PL EN
RESEARCH PAPER
Dispatching of emergency medical teams to patients with cardiovascular diseases
 
More details
Hide details
1
1. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie; 2. Szpital Św. Anny w Miechowie
 
2
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie
 
3
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(1):72-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Legislation concerning medical dispatchers does not specify the type of calls for paramedic or specialist EMS team, and when they can refuse to attend to a patient. Due to other scope of medical emergency operations the dispatching determines the time and type of aid.

Objective:
The objective is to determine whether the type of call has an impact on the dispatcher’s decision about the type of EMS team.

Material and Methods:
Research was carried out on the basis of medical documentation submitted in 2012 by 5 EMS teams of the Kraków Emergency Service located in 2 places in ‘Nowa Huta’, with one basic and one specialist team in each, and in one of these places for 2 month there was an additional basic EMS team. 1,560 medical rescue procedure cards were analyzed and classified to a group ‘cardiologic problems’. Reported ailments, symptoms, diseases were grouped into the categories: chest pain, arrhythmia, high blood pressure, loss of consciousness, shortness of breath, other.

Results:
Selected EMS teams undertook a total of 13,715 trips: basic – 7,254, specialist – 6,461. A group of 1,560 constituted ‘Cardiac Problems’ (11.4%), 556 (8%) – basic EMS team, 1,004 (16%) – specialist EMS team. 784 patients (50%) reported one ailment, 644 patients (41%)-2 and 132 patients (9%) – 3 or more reasons. There were 2,468 reported ailments. Specialist EMS teams were dispatched for 83% of the dispatch orders with 3 problems, 67% with two and 59% with a single problem. 56% of patients of the basic EMS teams and 69% of the specialist team reported chest pain; in other categories, the dispatching of both types of EMS teams was similar.

Conclusions:
The type of call influenced the choice of dispatching the EMS team. In the case of disorders on a cardiologic, potentially coronary background, and probably a more severe patient’s condition – more than 2 symptoms – more often, the specialist EMS teams were dispatched.

 
REFERENCES (7)
1.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410.
 
2.
Działalność systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Opra-cowanie merytoryczne: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia http://stat.gov.pl/download/gf... (dostęp:2016.01.05).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dz.U. z 2014 r., poz. 66.
 
4.
Aftyka A, Rudnicka-Drożak E. Przyczyny wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Anest Ratow. 2013; 7: 390–396.
 
5.
Kózka M, Kawalec E, Płaszewska-Żywko L. Analiza interwencji zespołów karetki pogotowia ratunkowego. Zdr Publ 2008;118(1):54–8.
 
6.
Goniewicz M, Sieniawski D, Goniewicz K. Dwu lub trzyosobowe zespoły „P” w systemie PRM w Polsce, http://depot.ceon.pl/han-dle/1... (dostęp: 2016.01.05).
 
7.
Andres J (red.). Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, Kraków 2010, str. 168.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top