human babesiosis, an emerging zoonosis. Parassitologia, 2007, 49, supl.1, 29- 31.
 
15.
Halos L., Jamal T., Maillard R., Beugnet F., Le Menach A., Boulouis H. J., Vayssler - Taussat M . : Evidence of Bartonella sp. in questing adult and nymphal Ixodes ricinus ticks from France and co-infection with Borrelia burgdorferi sensu lato and Babesia sp. Vet. Res., 2005, 36, 79-87.
 
16.
Hildebrandt A., Hunfeld K. P., Baier M., Krumbholz A ., Sachse S., Lorenzen T., Kiehntop f M., Fricke H. J., Straube E.: First confirmed autochthonous case of human Babesia microti infection in Europe. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2007, 26, 595-601.
 
17.
Hulinska D., Votypka J., Plch J., Vlcek E., Valesova M., Bojar M., Hulinsky V., Smetana K.: Molecular and microscopical evidence of Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi sensu lato in patients, animals and ticks in the Czech Republic. New Microbiol., 2002, 4, 437-448.
 
18.
Morse S. S.: Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg. Infect. Dis., 1995, 1, 7-15.
 
19.
Payne L., Arneborn M ., Tegnell A., Giesedke J.: Endemic tularemia, Sweden, 2003. Emerg. Infect. Dis., 2005, 11, 1440-1442.
 
20.
PodsiadłyE ., Chmielewski T., Marczak R., Sochon E., Tylewska -Wierzbanowska S.: Bartonella henselae in human environment in Poland. Scand. J. Infect. Dis., 2007, 39, 956-962.
 
21.
Podsiadły E., Sokołowska E., Tylewska -Wierzbanowska S.: Występowanie zakażeń Bartonella henselae i Bartonella quintana w Polsce w latach 1998-2001. Przegl. Epidemiol., 2002, 56, 399-407.
 
22.
Prokopowicz D.: Choroby przenoszone przez kleszcze. Wyd. Buchnera, Warszawa, 1995.
 
23.
Schaller J. L., Burkland G. A., Langhoff P.J.: Do Bartonella infections cause agitation, panic disorder, and treatment-resistant depression? Med. Gen. Med., 2007, 13, 54.
 
24.
Skotarczak B.: Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 
25.
Skotarczak B.: Babeszjoza człowieka i psa domowego; etiologia, chorobotwórczość, diagnostyka. Wiad. Parazytol., 2007, 53, 271-280.
 
26.
Sroka J., Chmielewska - Badora J., Dutkiewicz J,: Ixodes ricinus as a potential vector of Toxoplasma gondii. Ann. Agric. Environ. Med., 2003, 10, 121-123.
 
27.
Wójcik - Fatla A., Cisak E., Chmielewska - Badora J., Zwoliński J., Buczek A., Dutkiewicz J .: Prevalence of Babesia microti in Ixodes ricinus ticks from Lublin region (Eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med., 2006, 13, 319-322.
 
28.
Zakażenia - obraz kliniczny, rozpoznanie i leczenie, red. D. Prokopowicz, wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002.
 
29.
Zwoliński J., Chmielewska - Badora J., Wójcik - Fatla A., Cisak E., Buczek A., Dutkiewicz J .: Anaplazmoza granulocytarna jako nowy ,problem zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne, 2007, 117, 213-219.
 
30.
Zwoliński J., Chmielewska - Badora J., Wójcik - Fatla A., Cisak E., Buczek A., Dutkiewicz J.: Relationship between Anaplasma phagocytophilum infection in Ixodes ricinus ticks and exposed forestry workers on the territory of Lublin region. Zdrowie Publiczne, 2007, 117, 134-137.
 
31.
Zygner W., Jaros S., Wędrychowicz H.: Prevalence of Babesia canis, Borrelia afzelii and Anaplasma phagocytophilum infection in hard ticks removed from dogs in Warsaw (central Poland). Vet. Parasitol., 2008, 153, 139-142.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top