6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Artur Wdowiak 1,  
Michał Filip 3,  
Anita Wdowiak 3,  
 
1
Pracownia Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(4):287–291
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej jest długa, najważniejsze z nich to: ciąża, karmienie piersią, krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, nowotwory, choroby układu krążenia, migreny, choroby wątroby, palenie tytoniu, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz cukrzyca. Celem naszej pracy była ocena znajomości przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. [b]Materiał i metoda.[/b] Grupa badawcza składała się ze 140 studentów Uniwersytetu Medycznego, w wieku od 19 do 31 lat, studiujących na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety internetowej, Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, przy użyciu oprogramowania komputerowego STATISTICA 12.0 (StatSoft, Polska). [b]Wyniki i wnioski. [/b]Kierunek studiów wpływa na znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej, takich jak: ciężkie choroby wątroby, wiek powyżej 40 lat i karmienie piersią. Kobiety mają większą świadomość niż mężczyźni, że choroba zakrzepowo-zatorowa jest przeciwwskazaniem do stosowania antykoncepcji hormonalnej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543