PL EN
VARIA
Ad vocem do artykułu Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych) autorstwa Lilianny Wdowiak
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):457-459
 
 
REFERENCES (11)
1.
Poznańska S. Florencja Nightingale – U podstaw pielęgniarstwa. [W:] Wybrane modele pielęgniarstwa (S. Poznańska, L. Płaszewska-Żywko). Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 
2.
Poznańska S. Pielęgniarstwo, jego naukowość oraz istota. [W:] Pielęg¬niarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych (red. K. Zahradniczek). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 
3.
Kilańska D. (redakcja wydania pierwszego polskiego) Uwagi o pie¬lęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu. Nowe wydanie bestselleru Florence Nightingale. Wydanie uaktualnione przez Inter¬national Council of Nurses. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011.
 
4.
Szulc W. Etnopielęgniarstwo. Pielęgniarstwo 2000; 1999, 2(43): 34-36.
 
5.
Leininger M M. Culture, care, diversity and universality: a theory of nursing. National League For Nursing, New York 1991.
 
6.
Janus B, Szalczyńska K: Wpływ etniczności i kultury na opiekę zdro¬wotną. Pielęgniarstwo 2000; 1997, 4(33): 16-19.
 
7.
Janus B, Szalczyńska K. Transkulturowy model pielęgnowania. Pielęg¬niarstwo 2000, 1997; 5(34): 15-17.
 
8.
Janus B, Szalczyńska K. Opieka transkulturowa. Pielęgniarstwo 2000; 1998, 3/4(38/39): 13-15.
 
9.
Poznańska S. Madeleine M. Leininger – Model pielęgniarstwa tran¬skulturowego. [W:] Wybrane modele pielęgniarstwa (S. Poznańska, L. Płaszewska-Żywko). Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 
10.
Janus B. Istota pielęgniarstwa transkulturowego M. Leininger. [W:] Filozofia i teorie pielęgniarstwa (red. J. Górajek-Jóźwik). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
 
11.
Płaszewska-Żywko L. Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger. [W:] Problemy wielokulturowości w medycynie. (red. E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top