6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów

 
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
MONZ 2012;18(4):361–365
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Aktywność fizyczna jest elementem zdrowego stylu życia i determinantem sprawności fizycznej, co niewątpliwie decyduje o jakości życia. Celem pracy było wykazanie związków deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u młodzieży w wieku 18-19 lat. W badaniach łącznie uczestniczyło 1544 uczniów klas maturalnych z 21 szkół ponadgimnazjalnych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była anonimowa ankieta audytoryjna. Badani maturzyści w większości uważają się za ludzi szczęśliwych i deklarują dobre samopoczucie na co dzień. Uczniowie – w większym stopniu niż uczennice – uczestniczą w aktywności fizycznej w czasie wolnym. Także jedynie w ich przypadku stwierdzono wysokie związki powyższej aktywności z lepszym samopoczuciem i postrzeganiem siebie jako osoby szczęśliwej. Badani w większości pozytywnie ocenia swoją sprawność, chłopców w porównaniu z dziewczętami, wyróżnia wyższy poziom samooceny. Samoocena poziomu sprawności fizycznej dodatnio koreluje z samopoczuciem na co dzień, określaniem siebie jako osoby szczęśliwej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543